Back to Top
#TAGS Νάσος Νασόπουλος Κορωνοϊός Αιγιάλεια 200 Χρόνια Από Την Ελληνική Επανάσταση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

/

Απ. Κατσιφάρας: 10+1 Προτάσεις για το Δημοκρατικό Σχεδιασμό στην Ενέργεια

Απ. Κατσιφάρας: 10+1 Προτάσεις για το Δη...

Προτάσεις για την ανάπτυξη από τον επικεφαλής της Παράταξης Δυτική Ελλάδα-Δικαίωμα στην Πρόοδο

10+1 προτάσεις για το Δημοκρατικό Σχεδιασμό στην Ενέργεια κατέθεσε ο επικεφαλής της Παράταξης Δυτική Ελλάδα-Δικαίωμα στην Πρόοδο, Απόστολος Κατσιφάρας κατά τις εργασίες του 8ου Συνεδρίου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη.

Η ολοκληρωμένη εισήγηση αφορά σε:

1. Επέκταση σε Μεσολόγγι- Αίγιο- Αμαλιάδα των δικτύων Φυσικού Αερίου. Μια απολύτως Βιώσιμη Εφαρμογή, δεδομένου ότι οι τρεις πόλεις προηγούνται των τελικών προορισμών (Αίγιο-Πάτρα, Αμαλιάδα-Πύργος, Μεσολόγγι-Αγρίνιο) στην χερσαία μεταφορά Φυσικού αερίου.

2. Θέσπιση Ενεργειακού ισοδύναμου για την αντιμετώπιση της Ενεργειακής Ανισότητας των επιχειρήσεων της περιοχής σε σχέση με αυτές που έχουν πρόσβαση σε φυσικό αέριο, ώστε να υποστηριχθεί άμεσα η παραγωγικότητά τους με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

3. Επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας μέσω σχημάτων συμμετοχικής χρηματοδότησης (crowdfunding)

4. Μελέτες Χωροθέτησης και Διαστασιολόγησης Εγκαταστάσεων από την Περιφέρεια για την υποστήριξη των φορέων και νομικών προσώπων της Αυτοδιοίκησης που επιθυμούν να ενταχθούν σε Ενεργειακές Κοινότητες.

5. Διασφάλιση ότι εάν υλοποιηθεί ο East Med δεν θα αρκεστούμε μόνο σε Αντισταθμιστικά οφέλη, αλλά θα έχουμε παροχή Φυσικού Αερίου για την περιοχή.

6. Άμεση έγκριση των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων και των Χωροταξικών ΑΠΕ.

7. Καταγραφή των Γεωθερμικών πεδίων και του δυναμικού Βιομάζας στη Δυτική Ελλάδα.

8. Εκμετάλλευση Υδροηλεκτρικής Ενέργειας, με Αξιοποίηση του Φράγματος Πείρου Παραπείρου για την παραγωγή Ενέργειας, η οποία θα μειώσει το κόστος λειτουργίας νερού και αντισταθμιστικά οφέλη από φορείς εκμετάλλευσης των υδατικών πόρων της περιφέρειας με έμφαση σε αυτούς τη Αιτωλοακαρνανίας.

9. Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων με περιβαλλοντικά και αντισταθμιστικά οφέλη πέραν του Περιφερειακού πόρου του 5%. Είναι ανάγκη να θεσμοθετηθεί ο Φορέας Παρακολούθησης που έχουμε εισηγηθεί από το 2012.

10. Ίδρυση Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Καυσίμων σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης για την παρακολούθηση των τιμών και τη θεσμική αντιμετώπιση των στρεβλώσεων.

10+1. Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Όλα τα επίπεδα

 

10 +1 προτάσεις για άμεση και βραχυπρόθεσμη εφαρμογή

1.      Ενεργειακό ισοδύναμο

Για μια μεσαία μεταποιητική μονάδα στην περιοχή μας η διαφορά στο ενεργειακό κόστος ανά μονάδα προϊόντος με μία στην Αθήνα λόγω Φυσικού Αερίου είναι περίπου ίση με μια Ετήσια Μονάδα Εργασίας με πλήρη μισθό (μικτά 1800 € το μήνα επί 14). Κατά αυτήν την έννοια είναι δυνατό μέσω προγραμμάτων της Περιφέρειας ή και του και των Κεντρικών Τομεακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ να χρηματοδοτηθούν επιχειρήσεις για την άρση της στρέβλωσης του ανταγωνισμού για την άμεση πρόσληψη σε τομείς της μεταποίησης και να αυξήσουν την παραγωγικότητα τους αλλά και να βοηθηθεί άμεσα η ανάσχεση της ανεργίας.

