Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τραγωδία στα Τέμπη Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Ρούλα Πισπιρίγκου Στερεοτυπάκια Σεισμός στην Τουρκία ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ

/

Ποια είναι τα δικαιώματα των καρκινοπαθών

Ποια είναι τα δικαιώματα των καρκινοπαθών

Σύνταξη, επιδόματα και επιπρόσθετες παροχές ανά περίπτωση

Σύνταξη, επιδόματα και επιπρόσθετες παροχές συμπεριλαμβάνονται στα δικαιώματα των καρκινοπαθών. Πρόκειται για διευκολύνσεις που θα σας επιτρέψουν να διαχειριστείτε το καρκίνο, έχοντας μια πιο ποιοτική ζωή. Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να έχετε γνωμάτευση από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α)  για το ποσοστό αναπηρίας που σας δίδεται. Καταρχήν λοιπόν πρέπει να απευθυνθείτε στα Κε.Π.Α. (Επιτροπές που ανήκουν στον ΕΦΚΑ), όπου θα ενημερωθείτε για την περίπτωση που δικαιούστε αναπηρική σύνταξη, αλλά και για τις επιπλέον παροχές.

1. ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ

Τα άτομα που τους έχει αναγνωρισθεί το ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, από ΚΕ.Π.Α μπορούν να έχουν μείωση στη απόδοση φόρου, προσκομίζοντας την γνωμάτευση της Επιτροπής κατά την υποβολή της φορολογικής τους δήλωση.

Μείωση στην απόδοση φόρου, προσκομίζοντας παράλληλα με την φορολογική σας δήλωση την απόφαση του ΚΕ.Π.Α με αναγνωρισμένο ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Μείωση του φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονεϊκών παροχών.

Απαλλαγή από τον φόρο κατά την αγορά πρώτης κατοικίας είτε ο ενήλικος άγαμος που έχει κατά το χρόνο της αγοράς αναπηρία 67% και άνω είτε ο ενήλικος έγγαμος που έχει κατά το χρόνο αγοράς τέκνο οποιασδήποτε ηλικίας με αναπηρία 67% και άνω.

Εφαρμογή χαμηλού συντελεστή Φ.Π.Α - Απαλλαγή Φ.Π.Α. Η εφαρμογή χαμηλού συντελεστή Φ.Π.Α. 9% αφορά στην παράδοση ιατρικού εξοπλισμού, βοηθητικών οργάνων και συσκευών για την αντιμετώπιση αναπηριών, στην επισκευή των αγαθών αυτών καθώς και στην παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας, παιδιών, ηλικιωμένων, ασθενών και γενικά ατόμων με αναπηρία.

2. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  (Κάρτα Απεριορίστων Διαδρομών)

Ανεξάρτητα από το ταμείο που ανήκουν, άτομα που τους έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας 67% από τα ΚΕ.Π.Α δικαιούνται κάρτα μετακινήσεων για τις αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες.

Προϋποθέσεις - Δικαιολογητικά

Ως προϋπόθεση πέραν της γνωμάτευσης από τα ΚΕ.Π.Α, υπάρχει και οικονομικό κριτήριο το οποίο αναμορφώνεται ανά έτος.  Δικαιούχοι των καρτών είναι άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον το ετήσιο συνολικό ατομικό τους εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των € 23.000 ή το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των € 29.000. Τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται με € 5.600  για κάθε επιπλέον ανάπηρο άτομο που συνοικεί και βαρύνει την οικογένεια, εφόσον αυτό παρουσιάζει αναπηρία 67%. Όσοι υπερβαίνουν το παραπάνω όριο εισοδήματος δικαιούνται κάρτα με έκπτωση 50% για τις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών λεωφορείων των ΚΤΕΛ και τις διαδρομές εσωτερικού δικτύου του ΟΣΕ. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή του κηδεμόνα του ή από άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο με συνημμένα τα δικαιολογητικά που ακολουθούν.

