Back to Top
#TAGS Αιγιάλεια Κορωνοϊός Νάσος Νασόπουλος Πόλεμος στην Ουκρανία Θάνατος τριών παιδιών στην Πάτρα Πανελλήνιες 2022 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Επιστολή Μαρλαφέκα στον Υπουργό Ενέργειας για την ακρίβεια στο ρεύμα

Επιστολή Μαρλαφέκα στον Υπουργό Ενέργεια...

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας παρεμβαίνει για τις επιχειρήσεις που ήδη όπως αναφέρει έχουν δει αυξήσεις στους λογαριασμούς

Επιστολή στον Υπουργό  Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα, αναφορικά με τις υπέρογκες αυξήσεις των λογαριασμών της ΔΕΗ, με τις οποίες επιβαρύνονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), έστειλε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας Πλάτωνας Μαρλαφέκας, στις 26 Οκτωβρίου.

 

Ο κ. Μαρλαφέκας ανέφερε ότι σύμφωνα με τα δεδομένα της αγοράς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα κληθούν να αντιμετωπίσουν το αυξημένο ενεργειακό κόστος για σημαντικό χρονικό διάστημα, μέχρι το 2023. Παράλληλα μετέφερε στον κ. Υπουργό την πραγματικότητα που ήδη βιώνουν οι ΜΜΕ, οι οποίες ήδη καταβάλλουν προσαυξημένα τιμολόγια ρεύματος, στα οποία η προσαρμογή της τιμής εξισορρόπησης αγοράς (ΤΕΑ) φτάνει στο 95% επί της πραγματικής αξίας του ρεύματος.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας αναφέρθηκε ειδικότερα στις επιχειρήσεις, οι οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν την αυξημένη δαπάνη του ενεργειακού κόστους σε συνδυασμό με τις αυξημένες δαπάνες για προμήθεια πρώτων υλών, υλικών συσκευασίας και άλλων βοηθητικών υλών, γεγονός που θα έχει ως συνέπεια την επιβάρυνση του τελικού καταναλωτή και τελικά την πτώση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Πέραν των ανωτέρω, ο κ. Μαρλαφέκας αναφέρθηκε στην ιδιαιτερότητα των ΜΜΕ του Νομού Αχαΐας, οι οποίες εκτός των ανωτέρω μειονεκτούν έναντι των ανταγωνιστών τους για δύο λόγους. Πρώτον, εξαιτίας του κορεσμένου δικτύου της Πελοποννήσου που διαχρονικά δεν επιτρέπει την ανάπτυξη της αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων στις στέγες επιχειρήσεων δυναμικότητας 100KW) και δεύτερον, εξαιτίας του ανύπαρκτου δικτύου φυσικού αερίου.

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας ζήτησε από τον κ. Υπουργό να αναληφθούν σημαντικές πρωτοβουλίες προκειμένου να μετριασθούν οι συνέπειες που έχουν οι επιπρόσθετες επιβαρύνσεις του ενεργειακού κόστους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων - του νομού Αχαΐας, με σκοπό να αποφευχθεί ο όποιος κίνδυνος για τη βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα τους.

 

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 

κ. Υπουργέ,

 

με την παρούσα αναφερόμαστε στις υπέρογκες αυξήσεις των λογαριασμών της ΔΕΗ, με τις οποίες επιβαρύνεται η μικρομεσαία επιχείρηση και ιδιαίτερα της περιφέρειας.

 

Έχει αναφερθεί πως, για ένα μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, μέχρι το 2023, αναμένεται να διαμορφωθούν μεταξύ της ΔΕΗ και μεγάλων πελατών συμβάσεις με σημαντικές μεν αυξήσεις, αλλά που αποτελούν προϊόν συμβιβασμού με την αγορά.

 

Η επαρχιακή μικρομεσαία όμως επιχείρηση, δεν έχει αυτή την δυνατότητα αλλά παράλληλα έχει μεγάλες επιβαρύνσεις σε σχέση με τις χρεώσεις που ίσχυαν πριν, καθώς σε πολλές περιπτώσεις η προσαρμογή ΤΕΑ (Τιμή εξισορρόπησης αγοράς) φθάνει στο +95%, επί της πραγματικής αξίας του ρεύματος.

