Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τραγωδία στα Τέμπη Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Ρούλα Πισπιρίγκου Στερεοτυπάκια Σεισμός στην Τουρκία ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΥΓΕΙΑ

/

Τα κέντρα αποκατάστασης της Ολύμπιον μας ευαισθητοποιούν για τα άτομα με αναπηρία

Τα κέντρα αποκατάστασης της Ολύμπιον μας...

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα στις 3 Δεκεμβρίου

Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες) καθιερώθηκε να εορτάζεται στις 3 Δεκεμβρίου από το 1992, επειδή εκείνη την ημέρα η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε το Πρόγραμμα Δράσης για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την προώθηση δράσεων υποστήριξης των συγκεκριμένων συμπολιτών μας, αλλά και ενημέρωσης και αφύπνισης της κοινωνίας μας. Η αποστολή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρίες μέσω εθνικών, περιφερειακών και παγκόσμιων προσπαθειών, καθώς και η αύξηση της ευαισθητοποίησης.

Το θέμα για φέτος είναι «Μετασχηματιστικές λύσεις για ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς: ο ρόλος της καινοτομίας στην τροφοδότηση ενός προσβάσιμου και δίκαιου κόσμου».

Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία δίνει την ευκαιρία στις κυβερνήσεις, στους οργανισμούς και στις κοινωνίες να εστιάσουν την προσοχή τους στα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ανθρώπων με αναπηρία. Στοχεύει στην προώθηση της κατανόησης σε θέματα αναπηρίας και στην κινητοποίηση υποστήριξης της αξιοπρέπειας και της ευημερίας των ατόμων με αναπηρία. Επιδιώκει επίσης να επιστήσει την προσοχή στο γεγονός ότι το κέρδος από την ένταξη των ατόμων με αναπηρία σε κάθε πτυχή της ζωής είναι συνολικό και μας αφορά όλους.

Περίπου το 15% του παγκόσμιου πληθυσμού, ή ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι, ζουν με αναπηρίες. Συχνά, δεν γνωρίζουμε τον μεγάλο αριθμό των συμπολιτών μας που ζουν με αναπηρίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. 

Στην Ελλάδα, ο αριθμός των ατόμων με αναπηρία, υπολογίζεται γύρω στο 1 εκατομμύριο. Τα στοιχεία στηρίζονται σε ποσοστά του ΠΟΥ και των επίσημων φορέων του κράτους.

Ακολουθούν τα στοιχεία της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία

Στοιχεία και αριθμοί για την αναπηρία
Σε έρευνες και δημοσιεύματα αναφέρεται ότι:

  • το ποσοστό των ατόμων με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σύγκριση με το ποσοστό του γενικού πληθυσμού ανέρχεται στο 12%, με διαφορές μεταξύ των κρατών - μελών από 9,3% στην Ελλάδα μέχρι 15,3 στην Ισπανία (Eurostat 1995 Statistics in Focus 1995/10 Disabled Persons Statistical Data).
  • ενώ ένα άτομο παραγωγικής ηλικίας (16 - 64 ετών) που ανήκει στο γενικό πληθυσμό έχει πιθανότητα 66% να βρει δουλειά ή να δημιουργήσει δική του επιχείρηση, για ένα άτομο με μια ελαφριά αναπηρία η πιθανότητα αυτή μειώνεται στο 47% και για ένα άτομο με βαριά αναπηρία στο 25% (δημοσιεύματα της Eurostat).
  • από το σύνολο του εργατικού δυναμικού με αναπηρία μόνο το 30,5% απασχολείται. Τα υπόλοιπα άτομα με αναπηρία είτε είναι άνεργα (20,8%) είτε άεργα (42%). Επιπλέον, σε αυτήν τη μελέτη αναφέρεται ότι το 57% των ατόμων με αναπηρία που εργάζονται κατατάσσονται στο χαμηλόμισθο προσωπικό, ενώ το 42% των ατόμων με αναπηρία εξαρτάται από τα επιδόματα αναπηρίας (Μελέτη «Αναπηρία και Κοινωνικός Αποκλεισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση: ώρα για αλλαγή, εργαλεία για την αλλαγή»).
  • σε δείγμα 77.451 άτομα, τα οποία ήταν μέλη των 30.057 νοικοκυριών της έρευνας διαπιστώθηκε ότι (Έρευνα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας για τα άτομα με προβλήματα υγείας ή αναπηρία στο πλαίσιο της συνεχούς έρευνας εργατικού δυναμικού - Β΄ Τρίμηνο του έτους 2002):
  • το 18,2 % του πληθυσμού της χώρας αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας ή κάποια αναπηρία και περισσότερα από τα μισά άτομα βρίσκονται σε ηλικίες άνω των 65 ετών.
  • το 8,9% των ατόμων με αναπηρίες και προβλήματα υγείας παραμένει άνεργο, ποσοστό χαμηλότερο από αυτό του γενικού πληθυσμού (9,6%).
  • το 84% των ατόμων με αναπηρία και προβλήματα υγείας είναι οικονομικά ανενεργά, ποσοστό κατά πολύ υψηλότερο από αυτό του γενικού πληθυσμού της χώρας (58%).

Όταν αναφερόμαστε σε ειδικές ανάγκες εννοούμε κάθε πνευματική ή σωματική αναπηρία η οποία χρίζει ειδικής μεταχείρισης ώστε το άτομο να αναπτύξει ισότιμα όλες τις ικανότητες του και να ενταχθεί στη κοινωνία. Αυτές μπορεί να είναι αισθητηριακές αναπηρίες (τύφλωση, κώφωση) σωματικές αναπηρίες, (εγκεφαλική παράλυση, ακρωτηριασμένα άκρα) νοητική καθυστέρηση, χρωμοσωμικά σύνδρομα, Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (αυτισμός), ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία κλπ).

