Back to Top
#TAGS Αιγιάλεια Δελτίο Ειδήσεων Κορωνοϊός Πανελλήνιες Εξετάσεις 2020 I Can't Breathe ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Εξάπλωση κορωνοϊού Χάρτης

ΑΠΟΨΕΙΣ

/

Αναβίωση του Τμήματος Λογιστικής σε αντιστάθμισμα της Νομικής

Αναβίωση του Τμήματος Λογιστικής σε αντιστάθμισμα της Νομικής
Γιώργος Παππάς

Γράφει ο Γιώργος Παππάς

Η ίδρυση νομικής σχολής στην Πάτρα αποτελεί πάγιο αίτημα της πόλης και βασικό μοχλό ανάπτυξης της παιδείας στην Δυτική Ελλάδα. Το βασικό επιχείρημα εκείνων που αντιπολιτεύονται την ίδρυση μιας νέας νομικής σχολής είναι κατά βάση η ύπαρξη υπερπληθώρας δικηγόρων στην χώρα. Μια τέτοια κριτική είναι εντελώς εσφαλμένη και αρκετά επιφανειακή. Αδιαμφισβήτητα το επίπεδο ανεργίας των νέων επιστημόνων είναι υψηλό και αυτό έχει οδηγήσει στην φυγή αρκετών εξειδικευμένων νέων στο εξωτερικό. Όμως, το φαινόμενο αυτό δεν αφορά μόνο τους σχετικούς με την νομική επιστήμη, αλλά νέους οι οποίοι απασχολούνται σε διάφορους τομείς (ιατρική, οικονομικά, μηχανικοί κλπ).

Μια νέα Νομική Σχολή θα ενίσχυε τον επιστημονικό συναγωνισμό σε σχέση με τις ήδη υπάρχουσες πράγμα άκρως θετικό για όλη την επιστημονική κοινότητα αλλά κυρίως τον φοιτητή που θα γίνει δέκτης υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης με ένα σύγχρονο και εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών προσαρμοσμένο στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας.

Από την άλλη, η Δυτική Ελλάδα μετρά άλλη μια απώλεια: το ιστορικό και πολύπαθο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (πρώην Τμήμα Λογιστικής, το οποίο μετονομάσθηκε και μεταφέρθηκε από την Πάτρα στο Μεσολόγγι με το σχέδιο Αθηνά το 2014), το οποίο δεν περιλαμβάνεται πια ως ξεχωριστό τμήμα στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Το ερώτημα είναι: πως είναι δυνατόν η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδος, να μην έχει αντίστοιχο τμήμα, τη στιγμή που όλες οι μεγάλες πόλεις, αλλά και μικρότερες πόλεις της χώρας έχουν σχετικό τμήμα.

Η αναγκαιότητα του συγκεκριμένου τμήματος είναι αδιαμφισβήτητα σημαντική για την λειτουργία της οικονομίας στην ευρύτερη περιοχή. Η Πάτρα αποτελεί την πύλη προς τη Δύση, έχει σημαντική οικονομική δραστηριότητα σε πολλούς τομείς και επομένως σημαντικές ανάγκες από εξειδικευμένο προσωπικό στο χώρο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Οι συγκεκριμένες ανάγκες δεν καλύπτονται από τα υπόλοιπα τμήματα του Πανεπιστημίου (τρία Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων!!! και ένα Οικονομικών Επιστημών) λόγω μη δομημένου, με βάση τη λογιστική, προγράμματος σπουδών με αποτέλεσμα η περιοχή να στερηθεί μελλοντικά σχετική προσφορά εργασίας από εξειδικευμένους αποφοίτους σε λογιστικά και φορολογικά θέματα. Στο σημείο αυτό επισημαίνω ότι πολλά από τα στελέχη των επιχειρήσεων της περιοχής, αλλά και ελεύθεροι επαγγελματίες είναι απόφοιτοι του συγκεκριμένου τμήματος