Αναγνωρίζοντας το πρόβλημα ρευστότητας, κεφαλαιακής επάρκειας και της μακρόχρονης απόσβεσης των επενδύσεων που αφορούν σε αγορά ή αναβάθμιση εξοπλισμού, η παραπάνω πρόταση μπορεί να είναι βιώσιμη με χρονικό ορίζοντα εφαρμογής κατ’ αρχήν μέχρι την έλευση φυσικού αερίου στη Δυτική Ελλάδα, ώστε να αρθούν ζητήματα ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, να έχουμε ανακατεύθυνση εργατικού δυναμικού από τον τομέα των υπηρεσιών αλλά και να δώσουμε ένα ισχυρό μήνυμα προς τη νέα γενιά που έχει υψηλά προσόντα ότι μπορεί να μείνει στη χώρα μας και να δημιουργήσει.

Ενδεχομένως, μια τέτοια προσθήκη στο πρόγραμμα που πρόκειται να βγει σχετικά με τη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα να απαντά σε αυτές τις προκλήσεις λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η εποχή που διανύουμε με την ύφεση σε εξέλιξη καθιστά την ανάσχεση της εργασίας και την αύξηση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων βασικούς πυλώνες άσκησης πολιτικής.

Ζητάμε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας να διερευνήσει τις σχετικές δυνατότητες.

2.      Επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας μέσω σχημάτων συμμετοχικής χρηματοδότησης.

Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα με πλούσιο δυναμικό σχεδόν σε όλα τα πεδία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας δεν είναι δυνατό οι πολίτες να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση στην πλούτου μέσω εργαλείων «κοινωνικοποίησης» των μέσων παραγωγής. Η θέσπιση των ενεργειακών κοινοτήτων είναι ένα πρώτο βήμα το οποίο όμως κατά κύριο λόγο αφορά σε κοινωφελείς οργανισμούς. Παράλληλα με αυτό χρειαζόμαστε τη διαμόρφωση ενός ριζοσπαστικού, καινοτόμου αλλά και αυστηρού ρυθμιστικού πλαισίου, ως προς τις εγγυήσεις και τις δεσμεύσεις προς τους πολίτες, όπου θα είναι δυνατό να προχωρήσουν επενδύσεις με συμμετοχική χρηματοδότηση απευθείας από τους πολίτες. Αυτή είναι μια πιο προωθημένη πρόταση από τα αντισταθμιστικά οφέλη που συνήθως περιγράφονται για βιομηχανικού τύπου ΑΠΕ και δημιουργεί συνθήκες κοινωνικοποίησης της παραγωγής ενέργειας η οποία μπορεί να είναι σαφώς καλύτερη γιατί

καθιστά τους πολίτες συμμέτοχους στην παραγωγή πλούτου στον τομέα της Ενέργειας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης μιας και διευρύνει την κεφαλαιακή βάση των επενδύσεων και μπορεί να είναι προσιτή προς τους πολίτες οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να αξιοποιήσουν τις όποιες αποταμιεύσεις τους χωρίς υψηλό κίνδυνο ρίσκου

δημιουργεί περισσότερο χώρο μόχλευσης ιδιωτικών κεφαλαίων με σαφώς καλύτερη απόδοση από την κλασσική αποταμίευση

δημιουργεί συνθήκες ισόρροπης ανάπτυξης με κοινωνικό και περιβαλλοντικό πρόσημο

Ζητάμε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας να διερευνήσει τις σχετικές δυνατότητες.


 

1.      Καταγραφή των γεωθερμικών πεδίων και του δυναμικού Βιομάζας στη Δυτική Ελλάδα

Η Περιφέρεια ως επισπεύδουσα σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ, το ΥΠΑΑΤ, το ΙΓΜΕ, το ΚΑΠΕ, το ΓΕΩΤΕΕ και το ΤΕΕ ολοκληρώνει και συγκροτεί μητρώα για τα γεωθερμικά πεδία και το δυναμικό βιομάζας της Περιφέρειας με στόχο την εκπόνηση συνολικού ενεργειακού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού.

2.      Μελέτη χωροθέτησης Διαστασιολόγησης για τη συγκρότηση φορέων και νομικών προσώπων της Αυτοδιοίκησης σε Ενεργειακές Κοινότητες

Η Περιφέρεια ως επισπεύδουσα σε συνεργασία με παραγωγικούς φορείς που είναι δυνητικοί συμμετέχοντες σε Ενεργειακές Κοινότητες και σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας και Αιτωλοακαρνανίας προχωρούν άμεσα σε μελέτες που θα ωριμάζουν τα τεχνικά δελτία για τη δημιουργία Ενεργειακών Κοινοτήτων με ετήσια και πενταετή στοχοθεσία.