Γνωμάτευση από τα ΚΕ.Π.Α με το ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%) και η διάρκεια ισχύος της:

Όσοι λαμβάνουν γνωματεύσεις από Μονάδες Τεχνητού Νεφρού ή Τμήματα Νοσηλείας Μεσογειακής Αναιμίας, μπορούν να τις προσκομίσουν εναλλακτικά.

Όσοι παίρνουν σύνταξη από τον ΟΓΑ, λόγω αναπηρίας βάσει γνωματεύσεων Υγειονομικών Επιτροπών, μπορούν να προσκομίσουν το τελευταίο απόκομμα της σύνταξής τους, στο οποίο αναγράφεται εντύπως το γράμμα «Α» που σημαίνει αναπηρία. Για τους υπόλοιπους ασφαλισμένους απαιτείται απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα ή γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής, από την οποία να πιστοποιείται παθολογοανατομική βλάβη 67% τουλάχιστον, καθώς και η διάρκεια ισχύος της.

Για τους υπηκόους κρατών, εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, απαιτείται πέρα από την παραπάνω Γνωμάτευση και Ιατρική Βεβαίωση Νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο, στο οποίο θα βεβαιώνεται η νοσηλεία μετά από το ατύχημα.

Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Φωτοαντίγραφό της (διπλή όψη).

Υπεύθυνη Δήλωση (του Ν. 1599/86) περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής.

Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Σημειώματος της οικείας Οικονομικής Εφορίας για το έτος 2010 ή Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη από την Εφορία, για όσους δεν υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης.

Δύο πρόσφατες φωτογραφίες για την έκδοση νέας κάρτας, τρεις για τους ολικά τυφλούς, καθώς και τρεις για τα άτομα με Δείκτη Νοημοσύνης μικρότερο του 30 (ΔΝ <30).

Ασφαλιστικό Βιβλιάριο Υγείας. Οι δικαιούχοι μπορούν να προμηθεύονται τις κάρτες τους από τις Διευθύνσεις Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας των αντίστοιχων Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και τη Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας:

Οι κάρτες επίσης διανέμονται και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) των Δήμων.

3. ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Φορέας: Οργανισμός Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού (Ο.Π.Ε.Π.)Α.Ε.

Θεσμικό Πλαίσιο: Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Ε/22240 (Φ.Ε.Κ. 1705/Β΄/19-11-03), Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/208/65308 (Φ.Ε.Κ.1786/Β΄/2-12-03), Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ2/Φ56-Φ32/74198/1015 (Φ.Ε.Κ.1970/Β΄/31-12-03), Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15055 (Φ.Ε.Κ. 423/Β΄/2-3-04). 

Η Κάρτα Πολιτισμού δίνει στον κάτοχό της το δικαίωμα για δωρεάν ή εκπτωτική είσοδο σε πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.

Διαδικασία

Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών) της επιλογής του για να αιτηθεί τη χορήγηση κάρτας πολιτισμού, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ο Πολίτης παραλαμβάνει ταχυδρομικά την κάρτα από τον Οργανισμό Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού, χωρίς περαιτέρω μεσολάβηση των ΚΕΠ, σε 10-15 μέρες το πολύ και με μηδενικό κόστος. 

Μουσεία και Αρχαιολογικοί χώροι: Ελεύθερη είσοδος σε όλα τα μουσεία και τους Αρχαιολογικούς χώρους του ΥΠ.ΠΟ. σε όλη την διάρκεια του χρόνου.

Θέατρο: Δωρεάν είσοδο στις παραστάσεις: του Εθνικού Θεάτρου (συγκεκριμένες ημέρες) και στις παιδικές παραστάσεις για κατόχους της κάρτας μέσω του σχολείου τους, του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και στις παιδικές παραστάσεις (σε συγκεκριμένες ημέρες).

