Back to Top
#TAGS Αιγιάλεια Δελτίο Ειδήσεων Κορωνοϊός Πανελλήνιες Εξετάσεις 2020 Αγιά Σοφιά ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Εξάπλωση κορωνοϊού Χάρτης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Ο υποψήφιος πρύτανης του πανεπιστημίου Πατρών Θεόδωρος Χριστόπουλος στο thebest.gr

Ο υποψήφιος πρύτανης του πανεπιστημίου Π...

Tο όραμα του συνδυασμού και οι προτεραιότητές του για το αύριο του Πανεπιστημίου Πατρών - Της Κωνσταντίνας Τσίχλα

Τις προτεραιότητές του για την επόμενη ημέρα του Πανεπιστημίου Πατρών, για την επίτευξη της ουσιαστικής και περαιτέρω σύνδεσής του με την κοινωνία, αλλά και για τη στόχοι και για τα μέτρα υλοποίησης καθώς και την ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, επισημαίνει στο thebest.gr το υποψήφιο πρυτανικό σχήμα με υποψήφιο πρύτανη τον καθηγητή Θεόδωρο Χριστόπουλο. Το thebest.gr δίνει βήμα σε όλους τους υποψηφίους Πρυτάνεις του Πανεπιστημίου Πατρών ενόψει της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη νέας Πρυτανικής Αρχής την Τρίτη 21 Ιουλίου, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας.

Το όραμα του σχήματος είναι η συλλογική δράση με την εποικοδομητική συμμετοχή όλων των δυνάμεων τόσο στην καθημερινή προσπάθεια όσο και στη διοίκηση του Πανεπιστημίου, επίσης η δημιουργία εσωτερικού ταμείου κυρίως με πόρους του ΕΛΚΕ, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), δωρεές καθώς και matching funds, ενώ επίσης προτείνονται διεπιστημονικές θεματικές περιοχές και εμβληματικές δράσεις, αναβάθμιση επιστημονικών υποδομών, ενίσχυση επιστημόνων – επιβράβευση επιχειρηματικότητας και νέο εσωτερικό ταμείο στήριξης. 

 

Η χιλιοειπωμένη σύνδεση του Πανεπιστημίου Πατρών με την κοινωνία εξακολουθεί να παραμένει ζητούμενο σε μεγάλο βαθμό, παρά το γεγονός ότι η λειτουργία του Πανεπιστημίου είναι καίρια για την οικονομική και όχι μόνο ζωή της Πάτρας και ευρύτερα της Δυτικής Ελλάδας. Τι φταίει; Πώς σκοπεύετε να κινηθείτε επ’ αυτού;

 Στόχοι μας είναι η ενδυνάμωση των σχέσεων και η παραγωγική συνεργασία του Πανεπιστημίου με το Υπουργείο, τους πολιτικούς φορείς, τα άλλα Πανεπιστήμια και τους ερευνητικούς/επαγγελματικούς φορείς, τους περιφερειακούς και αστικούς φορείς αυτοδιοίκησης, την παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένων προδιαγραφών υπηρεσιών προς αυτούς και την αναζήτηση και προσπάθεια αρμονικής επίτευξης κοινών στόχων με παράλληλη αναζήτηση πηγών και τρόπων χρηματοδότησης, το «αφούγκρασμα» και η προσπάθεια ικανοποίησης των αναγκών και εκπλήρωσης των προσδοκιών της κοινωνίας από το Πανεπιστήμιο.

