Back to Top
#TAGS Αιγιάλεια Κορωνοϊός Νάσος Νασόπουλος Πόλεμος στην Ουκρανία Θάνατος τριών παιδιών στην Πάτρα Πανελλήνιες 2022 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

Όσοι έχουν καρκίνο μπορούν να πάρουν σύνταξη;- Τι ισχύει

Όσοι έχουν καρκίνο μπορούν να πάρουν σύν...
Νασόπουλος Νάσος

6-8 Νοεμβρίου 2020- 514η-516η ΗΜΕΡΕΣ του Ημερολογίου

Είναι δεκάδες τα μηνύματα που λαμβάνω από αναγνώστες, καρκινοπαθείς ή συγγενείς τους, που με ρωτούν τι ισχύει σχετικά με την λήψη σύνταξης λόγω καρκίνου. Θα προσπαθήσω να μεταφέρω τις πληροφορίες που έχω συγκεντρώσει, καθώς, δυστυχώς, στο δαιδαλώδες ελληνικό δημόσιο δεν είναι εύκολο να βρεις χωρίς να ταλαιπωρηθείς τις πληροφορίες που χρειάζεσαι.

Νομίζω ότι σε κάθε Κράτος που σέβεται τους πολίτες του θα έπρεπε να υπήρχε στις Ογκολογικές Κλινικές ένα έντυπο το οποίο θα πληροφορούσε τους καρκινοπαθείς για όλα τα δικαιώματά τους.

Παρακάτω παραθέτω κάποιες πληροφορίες. Ωστόσο, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται στο Ασφαλιστικό τους Ταμείο, ή στα κατά τόπους γραφεία του ΕΦΚΑ για να λάβουν τις πληροφορίες που αφορούν στην περίπτωσή τους.

Τι ισχύει με τη σύνταξη αν έχω καρκίνο

Από τη στιγμή που ο καρκίνος που σάς εμφανίστηκε πιστοποιεί ποσοστό αναπηρίας άνω του 50% (οι περισσότερες μορφές καρκίνου αναγνωρίζουν τέτοιο ποσοστό), δικαιούστε προσωρινή σύνταξη διάρκειας δύο ετών, με δυνατότητα χρονικής επέκτασης, μετά από επανέλεγχο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αιτήματος συνταξιοδότησης, αποτελεί ο καθορισμός από το ΚΕ.Π.Α. (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) του ποσοστού αναπηρίας που έχετε.

Τα ΚΕ.Π.Α. είναι Επιτροπές που ανήκουν στον ΕΦΚΑ (Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης) και συνήθως στεγάζονται στα κτίρια που στεγάζονταν υπηρεσίες του ΙΚΑ . Ο τετραψήφιος τηλεφωνικός  αριθμός 1555 αποτελεί την Γραμμή Εξυπηρέτησης των πολιτών από τον ΕΦΚΑ.

Προϋποθέσεις για λήψη αναπηρικής σύνταξης

  • Να είναι άμεσα ασφαλισμένος.
  • Να μη λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή.από άλλον ασφαλιστικό Οργανισμό κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ).
  • Να κριθεί από τα ΚΕ.Π.Α. Ανάπηρος με συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας (50% και άνω).
  • Να έχει πραγματοποιήσει στην ασφάλιση τον ελάχιστο.απαιτούμενο χρόνο ανάλογα με την ηλικία του.

Το ποσό σύνταξης αναπηρίας υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό αναπηρίας, την αιτία της αναπηρίας και τις αποδοχές της τελευταίας πενταετίας. Έτσι ο ασφαλισμένος που κρίνεται:

  • Βαριά ανάπηρος (80% και άνω) δικαιούται πλήρες ποσό σύνταξης - ανάπηρος (67% έως 79,9%) δικαιούται το 75% του πλήρους ποσού σύνταξης, εκτός εάν έχει πραγματοποιήσει 6000 ημέρες εργασίας ή η αναπηρία του οφείλεται κατά κύριο λόγο σε ψυχικές παθήσεις, οπότε δικαιούται το πλήρες ποσό σύνταξης.
  • Μερικώς ανάπηρος (50% έως 66,9%) δικαιούται το 50% του πλήρους ποσού σύνταξης, εκτός εάν η αναπηρία του οφείλεται κατά κύριο λόγο σε ψυχικές παθήσεις, οπότε δικαιούται το 75% του πλήρους ποσού.

Η σύνταξη αναπηρίας χορηγείται αρχικά για δύο χρόνια με τη λήξη της οποίας ο ασφαλισμένος οφείλει να προσέλθει στα ΚΕ.Π.Α. για επανεξέταση.

 

Τι είναι τα ΚΕ.Π.Α.

Το  Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας συστάθηκε από 1.9.2011 με σκοπό την εξασφάλιση της ενιαίας υγειονομικής κρίσης όσον αφορά στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και του Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων πολιτών για τη χορήγηση παροχών συντάξεων, επιδομάτων ή οικονομικών ενισχύσεων, απαλλαγών και διευκολύνσεων που παρέχει η Πολιτεία στα άτομα με αναπηρία.