Μειωμένο εισιτήριο σε παραστάσεις αρκετών επιχορηγούμενων από το ΥΠ.ΠΟ. θεατρικών σχημάτων πάλι σε συγκεκριμένες ημέρες και παραστάσεις.

Μουσική: Δωρεάν είσοδος στις συναυλίες: του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών σε συγκεκριμένες παραστάσεις, του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης σε συγκεκριμένες παραστάσεις, της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, της Ορχήστρας των Χρωμάτων. Ανάλογες ρυθμίσεις υπάρχουν και άλλα μουσικά σχήματα που εποπτεύονται και χρηματοδοτούνται από το ΥΠ.ΠΟ.

Κινηματογράφος: Δωρεάν είσοδος για συγκεκριμένες ημέρες σε αίθουσες: του Φεστιβάλ Κινηματογράφου στην Θεσσαλονίκη (ορίζονται οι αίθουσες), του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου στην Αθήνα (ορίζονται οι αίθουσες). Μειωμένα εισιτήρια σε διάφορες κινηματογραφικές αίθουσες με τις οποίες έχει συνάψει ειδική συμφωνία το ΥΠ.ΠΟ.

Βιβλιαγορά: Έκπτωση στην αγορά βιβλίων από επιλεγμένα βιβλιοπωλεία, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία και τους Συλλόγους Εκδοτών και Βιβλιοπωλών.

Δωρεάν Παιχνίδια Πολιτισμού: Εκπαιδευτικά προγράμματα που οργανώνουν οι υπηρεσίες και οι φορείς του ΥΠ.ΠΟ. τόσο στον τομέα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι κλπ) όσο και στις δραστηριότητες του σύγχρονου πολιτισμού είναι διαθέσιμα δωρεάν σε όλα τα παιδιά.

Δικαιολογητικά

Αίτηση για χορήγηση κάρτας πολιτισμού η οποία μπορεί να παραλαμβάνεται από τα ΚΕΠ.

Γνωμάτευση από ΚΕ.Π.Α. (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) (ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω).

Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

Πρόσφατη φωτογραφία του αιτούντα.

Για πληροφορίες σχετικές με την κάρτα μπορείτε να απευθυνθείτε στα Κ.Ε.Π. ή να επικοινωνήσετε με την τηλεφωνική γραμμή 1500 για διευκρινίσεις. Για τις παροχές της Κάρτας Πολιτισμού, καθότι ο κατάλογος των φορέων συνεχώς ανανεώνεται, μπορείτε να ενημερώνεστε μέσω της δωρεάν τηλεφωνικής γραμμής του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού – Οργανισμού Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Α.Ε. : 800-1-100-100.

4. ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) θέτει σε εφαρμογή το Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» Εξαήμερων Διακοπών 2012 – 2013, το οποίο θα ισχύσει από 03.08.2012 έως 31.5.2013.  Για επιπλέον πληροφορίες για το τί ισχύει στις περιπτώσεις ενδιαφερόμενων με αναπηρία ≥ 67%, μπορούν να ενημερώνονται στην παρακάτω διεύθυνση:  http://www.disabled.gr/lib/?p=46373.

5. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ

Ασθενείς με αναπηρία 67%, απαλλάσονται από τα δημοτικά τέλη, εφόσον οι  Δήμοι στους οποίους διαμένουν, υλοποιούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Την ευθύνη για την ένταξη των δικαιούχων στο συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει η Κοινωνική Υπηρεσία των Δήμων.

Προϋποθέσεις

Να είναι κάτοικοι του εκάστοτε Δήμου.

Να είναι άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Οικογενειακό εισόδημα, το οποίο διαφέρει για κάθε Δήμο.

Δικαιολογητικά

Αίτηση (χορηγείται από το Δήμο).

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Πρόσφατο απόκομμα λογαριασμού κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ) του ατόμου (ή των κηδεμόνων του με υπεύθυνη δήλωσή τους ότι το άτομο δεν δύναται να έχει στο όνομά του σχετικό απόκομμα λογαριασμού).