Το όραμα του σχήματος είναι η συλλογική δράση με την εποικοδομητική συμμετοχή όλων των δυνάμεων τόσο στην καθημερινή προσπάθεια όσο και στη διοίκηση του Πανεπιστημίου, η εμπιστοσύνη μεταξύ όλων και η προσήλωση στους στόχους, ο σχεδιασμός δράσεων που θα καθιστούν την προσπάθεια αποτελεσματική ώστε όλοι μαζί να υπηρετήσουμε τις ανάγκες, να αναδείξουμε τις προοπτικές και να προωθήσουμε τις δυνατότητες του Πανεπιστήμιου. Περισσότερα εδώ 

H Πάτρα αποτελεί μια πλούσια κοιτίδα καινοτομίας (startups) με το εύρος της εν πολλοίς άγνωστo αλλά ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Πώς εκτιμάτε ότι πρέπει να την αξιοποιήσετε και να την ενθαρρύνετε;

Η παραγωγή νέας γνώσης είναι το επιστέγασμα της δημιουργικότητας και της επιστημοσύνης των μελών του ερευνητικού προσωπικού των πανεπιστημίων. Πρόκειται για σύνθετη διαδικασία που απαιτεί πάθος, πολύ κόπο, και φυσικά ταλέντο. Καρποφορεί μόνο σε κατάλληλες συνθήκες και περιβάλλον που εμπνέει, ενώ υποφέρει από ερασιτεχνισμούς, προχειρότητες και σπασμωδικές ατελέσφορες δράσεις. Εδώ έγκειται η κρίσιμη συμβολή μιας πρυτανικής αρχής που εστιάζει στην ουσία. Η ποιοτική έρευνα αιχμής, και ιδιαίτερα η διεπιστημονική έρευνα στον Πανεπιστημιακό χώρο, δεν είναι υπόθεση μερικών μεμονωμένων κοιτίδων αριστείας, αλλά απαιτεί τη δημιουργία —με συνέπεια όμως και επαγγελματισμό— ενός συνεκτικού ερευνητικού οικοσυστήματος στο Πανεπιστήμιο Πατρών από εύρωστες ομάδες, το οποίο εξασφαλίζει ταχεία ανάπτυξη χωρίς εμπόδια στη δημιουργικότητα. Το ερευνητικό αυτό οικοσύστημα εντάσσεται δυναμικά μέσα στο διεθνή ερευνητικό χώρο άμιλλας. Η εξωστρέφεια είναι έμφυτο χαρακτηριστικό του ερευνητή που απελευθερώνεται στο περιβάλλον του Πανεπιστημίου.

Η δημιουργία εσωτερικού ταμείου κυρίως με πόρους του ΕΛΚΕ, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), δωρεές καθώς και matching funds είναι απαραίτητη για την υλοποίηση των παρακάτω:

* Ενίσχυση νέων μελών ΔΕΠ δημιουργώντας καλύτερες προϋποθέσεις της έναρξης της ερευνητικής τους πορείας στο Πανεπιστήμιο (start up funding).

* Περαιτέρω ενίσχυση του προγράμματος “Καραθεοδωρή”, το οποίο θα προκηρύσσεται σε ετήσια βάση και θα χρηματοδοτεί μεγαλύτερο αριθμό έργων δίνοντας προτεραιότητα στα νέα μέλη ΔΕΠ.

* Δημιουργούμε αντίστοιχο με το “Καραθεοδωρή” πρόγραμμα “Κωστής Παλαμάς” για τις Ανθρωπιστικές επιστήμες.

* Ενισχύουμε την έρευνα που προκύπτει από τη ζήτηση (demand-driven) ή την επιστημονική περιέργεια (curiosity-driven) και οδηγεί σε προσφορά (supply side) με χρηματοδοτικά κονδύλια τα οποία προκύπτουν τόσο από ανακατανομή των διαθέσιμων πόρων (ΕΛΚΕ) αλλά και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία (ΕΛΙΔΕΚ, κονδύλια καινοτόμου επιχειρηματικότητας, δωρεές και επιχορηγήσεις από ιδιώτες).