Για ποιο λόγο υποβάλλεται αίτηση στα ΚΕΠΑ;

Οι λόγοι που υποβάλλονται οι αιτήσεις στα ΚΕΠΑ είναι οι εξής:

Α. Ο προσδιορισμός του ποσοστού αναπηρίας για τις συνταξιοδοτικές παροχές λόγω αναπηρίας.

Β. Ο χαρακτηρισμός ΑμεΑ βάσει των διατάξεων του ν.2643/98.

Γ. Ο καθορισμός ποσοστού αναπηρίας για όλες τις κοινωνικές και οικονομικές παροχές ή διευκολύνσεις, για τις οποίες απαιτείται γνωμάτευση αναπηρίας και τις οποίες δικαιούνται από την πολιτεία τα άτομα με αναπηρία [π.χ. προνοιακά επιδόματα αναπηρίας, απαλλαγή φόρου εισοδήματος, εισφοράς κοινωνικής αλληλεγγύης, τελών κυκλοφορίας και ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων, μειωμένα τιμολόγια ΔΕΚΟ, απαλλαγή από τις γραπτές ή/και προφορικές δοκιμασίες των πανελλήνιων εξετάσεων για την εισαγωγή των μαθητών ΑμεΑ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κ.λπ.].

Που υποβάλλεται η αίτηση πιστοποίησης αναπηρίας από τους ενδιαφερόμενους;

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους:

Α. απευθείας σε ένα από τα εξήντα ένα (61) σημεία ΚΕ.Π.Α. που λειτουργούν πανελλαδικά (δείτε τα εδώ).

Β. στο Τμήμα Διοικητικού του πλησιέστερου στον τόπο κατοικίας των αιτούντων Υποκαταστήματος Μισθωτών ΕΦΚΑ, που στη συνέχεια διαβιβάζουν το σχετικό αίτημα στο αρμόδιο Σημείο ΚΕ.Π.Α.

Γ. ηλεκτρονικά μέσω web από τον ιστότοπο του ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr, εφόσον πιστοποιηθούν ως χρήστες της αντίστοιχης ηλεκτρονικής υπηρεσίας του φορέα. 

(Αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην σελίδα του ΕΦΚΑ εδώ)

Σε πόσο χρονικό διάστημα θα μου χορηγηθεί προσωρινή σύνταξη λόγω αναπηρίας;

Εφόσον έχουν κατατεθεί όλα τα δικαιολογητικά, η προσωρινή σύνταξη λόγω αναπηρίας εκδίδεται μετά την οριστικοποίηση των γνωματεύσεων ΚΕΠΑ (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας).

Έχω υποβάλει αίτηση για χορήγηση προσωρινής σύνταξης λόγω αναπηρίας. Ποιο ποσό δικαιούμαι;

Οι ασφαλισμένοι που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας δικαιούνται προσωρινή σύνταξη, η οποία διαμορφώνεται στο 80% του ποσού της οριστικής σύνταξης που υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016 σε συνδυασμό με το ποσοστό αναπηρίας.

Έχω καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και δεν έχω 15 χρόνια μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα ούτε 15 χρόνια ασφάλισης. Δικαιούμαι εθνική σύνταξη;

Στους υποψήφιους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας δεν ελέγχεται η διάρκεια της μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα. Όταν υπάρχει χρόνος ασφάλισης για λιγότερο από 15 χρόνια, το ποσό της εθνικής σύνταξης λόγω αναπηρίας είναι ίσο με 346,60€.

Έχω καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας σε ποσοστό 67%. Θα μειωθεί η εθνική σύνταξη;

Το ποσό της εθνικής σύνταξης λόγω αναπηρίας χορηγείται πλήρες όταν το ποσοστό αναπηρίας είναι τουλάχιστον 80%. Για μικρότερα ποσοστά, μειώνεται ως εξής:

α) για ποσοστό αναπηρίας από 50% μέχρι 66,99% κατά 50%

β) για ποσοστό αναπηρίας από 67% μέχρι 79,99% κατά 25%

Η μείωση διαρκεί για το αντίστοιχο προς τη διάρκεια της αναπηρίας χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση αναπροσαρμογής του ποσοστού αναπηρίας, αναπροσαρμόζεται αναλόγως και το ποσό της εθνικής σύνταξης.

Σε αυτό το email [email protected] στείλτε μου τα μηνύματά σας (σκέψεις, συναισθήματα, εμπειρίες ή προβλήματα που αντιμετωπίζετε και θέλετε να ερευνήσουμε), ή το τηλέφωνό σας (αν θέλετε να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά) και να είστε σίγουροι ότι η δύναμη που θα δώσει ο ένας στον άλλον θα είναι ένας ισχυρός σύμμαχος στη μάχη που δίνουμε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Διαβάστε το Ημερολόγιο ενός Καρκινοπαθούς

 

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

Το ημερολόγιο