Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Ρούλα Πισπιρίγκου Στερεοτυπάκια ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Τα θέματα που θα συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο

Πάτρα: Τα θέματα που θα συζητηθούν στο Δ...

Στις 18η Μαϊου

Συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του αριθ. 55/11-3-2020 ΦΕΚ, στο οποίο δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωναϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», το άρθρο 43 του αριθ. ΦΕΚ 75/30-3-2020 στο οποίο δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», την αριθ. 40/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων».

θα πραγματοποιηθεί την 18η Μαϊου 2020, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 17.30,  με τα παρακάτω  θέματα:

 Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, θα συζητηθούν: 

1.      Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Πατρέων, οικ. έτους 2020- Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).

2.      Αποδοχή και έγκριση απόδοσης Β΄ Κατανομής 2020, χρηματικού ποσού 546.259,38 €, στους νόμιμους εκπροσώπους των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δ. Πατρέων, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).

3.      Έκθεση Α΄ τριμήνου έτους 2020, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (σχετική η αριθ. 232/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).

4.      α) Έγκριση επικαιροποιημένης οριστικής μελέτης, για την επαναδημοπράτηση του έργου:  «Κατασκευή 3ου Γυμνασίου Πατρών (β΄ φάση)» και β) Αίτηση για την τροποποίηση του Τεχνικού δελτίου της Πράξης που είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», η οποία θα περιλαμβάνει την  προσθήκη του νέου (6ου) υποέργου με τον τίτλο «Κατασκευή 3ου Γυμνασίου Πατρών (β΄ φάση)» και την ανάλογη αναπροσαρμογή του συνολικού προϋπολογισμού της πράξης  (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).

5.      Αποστολή αιτήματος  στην Γ.Γ.Α.   για την έγκριση 20 θέσεων ωρομίσθιων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής ΙΔΟΧ που θα προσληφθούν αποκλειστικά με αντίτιμο για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού περιόδου 2020 - 2021» (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).

6.      Έγκριση της αριθ. 20/2020 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών, η οποία αφορά στην τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

7.      Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης (οριακή προθεσμία) του έργου «Κατασκευή- συντηρήσεις οδών Δήμου Πατρέων 2017» του Δήμου Πατρέων  (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

8.      Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης (οριακή προθεσμία) του έργου «Ανακατασκευή οδών και τεχνικών έργων στον Αρκτικό Τομέα του Δήμου Πατρέων 2017» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

9.      Εξέταση ενστάσεων κατά της υπ’ αριθ. 800/12-10-2018 απόφασης Δ.Σ. Πατρών, αναφορικά με την τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο πλατείας στο Ο.Τ./Κ.Χ. 1427 της περιοχής «1η Αρκτική Φάση Επέκτασης Σ.Π.Π.», ιδιοκτησίας κ.κ. Γεωργίου Αποστολόπουλου, Παρασκευής Αποστολοπούλου, Αδαμαντίας – Ηούς Αποστολοπούλου και Απόστολου Αποστολόπουλου, λόγω άρσης απαλλοτρίωσης (σχετική η αριθ. 14/2020 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

10.  Οίκοθεν τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πατρέων: α) για τον καθορισμό της οδού Σισίνη σε όλο το μήκος της, από την οδό Παλαιών Πατρών Γερμανού έως την βόρεια περιμετρική οδό της πλατείας των Υψηλών Αλωνίων (επέκταση οδού Καρατζά), ως πεζοδρόμου, β) για τον καθορισμό τμήματος της οδού Μαιζώνος, μεταξύ των οδών Αράτου και Δ. Γούναρη, ως πεζοδρόμου, γ) για τον καθορισμό τμήματος (βόρειος κλάδος) της οδού Τριών Ναυάρχων μεταξύ των οδών Αγ. Ανδρέου και Όθωνος Αμαλίας, ως πεζοδρόμου δ) για τον καθορισμό τμήματος της οδού Παντοκράτορος, μεταξύ των οδών 25ης Μαρτίου και Ηλείας, καθώς και των οδών περιμετρικά της πλατείας Παντοκράτορος (δυτικό τμήμα), ως πεζοδρόμους, ε) για τον καθορισμό τμήματος της οδού Σωτηριάδου, μεταξύ των οδών Μητροπολίτου Νεοφύτου και Εισοδίων, ως πεζοδρόμου, στ) για τον καθορισμό της οδού Εισοδίων, ως πεζοδρόμου, η) για τον καθορισμό της ανώνυμης οδού δυτικά του Ι.Ν. Παντοκράτορος, ως πεζοδρόμου (σχετική η αριθ. 20/2020 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

11.  Διατύπωση άποψης επί της μελέτης οριοθέτησης τμήματος του χειμάρρου «Θολόρεμα» στην Παραλία Προαστείου του Δήμου Πατρέων και σε μήκος περίπου 280μ. (θέση πλησίον της ιδιοκτησίας Χρήστου Μπαλατή) (σχετική η αριθ. 23/2020 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

12.  Κήρυξη οικογενειακών τάφων ως αδέσποτων, στα Α΄ και Β΄ Δημοτικά Κοιμητήρια (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος - Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος- Αρμ. Δ/ντής και α.α.).

13.  Έγκριση ποσού προικοδότησης κοριτσιών των περιοχών Πατρών – Καλαβρύτων (εισηγητής:  κ.Δήμαρχος).

14.  Έγκριση του από 13-4-2020 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής  της υπηρεσίας «Μίσθωση μηχανημάτων για βελτιώσεις και συντηρήσεις χαλικοστρωμένων, ασφαλτοστρωμένων και τσιμεντροστρωμένων οδών του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).

15.  Έγκριση των από 11-2-2020, 10-3-2020, 27-4-2020 και 29-4-2020 πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Ψηφιοποίηση συλλογών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντές).

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2023

Μάθε που ψηφίζεις με ένα κλικ: Η εφαρμογή που σου δείχνει το εκλογικό σου τμήμα και στον χάρτη

Πλήρης Οδηγός Αυτοδιοικητικών Εκλογών 2023: Πόσους σταυρούς βάζουμε για δήμο και περιφέρεια - Όλα όσα θέλετε να ξέρετε πριν την κάλπη

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2023: Όλες οι ειδήσεις για τις αυτοδιοικητικές εκλογές στους Δήμους και τις Περιφέρειες, τους συνδυασμούς, τις δημοσκοπήσεις, τα αποτελέσματα των εκλογών και τα exit polls

Αποτελέσματα Αυτοδιοικητικών Εκλογών 2023: Πώς θα μεταδοθούν - Πώς θα δείτε ποσοστά και σταυρούς

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

Ειδήσεις