* Στο πλαίσιο ενός ουσιαστικού στρατηγικού σχεδιασμού, απαιτείται η αναγνώριση, η δόμηση και η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Πανεπιστημίου και της Περιφέρειας, η υποστήριξη της καινοτομίας και η επένδυση κονδυλίων (εμβληματικές δράσεις). Η μεθοδολογία μας, που θα εξειδικευθεί μετά από διάλογο με τα Τμήματα, εστιάζει:

1. Στην ανάδειξη των κρίσιμων ερευνητικών πεδίων/τεχνολογιών (και των κατάλληλων εργαλείων στρατηγικής) που πρέπει να περιληφθούν στην εθνική στρατηγική ΕΤΑΚ, λαμβάνοντας υπόψη και τις περιφερειακές στρατηγικές RIS3 που διαμορφώθηκαν από τις Περιφέρειες.

2. Στον εντοπισμό δυναμικών θεματικών τομέων ή κλάδων που αναμένεται να συμβάλουν στην προοπτική ανάπτυξης της χώρας.

3. Στην ενίσχυση της διεπιστημονικής έρευνας και την διασύνδεση των ερευνητικών ομάδων.

* Δημιουργία γραφείου διασύνδεσης σε καίριες δομές στις Βρυξέλλες για ουσιαστική στήριξη των μελών ΔΕΠ τόσο στην εύρεση εταίρων, στην συγγραφή προτάσεων αλλά και στον εντοπισμό κατάλληλων κονδυλίων.

* Διασύνδεση του ανθρώπινου δυναμικού και των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου με το ερευνητικό περιβάλλον, τον επιχειρηματικό κόσμο και την κοινωνία (Βιομηχανική Περιοχή, ΙΤΕ/ ΙΕΧΜΗ, ΕΠΠ, Περιφέρεια, Δήμος). Προς τούτο, δημιουργούμε μια μόνιμη έκθεση στο κέντρο της πόλης των διαφορετικών επιστημονικών δραστηριοτήτων με στόχο την ουσιαστική και διαρκή παρουσίαση των ανθρώπων, των υπηρεσιών και των δομών του Πανεπιστημίου.

* Ενίσχυση της συμμετοχής του Πανεπιστημίου στις μεγάλες Ευρωπαϊκές Υποδομές Έρευνας του ESFRI.

* Ίδρυση ‘Τομέα Τεχνικής Υποστήριξης Εργαστηρίων’ στο Πανεπιστήμιο, ώστε οι ερευνητικές μας ομάδες και τα εκπαιδευτικά εργαστήρια να εξοικονομούν πόρους και χρόνο για τη συντήρηση του εξοπλισμού τους, αλλά και για την ανάπτυξη ιδιοκατασκευών.

* Ενίσχυση των σημερινών οριζόντιων δομών έρευνας (διατμηματικά εργαστήρια, μουσεία κ.α.) και δημιουργία νέων διεπιστημονικών δομών σε σύγχρονα αντικείμενα, οι οποίες ενδυναμώνουν τη συνεργασία των ερευνητικών ομάδων. Επεξεργαζόμαστε την δημιουργία κέντρου υπολογιστικών επιστημών με αγορά ισχυρών servers καθώς και την επέκταση της κεντρικής βιβλιοθήκης.

* Υποβολή τεκμηριωμένων σχεδίων (προμελετών και μελετών) για σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης με στόχο την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των ερευνητικών υποδομών και του εκπαιδευτικού/ερευνητικού εξοπλισμού (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Περιφέρεια).

* Δημιουργία διαδικασιών επιβράβευσης ερευνητικών ομάδων, οι οποίες διακρίνονται για την ποιότητα της έρευνάς τους, αλλά και των Τμημάτων που τις υποστηρίζουν (μέρος των overhead επιστρέφεται στα μέλη ΔΕΠ που έχουν ανταγωνιστικά προγράμματα, οικονομική και ηθική ανταμοιβή των μελών ΔΕΠ και των ομάδων που διακρίνονται).

* Πρόγραμμα χρηματοδότησης νέων ιδεών (seed money-proof of concept) για τη στήριξη νέων ιδεών, καινοτομίας υψηλού ρίσκου και δυνητικά μεγάλης προστιθέμενης αξίας.