Τα άτομα με αναπηρίες έχουν γενικά χειρότερη υγεία, χαμηλότερη εκπαίδευση, λιγότερες οικονομικές ευκαιρίες και υψηλότερα ποσοστά φτώχειας σε σχέση με τα άτομα χωρίς αναπηρία. Οι άνθρωποι αυτοί παραμένουν σε μεγάλο βαθμό στο περιθώριο, είναι συχνά άνεργοι και έχουν υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας. Πολλοί άνθρωποι με αναπηρία έχουν περιορισμένη ή και μηδαμινή πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και την αποκατάσταση, στην εκπαίδευση, την καλλιέργεια δεξιοτήτων και σε ευκαιρίες απασχόλησης. Επιπλέον, σε μεγάλο βαθμό αποκλείονται από αστικές και πολιτικές διαδικασίες και η φωνή τους συντριπτικά καταπιέζεται σε θέματα κοινωνικά ή που τους επηρεάζουν άμεσα. 

Η Έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προτείνει στις κυβερνήσεις και τους εταίρους να παρέχουν πρόσβαση σε όλες τις βασικές υπηρεσίες στα άτομα με αναπηρία, να επενδύσουν σε ειδικά προγράμματα για τα άτομα με αναπηρία που βρίσκονται σε ανάγκη, και να υιοθετήσουν εθνικές στρατηγικές και σχέδια δράσης. Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των παραπάνω πρωτοβουλιών κρίνεται αναγκαία η συμμετοχή και των ίδιων των ατόμων με αναπηρία.

www.olympion-rehab.com

Τα Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης της ΟΛΥΜΠΙΟΝ στην Πάτρα, τα Χανιά,  τα Ιωάννινα, τη Θεσσαλία και το Ηράκλειο, προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες νοσηλείας, αποθεραπείας και αποκατάστασης σε άτομα με κινητικά και γνωσιακά ελλείμματα (ημιπληγία, βαριά ημιπάρεση, παραπληγία, τετραπληγία, βαριά τετραπάρεση και βαριά παραπάρεση) που καθιστούν αδύνατη την ορθοστάτιση και τη βάδιση.   Υποστηρίζουν ασθενείς  με προβλήματα στην κατάποση, στην ομιλία, στην επικοινωνία, στην
αναπνευστική λειτουργία, στην λειτουργία των σφιγκτήρων τους κ.α., τα οποία τους
προκαλούν δυσκολία στην αυτοεξυπηρέτησή τους.

Τα ανωτέρω ελλείμματα μπορεί να είναι αποτέλεσμα ορθοπεδικών επεμβάσεων (κατάγματος ισχίου, ολικών αρθροπλαστικών, σπονδυλοδεσίας), νευροχειρουργικών, καρδιοχειρουργικών και άλλων επεμβάσεων, πολυτραυματιών, διαφόρων νευρολογικών παθήσεων (αιμορραγικών εγκεφαλικών επεισοδίων, ΚΕΚ, σκλήρυνσης κατά πλάκας, Guillain Barre , μυοπαθειών, νόσου κινητικού νευρώνα, εγκεφαλίτιδας, όγκων του κεντρικού νευρικού συστήματος, τραυματισμών σπονδυλικής στήλης με ή χωρίς χειρουργική αντιμετώπιση, κ.α),  αλλά και παθήσεων του αναπνευστικού, του ερειστικού συστήματος. Επίσης, διαθέτουν την εξειδίκευση να υποστηρίξουν, με εξατομικευμένα προγράμματα αποθεραπείας και αποκατάστασης, ασθενείς που νόσησαν με κορoνοϊό (COVID-19).

Στα Κέντρα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης της ΟΛΥΜΠΙΟΝ, η αποκατάσταση είναι ιδιαίτερα ανθρωποκεντρική, που σημαίνει ότι οι παρεμβάσεις και η προσέγγιση που επιλέγονται για κάθε άτομο, εξαρτώνται από τους στόχους και τις προτιμήσεις του.

Όλοι οι ασθενείς αξιολογούνται από τον ιατρό της Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, ο οποίος σχεδιάζει εξατομικευμένα προγράμματα αποκατάστασης, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν Φυσιοθεραπεία, Υδροθεραπεία, Εργοθεραπεία, Λογοθεραπεία και Ψυχολογική υποστήριξη, με συνεχή ιατρική παρακολούθηση και υποστήριξη σε όλες τις δομές των Κέντρων.

Η αποθεραπεία & η αποκατάσταση είναι δικαίωμα κάθε ασφαλισμένου ασθενή

Τα Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης της ΟΛΥΜΠΙΟΝ διαθέτουν σύμβαση με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και συνεργάζονται με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, τόσο για εσωτερικούς όσο και για εξωτερικούς ασθενείς.

Παρέχεται  η δυνατότητα μεταφοράς των ασθενών με ειδικά οχήματα μεταφοράς αμαξιδίων (mini bus) καθώς και ασθενοφόρα πλήρως εξοπλισμένα, κατόπιν συνεννόησης.

Όλα τα Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης της ΟΛΥΜΠΙΟΝ διαθέτουν πιστοποίηση ποιότητας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις, επικοινωνήστε απευθείας με ένα από τα Κέντρα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης της ΟΛΥΜΠΙΟΝ.

Για το ΟΛΥΜΠΙΟΝ Κέντρο Αποθεραπείας & Αποκατάστασης στην Πάτρα:

Βόλου & Μειλίχου, Κάτω Συχαινά

T: 2611100600

www.olympion-rehab.com

[email protected]

[email protected]

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

Well Being