 

Πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις είναι ενεργοβόρες με την έννοια πως το σημαντικότερο στοιχείο του κόστους είναι η ενέργεια, με αποτέλεσμα να χάνουν σταδιακά την ανταγωνιστικότητά τους, επ΄ωφελεία άλλων μεταποιητικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό. Πλέον δε της επιβαρύνσεως από την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος, θα πρέπει να καταγραφεί η αύξηση των πρώτων υλών, υλικών συσκευασίας και βοηθητικών υλών, που σημαίνει πως όλες αυτές οι αυξήσεις υποχρεωτικά θα μετακυληθούν στην τελική τιμή των προϊόντων με αλυσιδωτές προεκτάσεις, όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα.

 

Αυτά όλα συμβαίνουν, μετά την δεκαετή οικονομική κρίση και την διετή κρίση λόγω της πανδημίας που προκάλεσαν σημαντική υστέρηση μέχρι εξαντλήσεως στην μεταποιητική δραστηριότητα.

 

 

-1-

 

 

 

κ.Υπουργέ,

 

με παλαιότερα υπομνήματά μας προς το Υπουργείο σας, είχαμε επισημάνει την μειονεκτική θέση των επιχειρήσεων της περιφέρειάς μας, που στερούνται ακόμη και σήμερα  βασικών υποδομών, στοιχεία που μειώνουν συνολικά την ανταγωνιστικότητά τους.  Ιδιαίτερα δε επισημαίνουμε : 

1)      Το κορεσμένο δίκτυο της Πελοποννήσου που διαχρονικά δεν επιτρέπει την ανάπτυξη της αυτοπαραγωγής ενέργειας μικρής και μεσαίας κλίμακας στις επιχειρήσεις και για παράδειγμα αναφέρουμε την απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων στις στέγες των επιχειρήσεων δυναμικότητας 100 Kw, που θα μείωνε σημαντικά το ενεργειακό κόστος και

 

2)      Το ανύπαρκτο δίκτυο φυσικού αερίου που στερεί τις επιχειρήσεις από την δυνατότητα χρήσης εναλλακτικής ενέργειας, με αποτέλεσμα να μειονεκτούν ανταγωνιστικά έναντι των άλλων ομοειδών επιχειρήσεων άλλων περιοχών που απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα αυτής της υποδομής, καθώς η ωφέλεια από την χρήση του είναι αναμφισβήτητη και μειώνει το ενεργειακό κόστος τουλάχιστον κατά 40%.

 

Αναγνωρίζουμε την παγκοσμιότητα του φαινομένου, παράλληλα δε θεωρούμε πως στοχευμένες δράσεις θα μετριάσουν τις επιπτώσεις αυτές στις επιχειρήσεις της περιφέρειάς μας, που λόγω των ως άνω μειονεκτημάτων βρέθηκε απροετοίμαστη  στην ενεργειακή κρίση, επιδεινώνοντας τα ήδη υπαρκτά προβλήματα βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, και λαμβάνοντας υπόψη πως:

-Η περιοχή μας, όπως έχει ήδη διατυπωθεί με σαφήνεια, είναι ειδικών συνθηκών, που χρήζει ιδιαίτερης επιμέλειας και προσοχής από την πολιτεία.

-η ανυπαρξία των υποδομών και των ωφελημάτων, αγγίζει τα όρια του μη θεμιτού ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα να έχουμε υστέρηση επενδύσεων και επεκτατική καθήλωση των ήδη λειτουργουσών επιχειρήσεων

                                              

Παρακαλούμε να αναληφθούν σημαντικές πρωτοβουλίες, ώστε να μετριασθούν αυτές οι επιβαρύνσεις σε σημαντικό βαθμό, καθώς κινδυνεύει η βάση της μεταποιητικής δραστηριότητας της περιοχής μας.

 

 

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

 

 

Πλάτων Μαρλαφέκας

 

 

 

 

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

Ειδήσεις