3.      Εκμετάλλευση Υδροηλεκτρικής Ενέργειας

Η Περιφέρεια ως επισπεύδουσα σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να διερευνήσει τεχνικές λύσεις για την αξιοποίηση του Φράγματος Πείρου Παραπείρου για την παραγωγή Ενέργειας η οποία θα μειώσει το κόστος λειτουργίας των διυλιστηρίων νερού και κατ’ επέκταση θα μειώσει και το κόστος παροχής προς τους δήμους και τις επιχειρήσεις που θα υδρεύονται στη ΒΙΠΕ. Επιπλέον, είναι πολύ σημαντικό να δούμε από την αρχή τα αντισταθμιστικά οφέλη που λαμβάνει η Περιφέρεια και οι Δήμοι από φορείς εκμετάλλευσης των υδατικών της πόρων με έμφαση σε αυτούς τη Αιτωλοακαρνανίας.

Ζητάμε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας και Αιτωλοακαρνανίας να διερευνήσει τις σχετικές δυνατότητες.

4.      Διασφάλιση ότι εάν υλοποιηθεί ο East Med δεν θα μείνουμε μόνο σε αντισταθμιστικά αλλά θα έχουμε παροχή Φυσικού Αερίου για την περιοχή.

Εάν η κατασκευή του αγωγού East Med τελεσφορήσει (βρεθεί κεντρικός αγοραστής Φυσικού Αερίου, οι γεωπολιτικές συνθήκες είναι κατάλληλες) ο αγωγός θα διέλθει από το σύνολο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας περίπου το 2025-2028. Θεωρούμε αδιανόητο να μην διεκδικηθεί από την Περιφέρεια η λήψη σύνδεση του κεντρικού αγωγού με τις πόλεις από τις οποίες θα διέλθει. Οι ποσότητες είναι ελάχιστες σε σχέση με την κεντρική παροχή του αγωγού αλλά ζωτικής σημασίας για την περιοχή μας.

Ζητάμε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας και Αιτωλοακαρνανίας να διερευνήσει τις σχετικές δυνατότητες.

5.      Επέκταση σε Αίγιο-Αμαλιάδα-Μεσολόγγι των δικτύων Φυσικού Αερίου

Με δεδομένο ότι η χρηματοδότηση δικτύων στην επόμενη προγραμματική περίοδο είναι προς το παρόν αδύνατη, πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει η αρχή για τα δίκτυα σε Αίγιο-Αμαλιάδα και Μεσολόγγι, ώστε να υπάρχει δυνατότητα ολοκλήρωσης ως γέφυρα. Τα δεδομένα υπάρχουν στις μελέτες του ΤΕΕ και δεδομένου ότι οι τρεις πόλεις προηγούνται των τελικών προορισμών (Αίγιο-Πάτρα, Αμαλιάδα-Πύργος, Μεσολόγγι-Αγρίνιο) η χερσαία μεταφορά σε αυτές, με δεδομένο τον τελικό προορισμό πιστεύουμε ότι είναι απολύτως βιώσιμη.

6.      Έγκριση από το ΥΠΕΝ των Περιφερειακών Χωροταξικών που περιέχουν και τα Χωροταξικά ΑΠΕ

Είναι πρωτοφανής η καθυστέρηση έγκρισης των Περιφερειακών Χωροταξικών Σχεδίων. Εν έτη 2020 λειτουργούμε ακόμα με το Χωροταξικό του 2003 και όλα γίνονται μέσω της εκτός σχεδίου δόμησης. Απαράδεκτο για Ευρωπαϊκή χώρα.

7.      Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων

Παραμένουμε, υπεύθυνα, αταλάντευτοι σε ένα σχήμα που θα έχει ουσιαστικό περιβαλλοντικό έλεγχο, κοινωνική λογοδοσία και αντισταθμιστικά οφέλη πέραν του Περιφερειακού πόρου του 5%. Είναι ανάγκη να θεσμοθετηθεί ο Φορέας Παρακολούθησης που έχουμε εισηγηθεί από το 2012 και να προχωρήσει άμεσα η εκπαίδευση τεχνικού προσωπικού, ως αντισταθμιστικό όφελος προς τους πολίτες.

8.      Παρατηρητήριο Καυσίμων

Παρατηρείται αφύσικη διαμόρφωση τιμών στα υγρά καύσιμα στους τρεις νομούς της Περιφέρειας με αποτέλεσμα η Αχαΐα να κρατιέται ψηλά στις τιμές και μάλιστα ακριβότερα από την Ηλεία και την Αιτωλοακαρνανία. Είναι απολύτως απαραίτητο η Περιφέρεια σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης να συγκροτήσει κοινό παρατηρητήριο για την παρακολούθηση των τιμών και τη θεσμική αντιμετώπιση των στρεβλώσεων.

10+1. Εξοικονόμηση Ενέργειας παντού

Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, στις υποδομές, στον ηλεκτροφωτισμό. Ήδη όποιος σχεδιασμός τρέχει βασίζεται σε προσκλήσεις που βγήκαν από τη δική μας θητεία διοίκησης και πρέπει να επεκταθεί σε πολλούς περισσότερους δικαιούχους.

 

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

Ειδήσεις