ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Όταν ο Κωστής Στεφανόπουλος είχε επισκεφθεί την Αροανία Καλαβρύτων

Όταν ο Κωστής Στεφανόπουλος είχε επισκεφθεί την Αροανία Καλαβρύτων

Το υπενθυμίζει με ανακοίνωση της η "Φωτεινή Γραμμή" - Σωματείο Οι Φίλοι του Τάματος του Έθνους

Η «Φωτεινή Γραμμή» - Σωματείο Οι Φίλοι του Τάματος του Έθνους σε ανακοίνωση τους για την εκδημία του τέως Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλου, κάνουν λόγο για την υψηλή προσωπικότητα και τον μέγα «εραστή» του Τάματος του Έθνους Κωστή Στεφανόπουλου.

Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωση που συνοδεύεται από αναμνηστικές φωτογραφίες κατά την επίσκεψη παλαιότερα του Κωστή Στεφανόπουλου στην Αροανία Καλαβρύτων:

Ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Κωστὴς Στεφανόπουλος μᾶς εἶχε κάνει τὴν τιμὴ καὶ προσῆλθε στὰ ἔργα εἰς μνήμη Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου στὴν Ἀροανία Καλαβρύτων.

Μὲ «ἀνοικτὸ τὸ στόμα» ἀναφωνοῦσε: « ἀνθρώπινο ἢ θεῖο χέρι τὰ κατεσκεύασε αὐτά;».

Είχε ιδιοχείρως γράψει στὸ βιβλίο ἐπισκεπτῶν.

Ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν μᾶς ἀπέστελνε διάφορα μικροποσὰ ἀποδεικνύοντάς μας ἐμπράκτως τὴν ἀμέριστη ἠθικὴ συμπαράστασί του.

Εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα ὁ φιλεύσπλαχνος καὶ φιλάνθρωπος Θεός μας νὰ τὸν ἀναπαύῃ εἰς τὰς αἰωνίους Αὐτοῦ μονὰς καὶ οἱ ἀγαπητοὶ οἰκεῖοι του νὰ εἶναι πάντοτε καλὰ καὶ τὸν ἐνθυμοῦνται.

Ὑπῆρξε μέγιστος πατριώτης μὲ ἦθος, χαρακτῆρα, εὐπρέπεια, εὐσυνειδησία καὶ εὐποιΐα καὶ γιὰ αὐτὸ τὸν ἀγάπησαν ὅλοι οἱ νουνεχεῖς Ἕλληνες μὲ ὑγιὲς ὀρθόδοξο φρόνημα γιὰ ἀκραιφνῆ Ὀρθοδοξία, ἀλώβητη Οἰκογένεια καὶ ἀκέραια ἐλεύθερη Πατρίδα.

Εἶχε θάρρος, παρρησία καὶ τὸ σθένος νὰ τὰ πῇ «ἔξω ἀπὸ τὰ δόντια» καὶ στὸν πλανητάρχη Κλίντον, τόσο γιὰ τὴν ἀδικία, ποὺ ἐγένετο εἰς βάρος κατὰ τῆς νικήτριας Ἑλλάδος κατὰ τὸν Α΄ καὶ Β΄ παγκόσμιο πόλεμο, ὅσο καὶ γιὰ τὴν «ὠμή» ἐπέμβασι τοῦ βάρβαρου καὶ ἄξεστου Ἀτίλλα (τῆς Τουρκίας) στὴν Κύπρο γιὰ δῆθεν ἀποκατάστασι τῆς τάξης καὶ τοῦ Δημοκρατικοῦ Πολιτεύματος μὲ ἀποτέλεσμα 180.000 Ἑλληνοκύπριοι νὰ ἀπομακρυνθοῦν βιαίως ἀπὸ τὶς ἑστίες τους, τὶς ὁποῖες καὶ ἔχασαν.

Τόσο ὁ Πλανητάρχης, ὅσο καὶ οἱ δῆθεν δημοκρατικοὶ ὀργανισμοὶ ἐμμέσως ἢ ἀμέσως ἐνισχύουν τὴν ἀποθράσυνσι τῆς Τουρκίας καὶ ἐπὶ 42 ἔτη ὄχι μόνο κρατάει σκλαβωμένη τὴν Κύπρο μας, ἀλλὰ καὶ καθημερινῶς θρασύτατα ἀπειλεῖ τὴν Ἑλλάδα μας, μὲ ἀποκορύφωμα τὶς πρόσφατες τραγικὲς ἐξελίξεις.

Σχόλια

Ειδήσεις