Το (ευρισκόμενο σε μεταβατική περίοδο πια μέχρι την κατάργησή του) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής είναι εξοπλισμένο με τελευταίας τεχνολογίας τεχνολογικό εξοπλισμό (ηλεκτρονικούς υπολογιστές, προγράμματα λογιστικών εφαρμογών, μισθοδοσίας, βάσεων δεδομένων, excel κλπ) στα οποία οι φοιτητές με τη μορφή ασκήσεων προσομοίωσης και πραγματοποίησης καταχωρήσεων με πραγματικά παραστατικά, αποκτούν όλη την πρακτική κατάρτιση για να μπορούν να εργαστούν σε οποιαδήποτε επιχείρηση. Επιπλέον διδάσκονται και θεωρητικά μαθήματα (επαρκές πρόγραμμα σπουδών, το οποίο θα μπορούσε να εμπλουτισθεί), ούτως ώστε ο κατάλληλος συνδυασμός θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης να οδηγεί τους αποφοίτους σε εξεύρεση εργασίας σε συντομότερο χρονικό διάστημα από ότι ένας απόφοιτος οποιασδήποτε άλλης σχολής του Πανεπιστημίου, δεδομένου των αναγκών της οικονομίας (λογιστές, φοροτεχνικοί, ορκωτοί ελεγκτές, εσωτερικοί ελεγκτές, στελέχη επιχειρήσεων, οικονομικοί αναλυτές κλπ)

Με την κατάργηση του τμήματος παύει η υποχρεωτική εξάμηνη πρακτική άσκηση, όπου οι φοιτητές σε πραγματικό περιβάλλον λογιστηρίου επιχείρησης ή λογιστικού γραφείου εφάρμοζαν τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και πολλοί από αυτούς απορροφήθηκαν από τους ίδιους τους εργοδότες τους στους οποίους έκαναν την πρακτική άσκηση (η οποία ενέχει και τον χαρακτήρα μιας δοκιμαστικής περιόδου).

Με την κατάργηση του τμήματος θα υπάρξουν συνέπειες στην λειτουργία του λογιστικού και φορολογικού τομέα ως αποτέλεσμα της έλλειψης ποιοτικής λογιστικής εκπαίδευσης στην ευρύτερη περιοχή που θα οδηγήσει σε δυσκολία ανεύρεσης στελεχών εκ μέρους των επιχειρήσεων. Ο κατεξοχήν πρακτικός και επαγγελματικός προσανατολισμός που χαρακτηρίζει το τμήμα θα χαθεί με αποτέλεσμα δημιουργία πτυχιούχων θεωρητικά καταρτισμένων σε παρεμφερείς επιστήμες και όχι στη Λογιστική και τα σχετιζόμενα με αυτή επαγγέλματα. Άρα θα πρέπει όχι να καταργηθεί, αλλά να ενδυναμωθεί με ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών σε συνδυασμό με πρακτική άσκηση και συνεργασία με λοιπούς φορείς (πχ Οικονομικό Επιμελητήριο, Εμπορικό επιμελητήριο, επιχειρήσεις, λογιστικά γραφεία) για την τροφοδότηση της Αγοράς με ικανά στελέχη.

Η επίδραση από την μη λειτουργία των ανωτέρω τμημάτων και κυρίως του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής είναι αρνητική για την Πάτρα και τη Δυτική Ελλάδα και ενδέχεται να οδηγήσει ένα αστικό κέντρο σε επιστημονικό και στελεχιακό μαρασμό. Άρα σε αντιστάθμιση μη ίδρυσης Νομικής Σχολής θα πρέπει να συνεχίσει και να αναβαθμιστεί το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

*Οικονομολόγος

Μέλος Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Διδάσκων τμ. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΑΤΕΙ Δυτ. Ελλάδος  

 

* Τα κείμενα που φιλοξενούνται στη στήλη «Απόψεις» του thebest.gr απηχούν τις απόψεις των συγγραφέων και όχι του portal.

Απόψεις