* Πρόγραμμα χρηματοδότησης καινοτόμου επιχειρηματικότητας (Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, EΣΠΑ- equifunds).

Ποιο είναι το σημαντικότερο πρόβλημα του Πανεπιστημίου Πατρών κατά τη γνώμη σας και ποια η πρώτη σας προτεραιότητα; 

Οι στρατηγικοί στόχοι και οι προτάσεις του υποψήφιου πρυτανικού σχήματος εστιάζονται στις εξής τέσσερις κατευθύνσεις:

* Διεπιστημονικές θεματικές περιοχές και εμβληματικές δράσεις

* Αναβάθμιση επιστημονικών υποδομών

* Ενίσχυση επιστημόνων – επιβράβευση επιχειρηματικότητας

* Νέο εσωτερικό ταμείο στήριξης

Αναλυτικότερα εδώ

 christopoulos-prytanikes2020

Υποψήφιοι Αντιπρυτάνεις είναι οι:

Σταύρος Κάκκος, Αν. Καθηγητής, Τμ. Ιατρικής, Διευθυντής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής ΠΓΝΠ

Κωνσταντίνος Κουτσογιάννης, Καθηγητής (εκλεχθείς), Τμ. Φυσικοθεραπείας, πρώην Αντιπρύτανης Οικονομικών, Διοικητικών & Υποδομών ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας (2016-2019)

 Ειρήνη Μαργιωλάκη, Αν. Καθηγήτρια, Τμ. Βιολογίας,Συνεργαζόμενη ερευνήτρια στην Διεθνή ερευνητική υποδομή ESFRI «Ευρωπαϊκό σύγχροτρον» (ESRF, Grenoble, France)

 Αθανάσιος Χασιακός, Αν. Καθηγητής, Τμ. Πολιτικών Μηχανικών

Βιογραφικό Σημείωμα

Σπουδές
1.    Πτυχίο Φαρμακευτικής, Παν/μιο Αθηνών, 1982 (Άριστα)
2.    Διδακτορικό Δίπλωμα στην Αναλυτική Χημεία, Τμήμα Χημείας, Παν/μιο Αθηνών, 1987 (Άριστα)
3.    Μεταδιδακτορικό Δίπλωμα Κλινικής Χημείας, Παν/μιο Τορόντο, Καναδάς, 1991. Ειδικότητα Κλινικής Χημείας στην Ελλάδα, τον Καναδά και τις ΗΠΑ.

Σταδιοδρομία
•    Μέλος του Συμβουλίου Ιδρύματος του Παν/μίου Πατρών (από Φεβρ. 2013)
•    Πρόεδρος, Τμήμα Χημείας, Παν/μιο Πατρών (από Σεπτ. 2011-Φεβρ. 2013)
•    Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Παν/μιο Πατρών (από Μάρτιο 2004)
•    Συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ, ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ (από το 2000).
•    Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Παν/μιο Πατρών.
      Εκλέχθηκα Νοεμ. 1997 και ανέλαβα 1η Ιουνίου 1999.
•    Full Professor, Τμήμα Χημείας και Βιοχημείας, Παν/μιο Windsor, Οντάριο, Καναδάς. Εκλέχθηκα το Μάρτιο 1999.
•    Visiting Associate Professor, Παν/μιο Harvard, Τμ. Μοριακής Γενετικής, 1998.
•    Associate Professor, Τμήμα Χημείας και Βιοχημείας, Παν/μιο Windsor, Οντάριο, Καναδάς, Ιούλιος 1996 – Ιούνιος 1999.
•    Assistant Professor, Τμήμα Χημείας και Βιοχημείας, Παν/μιο Windsor, Οντάριο, Καναδάς, Ιούλιος 1992 - 1996.
•    Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τμήμα Κλινικής Βιοχημείας, Ιατρική Σχολή, Παν/μιο Toronto, Καναδάς, Ιανουάριος 1989 - Ιούνιος 1992. 

Πλήρες βιογραφικό εδώ

Ειδήσεις