Απόφαση ΚΕ.Π.Α για το ποσοστό αναπηρίας.

Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για το τελευταίο οικονομικό έτος.

Υπεύθυνη Δήλωση με κείμενο: «όλα τα στοιχεία στην αίτησή μου είναι αληθή και σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής είμαι υποχρεωμένος να ενημερώσω το Δήμο και να προσκομίσω το αντίστοιχο έγγραφο.».

6. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Βασικές Προϋποθέσεις

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο εφαρμόζεται στις πρώτες 800 kWh της τετραμηνιαίας κατανάλωσης, εφόσον:

Η κατανάλωση αφορά σε κάλυψη αναγκών της κύριας κατοικίας του δικαιούχου.

Η παροχή ρεύματος είναι στο όνομα του δικαιούχου ή του/της συζύγου.

Η κατανάλωση είναι μεγαλύτερη ή ίση με 200 kWh ανά τετράμηνο.

Η συνολική τετραμηνιαία κατανάλωση δεν υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης που ορίζονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου (1.400 kWh ή 1.600 kWh). Στα όρια κατανάλωσης δεν λαμβάνονται υπόψη οι καταναλώσεις του νυχτερινού τιμολογίου.

Δικαιούχοι

 Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ). Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) ΙΙ: Με το τιμολόγιο αυτό παρέχεται έκπτωση της τάξεως του 30% έναντι του οικιακού τιμολογίου της ΔΕΗ που ισχύει από 01.01.11 στις πρώτες 800 kWh της τετραμηνιαίας κατανάλωσης σε:

Άτομα με αναπηρία: Άτομα με αναπηρία 67% και άνω ή άτομα που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία 67% και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο με το ατομικό αφορολόγητο όριο της κατηγορίας των τριτέκνων, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ατόμων της οικογενείας με αναπηρία (67% και άνω) που δηλώνονται και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh - 1.600 kWh.

Τρόποι Υποβολής της Αίτησης

Οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο υποβάλλονται:

  • Ηλεκτρονικά  http://www.dei.gr/Default.aspx?id=31173&nt=19&lang=1
  • Μέσω ΚΕΠ
  • Τηλεφωνικά στο 210-9298000 με αστική χρέωση (μόνο για πελάτες του Προμηθευτή ΔΕΗ): i. Δευτέρα έως Παρασκευή : 7 π.μ.-10 μ.μ. ii. Σάββατο : 7 π.μ.- 3 μ.μ.

7. ΠΑΓΩΜΕΝΑ ΚΑΠΕΛΑ

Τα παγωμένα καπέλα χρησιμοποιούνται κατά τη διενέργεια ορισμένων χημειοθεραπειών για την αποφυγή της αλωπεκίασης και διατίθενται από τα Νοσοκομεία σε συνεννόηση με τον θεράποντα ιατρό του ασθενούς και με μερική οικονομική συμμετοχή του.

8. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ

 Θεσμικό πλαίσιο: ν.3421/2005 (ΦΕΚ 302 τ.Α΄).

Οι ασθενείς με καρκίνο απαλλάσσονται από την υποχρεωτική εκπλήρωση της στρατιωτικής θητείας με την κατάθεση στο στρατολογικό γραφείο της διάγνωσής τους από δημόσιο νοσοκομείο. Επίσης, όταν ο πατέρας- προστάτης της οικογένειας πάσχει από καρκίνο και του έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, το πρώτο παιδί έχει μειωμένη στρατιωτική θητεία εφόσον ο πατέρας εξετασθεί και από επιτροπή του στρατιωτικού σώματος στο οποίο θα υπηρετήσει το παιδί.

9. ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θεσμικό πλαίσιο: Ν.2527/1997 άρθρο 16 παρ.4 και 5(ΦΕΚ 806Α) ΠΔ/193/1998 άρθρο 5 (ΦΕΚ 84Α), Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26Α΄9/2/07), άρθρο 53 παρ.2.

