Back to Top
#TAGS Αιγιάλεια Δελτίο Ειδήσεων Κορωνοϊός Πανελλήνιες Εξετάσεις 2020 Αγιά Σοφιά ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Εξάπλωση κορωνοϊού Χάρτης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

/

Δυτ. Ελλάδα: Πιστοποιητικό κατά της δωροδοκίας για την Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Δυτ. Ελλάδα: Πιστοποιητικό κατά της δωρο...

Ανακοινώθηκε το πρωί της Πέμπτης στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου

Το πιστοποιητικό iso 150 37001:2016 πήρε η διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων όπως ανακοινώθηκε.

Όπως αναφέρθηκε σε συνέντευξη Τύπου που δόθηκε το πρωί της Πέμπτης,  με αφορμή την λήψη του πιστοποιητικού, πρόκειται για μία σημαντική διάκριση για τη διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος - Πελοποννήσου - Ηπείρου & Ιονίων Νήσων κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Πλάτωνας Μαρλαφέκας  η μη Κερδοσκοπική Εταιρεία είναι ο πρώτος φορέας που κατάφερε να έχει αυτή τη διάκριση.

Να σημειώσουμε ότι η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων  που προχωρά στην διαχείριση κρατικών ενισχύσεων ιδρύθηκε το 1996 και έχει έδρα την Πάτρα ενώ διαθέτει και 16 περιφερειακά γραφεία στο Επιμελητήριο του κάθε νομού.

Όπως το τονίστηκε κατά τη συνέντευξη Τύπου  η λήψη του πιστοποιητικού καθιστά πλέον την διαχειριστική ευρωπαϊκών προγραμμάτων σημείο αναφοράς στην Περιφερειακή ανάπτυξη και φορέα κύρους και αξιοπιστίας καθώς παρέχει της υπηρεσίες του με ταχύτητα, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα.

Στο πλαίσιο Περιφερειακών Εοιχειρησιακών Προγραμμάτων:

Ενίσχυση των «πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης» στη Δυτική Ελλάδα

Ενίσχυση των επιχειρήσεων ΤΠΕ της Δυτικής Ελλάδας

«Ενίσχυση συνεργατικών σχηματισμών και δικτυώσεων»

Σύγχρονη μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα

H Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου - Ηπείρου & Ιονίων Νήσων ιδρύθηκε το 1996 και λειτουργεί έκτοτε ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ), έχοντας διαχειριστεί με επιτυχία δράσεις του Β’ και Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ).

Από το 2009, ως ένας από τους εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ (Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα – Ανταγωνιστικότητα), διαχειρίζεται δράσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, όπως είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητα – Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΕ ή ΕΠΑΝ ΙΙ) και το Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων, με χωρική αρμοδιότητα τις Περιφέρειες της Δυτικής Ελλάδος, της Πελοποννήσου, της Ηπείρου και των Ιονίων Νήσων, ενώ από τις αρχές του 2013 ανέλαβε, επίσης ως εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, τη διαχείριση της 2ης Δράσης ΕΣΠΑ (Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα) για τις παραπάνω περιφέρειες.

Στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο (ΕΣΠΑ 2014-2020), με την ίδια χωρική αρμοδιότητα, διαχειρίζεται δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ)", ως εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ.

 

Εφαρμογή ISO 37001 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας

H ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, μέλος του ΕΦΕΠΑΕ , γίνεται η πρώτη εταιρία στο χώρο που αποκτά πιστοποίηση για την εφαρμογή του προτύπου ISO37001:2017 που αφορά την καταπολέμηση της δωροδοκίας.

Όπως αναφέρθηκε στη συνέντευξη Τύπου, "Η πιστοποίηση δόθηκε από την EUROCERT, φορέα Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, που πιστοποίησε ότι οι σχετικές διαδικασίες τις οποίες εφαρμόζει η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ είναι σύμφωνες με το πρότυπο ISO 37001:2016. Μέσω της πιστοποίησης αναδεικνύεται τόσο η δέσμευση της Διοίκησης, όσο και τα αυστηρά προληπτικά μέτρα που λαμβάνει στο πλαίσιο εφαρμογής των αρχών της ανεξαρτησίας, αμεροληψίας και ακεραιότητας. Αποτελεί εξάλλου σημαντικό παράδειγμα προς μίμηση και για άλλες εταιρείες του κλάδου.

Επιπλέον, ο φορέας έχει λάβει βεβαίωση τήρησης του Προτύπου ISO 9001: 2008 (quality Management System),  για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών σχετικά με την διαχείριση Ευρωπαϊκών πόρων, καθώς και πιστοποίηση κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008, που αφορά την Διαχειριστική Επάρκεια ως προς όλα τα στάδια σχεδιασμού και υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων.

O συνδυασμός των παραπάνω προτύπων επιτρέπει στη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ να εδραιώσει μία συνολικά εύρωστη και ισχυρή δομή διαφάνειας, ποιότητας και θεμάτων κανονιστικής συμμόρφωσης.

Παράλληλα εγκαινίασε έναν άμεσο τρόπο επικοινωνίας με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τους επενδυτές, αλλά και τους ενδιαφερόμενους, αφού πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή ενημέρωση σε 16 νομούς μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όπου ο καθένας από τους συμμετέχοντες είχε την ευκαιρία να τοποθετηθεί και να υποβάλει σχετικές ερωτήσεις. Η παρουσίαση έγινε από τον Πρόεδρο του φορέα και  του Επιμελητηρίου Αχαΐας  κ. Πλάτωνα Μαρλαφέκα, και τη Γενική Διευθύντρια της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, κα. Μάγδα Πετροπούλου, ενώ έλαβαν μέρος οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων που μετέχουν στο εταιρικό σχήμα του φορέα.

Στη σημερινή παρουσίαση επισημάνθηκε ότι η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  στο πλαίσιο του περιορισμού της πανδημίας στη χώρα, προχώρησε σταδιακά στην λήψη και εφαρμογή σειράς μέτρων, με μοναδική προτεραιότητα την προστασία της υγείας  των συνεργατών της και των επενδυτών, και ταυτόχρονα έθεσε στόχο την εύρυθμη λειτουργία της και την δυνατότητα εξυπηρέτησης του επενδυτικού κοινού.

Ενδεικτικά, το τελευταίο τετράμηνο, σε μια περίοδο που δοκιμάστηκε η οικονομική ζωή της χώρας, ο φορέας  προχώρησε σε εκταμιεύσεις ποσών προς τους δικαιούχους που υπερβαίνει τα 7.000.000,00€ μηνιαίως.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως, δέσμευση της εταιρείας προς τις αναθέτουσες αρχές και τους επενδυτές, αποτελεί η παροχή της καλύτερης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ παράλληλα η  διαρκής και απρόσκοπτη συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις και απαιτήσεις της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις.

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ μέσα από την 22ετή πορεία στην διαχείριση δράσεων έχει καταστεί σημείο αναφοράς στην Περιφερειακή Ανάπτυξη και φορέας υψηλού κύρους και αξιοπιστίας που παρέχει τις υπηρεσίες του με ταχύτητα, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα".

Ειδήσεις