Ασθενείς με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., τακτικοί αλλά και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δικαιούνται μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα. Το μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μία ώρα την ημέρα ισχύει και για τους γονείς υπαλλήλους του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. που έχουν παιδί με ποσοστό αναπηρίας (πνευματικής, ψυχικής ή σωματικής) 67% και άνω.

Αν η σύζυγος του υπαλλήλου που έχει αναπηρία 67%, δεν εργάζεται ή δεν ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα, ο σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση των ανωτέρω διευκολύνσεων, εκτός αν λόγω σοβαρής πάθησης ή βλάβης κριθεί ότι η σύζυγος είναι ανίκανη να αντιμετωπίζει τις ανάγκες ανατροφής του παιδιού, σύμφωνα με βεβαίωση της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο υπάλληλος.

Με βάση της Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά στην «Επέκταση μειωμένου ωραρίου εργασίας σε υπαλλήλους του Δημόσιου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού) οι οποίοι είναι άτομα με αναπηρία ή έχουν παιδιά με αναπηρία (παρ. 8, άρθρου 30 του Ν. 3731/2008):

 α) Επεκτείνεται το μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα σε όλους τους τακτικούς και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό 67 % και άνω.

β) Επεκτείνεται το μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα στους τακτικούς και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. που είναι νεφροπαθείς τελικού σταδίου.

γ) Καθορίζεται ως ποσοστό αναπηρίας (πνευματικής, ψυχικής ή σωματικής) των παιδιών των τακτικών υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., το 67% και άνω αντί του προβλεπόμενου μέχρι σήμερα ορίου άνω του 67%, προκειμένου οι υπάλληλοι αυτοί να έχουν μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μία ώρα την ημέρα.

10. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ο.Τ.Α.

 Οι Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και των δύο βαθμών υποχρεούνται να διορίζουν ή να προσλαμβάνουν πρόσωπα προστατευόμενα από το άρθρο 1 του Ν. 2643/1998, όπως ισχύει, χωρίς διαγωνισμό ή επιλογή, σε εγκεκριμένες θέσεις που αντιστοιχούν στο πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των προς προκήρυξη θέσεων του οικείου φορέα. 

Προϋπόθεση

Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον και με περιορισμένη δυνατότητα για επαγγελματική απασχόληση εξαιτίας οποιασδήποτε χρόνιας σωματικής ή πνευματικής ή ψυχικής πάθησης ή βλάβης (άτομα με αναπηρία), εφόσον είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων αναπήρων του ΟΑΕΔ.

Όσοι έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων, οι οποίες διαπιστώνονται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές.

Εξαιρούνται

Όσοι παίρνουν σύνταξη από το Δημόσιο ή οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ή επικουρικής ασφάλισης αθροιστικά μεγαλύτερη από το κατώτατο όριο σύνταξης γήρατος που καταβάλει κάθε φορά το ΙΚΑ. Ειδικά οι παραπληγικοί - τετραπληγικοί, ημιπληγικοί, κωφοί και τυφλοί αποκλείονται, εφόσον λαμβάνουν το διπλάσιο της σύνταξης αυτής.

11. ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

 Από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) υλοποιούνται προγράμματα επιδότησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ατόμων με αναπηρία.

12. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ Ο.Τ.Ε.

 Θεσμικό πλαίσιο: Ν. 2257/1994, Ν. 2963/2001 και Απ.: 255/83/874/12-07-2002

Ο ΟΤΕ, στο πλαίσιο της κοινωνικής ευαισθησίας και προσφοράς στα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) και ως Πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας στη χώρα μας, παρέχει σε άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) εκπτώσεις στη χρήση / κίνηση της τηλεφωνικής τους σύνδεσης.

Χορηγούνται ειδικά χαμηλά κοινωνικά τιμολόγια στους ασθενείς με αναπηρία 67% και άνω. Οι εκπτώσεις αυτές ισχύουν εφ’ όρου ζωής εφόσον και η αναπηρία των ασθενών έχει κριθεί από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές εφ’ όρου ζωής. Για δικαιολογητικά ή περαιτέρω πληροφορίες, απευθυνθείτε εδώ: http://oteshop.ote.gr/portal/page/portal/OTESHOP/customer_service/cu_timologia_amea

13. ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ INTERNET

Ασθενείς με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω δικαιούνται έκπτωση στη χρήση υπηρεσιών internet, όπως και οι κηδεμόνες τους.

14. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΌ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Οι υπαγόμενοι στην ειδική κατηγορία υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στη Γραμματεία της σχολής ή τμήματος που επιθυμούν την εισαγωγή τους μέσα στην προθεσμία εγγραφής των νεοεισαγόμενων φοιτητών κάθε χρόνο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2525/97 (ΦΕΚ 188/Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν.2909/2001, τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση.

β) Τίτλο απόλυσης Λυκείου ή Β΄ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ή επικυρωμένο αντίγραφό του.

γ) Έξι (6) φωτογραφίες σε μικρό μέγεθος.

δ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής του οικείου νομού που πιστοποιεί την πάθησή τους και η οποία εκδίδεται μετά από δωρεάν βεβαίωση γιατρού μέλους ΔΕΠ οποιουδήποτε Πανεπιστημίου αντίστοιχης ειδικότητας.

15. ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Η ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Θεσμικό πλαίσιο: Άρθρο 1 του Ν. 3282/2004 (ΦΕΚ 208/Α΄), άρθρο 14 του Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α΄), Υ.Α. αριθμ. Φ5/122975/2004 (ΦΕΚ 1687/Β΄), Κ.Υ.Α. αριθμ. Φ5/127421/Β3/2004 (ΦΕΚ 1702/Β΄), Εγκύκλιος αριθμ. Φ5/120793/Β3/1.11.2005.

 Σύμφωνα με το νόμο επιτρέπεται η μετεγγραφή φοιτητών Πανεπιστημίου και σπουδαστών ΤΕΙ του εσωτερικού που εγγράφηκαν σε Τμήμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ για λόγους υγείας που τους παρέχει, κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, δικαίωμα πρόσβασης σε ποσοστό θέσεων 3% και που λόγω υπέρβασης του προβλεπόμενου ποσοστού δεν μπόρεσαν να εγγραφούν στο Τμήμα προτίμησής τους αλλά οπουδήποτε αλλού ή που κατά τη διάρκεια των σπουδών τους υπέστησαν μία από τις σοβαρές ασθένειες, συμπεριλαμβανομένου και του καρκίνου ή που πάσχουν από σοβαρή νόσο και εγγράφηκαν σε Τμήμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ μετά από συμμετοχή στις εξετάσεις των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο χωρίς να έχουν κάνει χρήση του σχετικού δικαιώματος. Οι δικαιούχοι μετεγγραφής της ειδικής αυτής κατηγορίας μετεγγράφονται χωρίς ποσοτικό περιορισμό και σε οποιοδήποτε εξάμηνο και αν βρίσκονται.

 16. ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ - ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

 Θεσμικό πλαίσιο: ν.3230/2004, άρθρο 12 (ΦΕΚ 44 τ.Α΄ 11-2-04).

Μόνιμοι υπάλληλοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που είναι γονείς ή έχουν την επιμέλεια ασθενών με ποσοστό 67% τα οποία φοιτούν σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα μεταγραφής σε άλλη σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία εδρεύει στην πόλη όπου υπηρετεί ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια του ατόμου με αναπηρία, μπορούν να αποσπώνται σε δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, στις πόλεις όπου σπουδάζουν τα άτομα με αναπηρία, για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο φοίτησης και μέχρι δύο (2) το πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη τους.

17. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΤΟΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ & ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ

 Οι Οργανισμοί Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Εστίας καταργήθηκαν, ως Ν.Π.Δ.Δ. μετά από συνεχή κοινωνική δράση 70 και πλέον ετών, βάσει των άρθρων 1§6 και 2§1 του ν. 4046/12, σε εκτέλεση των ρυθμίσεων του Κεφαλαίου Ε΄ «Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις», παράγραφος 29 του Μνημονίου Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής και του Κεφαλαίου 4 «Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις για την Ενίσχυση της Ανάπτυξης» παράγραφος 4.1 «Διασφάλιση της ταχείας προσαρμογής της αγοράς εργασίας και ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας» του Μνημονίου Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής, τα σχέδια των οποίων εγκρίθηκαν κατά την παρ. 2 του άρθρου 1 και προσαρτήθηκαν, ως παράρτημα στο N.4046/212.

 Ως εκ τούτου, επί του παρόντος, δεν πραγματοποιούνται τα ανωτέρω προγράμματα μέχρι νεοτέρας αποφάσεως. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα  εξής τηλέφωνα  της Δομής Περιφερειακής Αττικής,  Eπιδότηση ενοικίου: 210 5286689, 210 5286679Δάνεια: 210 5286697, 210 5286620, 210 5286808. 

18. ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑ 40% ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Φορέας: Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών: Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος.

Θεσμικό πλαίσιο: Άρθρο 16 παρ. 1 περ. β΄ υποπερ. γγ΄ Ν2238/1994(ΦΕΚ 151Α΄).

Ασθενείς που παρουσιάζουν αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67% δικαιούνται μείωση κατά 40% στην αγορά επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, το οποίο είναι ειδικά διασκευασμένο για ανάπηρο αλλά και απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας.

Επιπλέον ανά περίπτωση υπάρχουν και επιπλέον επιδόματα, όπως για παράδειγμα επίδομα αεροθεραπείας για ασθενείς με καρκίνο των πνευμόνων ή φυματίωση, ή πνευμονοκονίαση, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. 

19. ΣΥΝΤΑΞΗ

Από τη στιγμή που ο καρκίνος που σάς εμφανίστηκε πιστοποιεί ποσοστό αναπηρίας άνω του 50% (οι περισσότερες μορφές καρκίνου αναγνωρίζουν τέτοιο ποσοστό), δικαιούστε προσωρινή σύνταξη διάρκειας δύο ετών, με δυνατότητα χρονικής επέκτασης, μετά από επανέλεγχο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αιτήματος συνταξιοδότησης, αποτελεί ο καθορισμός από το Κε.Π.Α. (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) του ποσοστού αναπηρίας που έχετε. 

Τα Κε.Π.Α. είναι Επιτροπές που ανήκουν στον ΕΦΚΑ (Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης) και συνήθως στεγάζονται στα κτίρια που στεγάζονταν υπηρεσίες του ΙΚΑ  (στην Πάτρα βρίσκονται στο ΙΚΑ Αγίου Αλεξίου). Ο τετραψήφιος τηλεφωνικός  αριθμός 1555 αποτελεί την Γραμμή Εξυπηρέτησης των πολιτών από τον ΕΦΚΑ. 

Με πληροφορίες από bestrong.org.gr

Πρώτη δημοσίευση: 10 Μαϊου 2020

Σε αυτό το email [email protected] στείλτε μου τα μηνύματά σας (σκέψεις, συναισθήματα, εμπειρίες ή προβλήματα που αντιμετωπίζετε και θέλετε να ερευνήσουμε), ή το τηλέφωνό σας (αν θέλετε να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά) και να είστε σίγουροι ότι η δύναμη που θα δώσει ο ένας στον άλλον θα είναι ένας ισχυρός σύμμαχος στη μάχη που δίνουμε. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Δείτε το Ημερολόγιο ενός Καρκινοπαθούς

 

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr