Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Ρούλα Πισπιρίγκου Στερεοτυπάκια
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΑΓΟΡΑ

/

Γιατί στο "Αρσάκειο"; Ε. Πετράκης, Δ. Βλαχοδημητρόπουλος, Ε. Στάθης, παρουσιάζουν τις εκπαιδευτικές καινοτομίες από το Νηπιαγωγείο μέχρι το Λύκειο

Γιατί στο "Αρσάκειο"; Ε. Πετρά...

Παιδεία με Όραμα – Δράσεις με ουσία

Σχολεία με όραμα, αρχές και αξίες, σαφή εκπαιδευτικό προσανατολισμό, μελετημένες εγκαταστάσεις, αξιόλογο εκπαιδευτικό προσωπικό, ποικιλία προγραμμάτων. Η φήμη των Αρσάκειων Σχολείων Πατρών σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, από το νηπιαγωγείο μέχρι και το λύκειο, σίγουρα δεν είναι τυχαία.

Ο διευθυντής του Αρσακείου Λυκείου Πατρών Εμμανουήλ Πετράκης, φυσικός PhD και συντονιστής  των φυσικών επιστημών της Φ.Ε., ο Δημήτριος Βλαχοδημητρόπουλος, Βιολόγος PhD, διευθυντής του Αρσακείου Γυμνασίου Πατρών και ο Ευάγγελος Στάθης, διευθυντής του Αρσακείου δημοτικού Πατρών, παρουσιάζουν τις εκπαιδευτικές καινοτομίες που ορίζουν την μαθησιακή διαδικασία στα Αρσάκεια Σχολεία.

Σε ένα κόσμο που συνεχώς μεταβάλλεται, η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία επεξεργάζεται αυτά τα νέα δεδομένα τα οποία προσδιορίζουν και σηματοδοτούν τόσο την έννοια της παιδείας όσο και την έννοια του πολιτισμού.

Στο σχολείο εφαρμόζονται σύγχρονες μαθητοκεντρικές μέθοδοι διδασκαλίας οι οποίες περιλαμβάνουν παιδαγωγικές τεχνικές που στοχεύουν στο να δημιουργήσουν νέους με κριτική σκέψη, αντίληψη και με καλλιεργημένες τις ατομικές τους δεξιότητες. Νέους με ερεθίσματα, που να αναζητούν μόνοι τους την γνώση και έτσι να την αποστηθίζουν δια βίου.

Η εφαρμογή όμως των νέων σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας γίνεται με εκείνα τα ψηφιακά εργαλεία που είναι ελκυστικά στο μαθητή και που ο μαθητής είναι απολύτως εξοικειωμένος με αυτά.

Οι επιδόσεις των μαθητών στις εξετάσεις μαρτυρούν την αποτελεσματικότητα και τη δουλειά που γίνεται στο σχολείο...

Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών των Πανελλαδικώς  εξεταζομένων μαθημάτων από το Υπουργείο Παιδείας, επαληθεύονται για μία ακόμη φορά οι υψηλές επιδόσεις των μαθητών του Αρσακείου Λυκείου Πατρών, αποδεικνύοντας ότι δεν είναι τυχαία η φήμη του. Πρόκειται για ένα πρότυπο σχολείο επιλογής, το οποίο σήμερα – αντάξιο της ιστορίας του – παρέχει παιδεία και γνώση, καλλιεργεί αξίες και αρχές, διδάσκει ήθος και αισθητική. Οι επιδόσεις αυτές αναμένεται, μετά την ανακοίνωση των βάσεων, να αποτελέσουν διαβατήριο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και να εντάξουν τους μαθητές μας σε σχολές υψηλής ζήτησης, όπως οι Ιατρικές, οι Νομικές και οι Πολυτεχνικές.

O δρόμος προς την επιτυχία - Καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών

 • Η καινοτομία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας προκειμένου να διαμορφώσουμε ένα σύγχρονο και ελκυστικό σχολικό περιβάλλον που θα ενισχύει τη μάθηση και θα εφοδιάζει με τα κατάλληλα κριτήρια τους μαθητές για τις μελλοντικές τους επιλογές. Οι πιο σημαντικές καινοτομίες που έχουμε εντάξει στο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα εστιάζονται στα εξής:
 • Διευρυμένο Πρόγραμμα Σπουδών με τη διαμόρφωση ενός αναλυτικού προγράμματος από το Νηπιαγωγείο ως το Λύκειο, εμπλουτισμένου με μαθήματα όπως: το STHEAM, ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός, η Αγωγή υγείας, η Αγωγή προφορικού λόγου, η Μαθηματική και η Φυσική Σκέψη, ο διπλασιασμός των ωρών στις Ξένες Γλώσσες, με την ενίσχυση μαθημάτων αυξημένης δυσκολίας όπως: Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Γλώσσα, Αρχαία, με την ενίσχυση των Πανελλαδικώς Εξεταζόμενων μαθημάτων.
 • Καθιέρωση της Ζώνης Πολιτισμού και Τεχνολογίας και η υλοποίηση ποικίλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων (το πρόγραμμα Artemis της NASA) δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές μας να επιλέξουν ανάλογα με τις δεξιότητές τους.
 • Λειτουργία Ομίλων Απογευματινών Δραστηριοτήτων όπου δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές και τις μαθήτριές μας να εξελίσσουν δημιουργικά και εποικοδομητικά  τα ενδιαφέροντά τους.
 • Προετοιμασία για τη συμμετοχή των μαθητών σε Πανελλήνιους μαθητικούς διαγωνισμούς.
 • Δημιουργία ολιγάριθμων τμημάτων ώστε η ύλη να διεκπεραιώνεται σε μεγαλύτερο βάθος και σε πολλές περιπτώσεις εξατομικευμένα.
 • Τα πολλαπλά επίπεδα των ξένων γλωσσών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης οδηγούν στην έγκαιρη απόκτηση των αντίστοιχων πτυχίων μέσω του Σχολείου.
 • Εφαρμογή προγράμματος προσομοίωσης των Πανελλαδικών Εξετάσεων προετοιμάζοντας κατάλληλα τους μαθητές μας τόσο μαθησιακά όσο και ψυχολογικά.
 • Αξιοποίηση της ψηφιακής πλατφόρμας e-arsakeio με επικαιροποιημένο υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό. Ο κάθε μαθητής με κωδικούς έχει πρόσβαση σε παρουσιάσεις μαθημάτων, ασκήσεις, βίντεο και υλικό αξιολόγησης.
 • Ενσωμάτωση των ψηφιακών εργαλείων στην εκπαιδευτική πράξη αξιοποιώντας τον τεχνολογικό εξοπλισμό του Σχολείου (π.χ. διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας).
 • Στο υψηλού επιπέδου και ιδιαίτερα έμπειρο καθηγητικό δυναμικό που με τη διαρκή ενημέρωση, την επιμόρφωση, το υψηλό αίσθημα ευθύνης και σε συνεργασία με τον Συντονισμό των Αρσακείων Σχολείων, αποτελούν το καλύτερο εχέγγυο για ένα εξασφαλισμένο θετικό αποτέλεσμα.
 • Στη στενή συνεργασία μεταξύ Σχολείου και κηδεμόνων για την έγκαιρη αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων.
 • Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus.
 • Συμμετοχή σε Πανελλήνιους μαθητικούς διαγωνισμούς.
 • Τα πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια Φυσικής, Βιολογίας και Πληροφορικής – Η/Υ, ISLab (Intelligent Systems Laboratory) αποτελούν το ιδανικό εκπαιδευτικό πλαίσιο για την υλοποίηση των αντίστοιχων μαθημάτων.
 • Αξιοποίηση του Αρσάκειου Θεματικού Πάρκου το οποίο περιλαμβάνει: Μετεωρολογικό Σταθμό, Σεισμογράφο, Διάταξη Ανίχνευσης Κοσμικής Ακτινοβολίας, Ανοιχτές Θεματικές Τάξεις, Δικτυοκήπια, Υπαίθρια Σκακιέρα, Ηλιακό Ρολόι και άλλα, συμβάλλοντας στην κατανόηση των φυσικών φαινομένων καθώς στη διαμόρφωση και καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης των παιδιών.
 • Η  χρήση του Lu Plauground για κάθε διδακτικό αντικείμενο μετατρέπει έναν ολόκληρο τοίχο σε διαδραστικό πίνακα, στον οποίο οι μαθητές ασκούνται με ερωτήσεις. Δηλαδή, χρησιμοποιούμε την γυμναστική σε αφορμή για γνώση, μετατρέποντας τη εξέταση εννοιών σε παιχνίδι.
 • Η λειτουργία Ψυχολογικής υπηρεσίας.
 • Η λειτουργία υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού.

Όλα αυτά παρέχουν στους μαθητές μας ένα ευρύτατο φάσμα μαθησιακών εμπειριών που θα τους επιτρέψει να είναι οι αυριανοί ενεργοί πολίτες του κόσμου.

Οι μαθητές ανακαλύπτουν και ενισχύουν τις δεξιότητές τους

Στα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών και σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, από το Νηπιαγωγείο μέχρι το Λύκειο, εφαρμόζεται ένα καινοτόμο πρόγραμμα εκπαίδευσης που περιλαμβάνει ένα ευρύ πεδίο μαθησιακών εμπειριών και δραστηριοτήτων, που έχει ως αποτέλεσμα οι μαθητές μας να καλλιεργούν τις δεξιότητές τους και να ανακαλύπτουν τα ταλέντα τους. Αυτό επιτυγχάνεται με σημαντικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος, αλλά και με πλήθος δραστηριοτήτων. Ενδεικτικά αναφέρονται:

Στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας, όπου στοχεύουμε να καλλιεργήσουμε στους μαθητές μας τον λόγο ως σκέψη και έκφραση, προφορική και γραπτή, εφαρμόζοντας:

 • Αγωγή προφορικού λόγου
 • Δημιουργική γραφή
 • Θεατρική αγωγή και δραματοποιήσεις
 • Φιλαναγνωσία

συμμετέχοντας σε:

 • Διαρσακειακές Συναντήσεις Δημιουργικού Προφορικού λόγου
 • Ρητορικούς αγώνες
 • Αγώνες λόγου και τέχνης
 • Προγράμματα αγωγής σταδιοδρομίας
 • Προσομοιώσεις των συνεδριάσεων των Ηνωμένων εθνών
 • Διαγωνισμούς Φιλοσοφίας
 • Μαθητικά Συνέδρια

Παράλληλα με την ανθρωπιστική παιδεία, στα Αρσάκεια Σχολεία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις θετικές επιστήμες. Θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό οι μαθητές να κατανοήσουν γιατί η επιστημονική γνώση είναι εγκυρότερη από άλλες μορφές γνώσης. Επίσης, είναι σημαντικό να γνωρίσουν τις θεμελιώδεις πρώτες αρχές και τα αξιώματα που διέπουν την επιστήμη και να καταλάβουν την αναγκαιότητα τού αποδεικτικού συλλογισμού. Έχει εμπλουτίστεί το ωρολόγιο πρόγραμμα με:

 • Μαθηματική Σκέψη
 • Φυσική σκέψη
 • Τηλεδιασκέψεις με Καθηγητές Τμημάτων Πανεπιστημίων και με Ερευνητές κορυφαίων Ερευνητικών Κέντρων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Συμμετοχή:

 • Σε Πανελλήνιους διαγωνισμούς Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Αστρονομίας.
 • Στο πρόγραμμα «Το Σχολείο πηγαίνει Πανεπιστήμιο».
 • Σε Διεθνή και Πανελλήνια Επιστημονικά Συνέδρια.

Διοργάνωση:

 • Summer School με Τμήματα Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων (Πανεπιστήμιο Πατρών, ΕΑΠ, Joint Research Center, Πανεπιστήμιο Χαϊδελβέργης)
 • Μαθητικές Ημερίδες, Διημερίδες σε συνεργασία με Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών και Διεθνή Μαθητικά Συνέδρια (ATSMUN)

Από το νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο οι μαθητές αναπτύσσονται σε ένα περιβάλλον δημιουργικής εργασίας και πολιτισμού, που διευρύνει τη φαντασία τους, είτε σε σχέση με την καλλιτεχνία είτε σε σχέση με τα μαθήματά τους, με στόχο να καλλιεργήσουν τις ικανότητές τους για δημιουργία και καινοτομία. Ενδεικτικές δραστηριότητες και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις:

 • Άνθρωποι και ιδέες μέσα στον (σχολικό) χρόνο. (Συναντήσεις με ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών.
 • Το θέατρο στο σχολείο
 • Ο κινηματογράφος στο σχολείο
 • Ζώνη επιστημών και πολιτισμού
 • Πολιτιστικό πρόγραμμα
 • Πολιτιστικά διήμερα
 • Κοινωνικές δράσεις, δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
 • Περιβαλλοντικά προγράμματα
 • Ευρωπαϊκά προγράμματα
 • Επιχειρηματική εκπαίδευση
 • Διαρσακειακοί Μαθηματικοί αγώνες
 • Ημέρα Φυσικών Επιστημών
 • Απογευματινοί όμιλοι (Ρομποτικής, Ρητορικός, MUN, …)

Φιλοσοφία των Αρσακείων Σχολείων Πατρών

Στα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών όλοι λειτουργούν σε ένα ασφαλές και πολιτισμένο περιβάλλον ιδανικό για μία ισόρροπη ανάπτυξη των μαθητών όλων των βαθμίδων. Αυτό αποτελεί και βασική προτεραιότητα του Σχολείου και κύριο μέλημα των εκπαιδευτικών σε όλο αυτό το μακρύ εκπαιδευτικό ταξίδι που μοιράζονται με τους μαθητές και οριοθετείται από τις παρακάτω θέσεις:

 • Από την πληροφορία στη ΓNΩΣH, στην EΠIΣTHMH
  Σήμερα οι μαθητές έχουν άμεση πρόσβαση σε κάθε είδους πληροφορία, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, όπως αυτά διαμορφώνονται κατά την ανάπτυξή τους. Στο Σχολείο μέλημά μας είναι οι μαθητές, μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία, να εμβαθύνουν στη γνώση και να διερευνούν πολλά επιστημονικά πεδία.
 • Από την εφηβική δημιουργία στον ΠOΛITIΣMO
  Στο Σχολείο οι μαθητές αναπτύσσονται σε ένα περιβάλλον δημιουργικής εργασίας και πολιτισμού, που διευρύνει τη φαντασία τους, είτε σε σχέση με την καλλιτεχνία είτε σε σχέση με τα μαθήματά τους, με στόχο να καλλιεργήσουν τις ικανότητές τους για δημιουργία και καινοτομία.
 • Από την ατομικότητα στη ΣYΛΛOΓIKOTHTA
  Η διαδικασία κοινωνικοποίησης στο Αρσάκειο Λύκειο Πατρών γίνεται με σεβασμό στην ατομικότητα κάθε μαθητή. Ιδιαίτερη μέριμνα υπάρχει για την ουσιαστική συμμετοχή του στη σχολική κοινότητα αλλά και στο κοινωνικό σύνολο με την ανάπτυξη δράσεων εθελοντισμού και κοινωνικής προσφοράς
 • Από τη συναισθηματική ρευστότητα στην ΨYXIKH ΣYΓKPOTHΣH
  Καλλιεργούνται συστηματικά στους μαθητές κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες, που είναι απαραίτητες για μια επιτυχημένη προσωπική και επαγγελματική ζωή.
 • Από μαθητής ΠOΛITHΣ TOY KOΣMOY
  Οι μαθητές, γνωρίζοντας επαρκώς δύο ξένες γλώσσες, εκπροσωπούν το Σχολείο τους σε πανελλήνια και ευρωπαϊκά προγράμματα και διαγωνισμούς και αποκτούν εφόδια ώστε να αντεπεξέλθουν στην πολυπλοκότητα και στις απαιτήσεις των ανοιχτών κοινωνιών.

 

Εμπειρίες μέσα από παράλληλες δράσεις εκτός από την αμιγώς εκπαιδευτική διαδικασία

 Σχολείο με συνεργασία με Πανεπιστήμια και Ινστιτούτα

 • Συμμετοχή σε Θερινά Σχολεία που συνδιοργανώνονται με Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών.
 • Συμμετοχή στο Θερινό Σχολείο με τίτλο “GO CERN” (Συνδιοργάνωση Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας με το ΕΜΠ και το CERN).
 • Συμμετοχή στις ομάδες εργασίας του Τμήματος Φυσικής του ΕΑΠ (Ανίχνευση μιονίων της κοσμικής ακτινοβολίας από το εγκατεστημένο ανιχνευτικό σύστημα του Σχολείου μας).
 • Διοργάνωση Ημερίδων και Διημερίδων σε συνεργασία με τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών.
 • Συμμετοχή στις ερευνητικές δραστηριότητες Ερευνητικών Κέντρων (Αστεροσκοπείο Αθηνών (συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από το μετεωρολογικό σταθμό του Σχολείου, δημιουργία εφαρμογών στα κινητά), Γεωδυναμικό Ινστιτούτο (Μελέτη των σεισμικών κυμάτων με δεδομένα από το σεισμογράφο του Σχολείου μας)).

Σχολείο με καινοτόμες δράσεις προγράμματα και υπηρεσίες

 • Παναρσακειακά μαθητικά συνέδρια
 • Αγώνες Λόγου και Τέχνης
 • Επιχειρηματική Εκπαίδευση
 • Διαρσακειακοί Μαθητικοί Αγώνες
 • Ημέρα Φυσικών Επιστημών
 • Ημέρες Σταδιοδρομίας
 • Απογευματινοί Όμιλοι

Σχολείο με διεθνείς συνεργασίες και συμμετοχές

 • Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus (Energy Resources for Sustainability (ER4S), Citizen Science for Education in Sustainable Development (CS4ESD), Learning Through Dancing and Ancient Theatre (LTDAT), Cultivating Languages in Youth Entrepreneurs, …).
 • Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα e-twinning (με το Λύκειο ΜΑΝΙΝ της Κρεμόνα).
 • Επισκέψεις σε διεθνή ερευνητικά κέντρα ( CERN, ESRF, IIT, JRC).
 • Συμμετοχή σε MUN (Model United Nations).
 • Συμμετοχή σε δίκτυο συνεργασίας με σχολεία της Ευρώπης.

Σχολείο με διεθνείς διοργανώσεις

Διοργάνωση του ATSMUN (Μοντέλο Προσομοίωσης των Συνεδριάσεων των Ηνωμένων Εθνών με την πιστοποίηση του Συμβουλίου MUN της Χάγης) με συμμετοχή μαθητών από όλη την Ευρώπη.

Σύνδεση των μαθητών με σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης και τεχνολογίες

Για να γίνει δυνατή η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και εξοικίωσης των μαθητών με την τεχνολογία θα πρέπει να έχουμε δημιουργήσει τις κατάλληλες υποδομές και οι εκπαιδευτικοί να έχουν την κατάλληλη επιμόρφωση. Στα Αρσάκεια Σχολεία αυτό επιτυγχάνεται με:

 • Δημιουργία σύγχρονων τεχνολογικά εξοπλισμένων αιθουσών διδασκαλίας.
 • Δημιουργία σύγχρονων εργαστηρίων πληροφορικής εξοπλισμένων με το κατάλληλο τεχνικό υλικό και λογισμικό για τεχνολογικές εφαρμογές (προσομοιώσεις, απεικονίσεις VR, εκτυπώσεις 3-D, ανάπτυξη ιστοσελίδων, εφαρμογές μέσω Arduino, …).
 • Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικά ευρωπαϊκά προγράμματα σε συνεργασία με Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών και του Εξωτερικού:
 • CS4ESD (Επιστήμη των Πολιτών),
 • ROBOSTEM Ρομποτική και εφαρμογές στις θετικές επιστήμες),
 • G-GUIDANCE (Επαγγελματικός προσανατολισμός),
 • KEYCODE (Ενσυναίσθηση νέων και Ευρωπαϊκές Αξίες),
 • DOWELLSCIENCE (πλατφόρμα εκπαιδευτικού υλικού στις θετικές επιστήμες),
 • POSITIVE (ψηφιακή πλατφόρμα για τη διαχείριση του άγχους των μαθητών),
 • GAMEWORK (πλατφόρμα για ευχάριστη διεκπεραίωση της σχολικής εργασίας),
 • RAISE (ψηφιακή πλατφόρμα καλλιέργειας της περιβαλλοντικής συνείδησης),
 • STEAM (ξενάγηση στα σημαντικότερα μνημεία της Ευρώπης)
 • UBS (η αστρονομία μέσα από την επιστήμη, τη λογοτεχνία και τις τέχνες)
 • NATURE (Περιβαλλοντικά Πάρκα)
 • SOFT (παραγωγή υλικού για μαθήματα εκτός τάξης)
 • LM (δια βίου ενσυναίσθηση)
 • HaLL (πρόγραμμα υγιεινής διατροφής και άσκησης),
 • SubscibED (τα ψηφιακά μέσα ως αντικείμενα μάθησης),
 • PRIME (Επαγγελματικός προσανατολισμός για μαθητές Δημοτικού - Γυμνασίου),
 • Green Game (Περιβαλλοντική Εκπαίδευση μέσα από την ενσυναίσθηση).

 

 • Συνεργασία με Τμήματα Πανεπιστημίου του εξωτερικού για εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων (Τμήμα Υπολογιστών και Πληροφοριακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Bentley (ανεστραμμένη τάξη).
 • Συνεργασία με Ερευνητικά Κέντρα του Εξωτερικού (Joint Research Center (πρόγραμμα αξιολόγησης SELFIE, Τεχνητή Νοημοσύνη και δικαιώματα των παιδιών).
 • Συνεργασία με την Εστία Επιστημών Πάτρας (Καινοτόμες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις στις θετικές Επιστήμες).
 • Διοργάνωση θερινών σχολείων σε συνεργασία στην Ελλάδα (Πανεπιστήμιο Πατρών) και το εξωτερικό (Γαλλία - Aivancity).

 

 

Γιατί Αρσάκειο;

Τα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών αποτελούν φορέα παιδείας και πολιτισμού καθώς, 130 χρόνια τώρα, διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στα εκπαιδευτικά και πολιτιστικά δρώμενα όχι μόνο της πόλης μας αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Είναι Σχολεία προοδευτικά, αφού αρχικά ιδρύθηκαν για να μορφώσουν τη γυναίκα, Σχολεία με εξωστρέφεια, με όραμα και ευρωπαϊκό προσανατολισμό, με στενή συνεργασία με την κοινωνία και τους θεσμούς, Σχολεία καινοτόμα και πρωτοπόρα σε πολλές εκπαιδευτικές επιλογές, που αργότερα υιοθετήθηκαν από τη δημόσια εκπαίδευση, Σχολεία αρχών, με έμφαση στην αγωγή των νέων και στην καλλιέργεια της προσωπικότητάς τους.

Οι μαθητές που θα φοιτήσουν στα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών θα γαλουχηθούν με την αρσακειακή παιδεία που τους εξασφαλίζει μία επιτυχημένη επαγγελματική και κοινωνική πορεία. Με 190 χρόνια παρουσίας της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας στην Ελληνική εκπαίδευση και με σχολεία στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας, οι απόφοιτοι των Αρσακείων προσφέρουν στην Ελληνική και την παγκόσμια κοινότητα με το ήθος, την υπευθυνότητά και το σεβασμό τους στους δημοκρατικούς θεσμούς και τις πανανθρώπινες αξίες.

 

Γιατί Αρσάκεια Σχολεία Πατρών; Διότι αποτελούν ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Εκπαιδευτική καινοτομία

 • e-arsakeio: η ψηφιακή μας πλατφόρμα
 • διδασκαλία μέσω τηλεδιασκέψεων
 • επιχειρηματική εκπαίδευση
 • προγράμματα τεχνολογίας
 • προγράμματα προσωπικής ανάπτυξης

Διεύρυνση και εμβάθυνση στη γνώση

 • μαθητικά συνέδρια
 • αγωγή προφορικού λόγου – ρητορικοί αγώνες
 • μαθηματική σκέψη – μαθηματικοί αγώνες
 • φυσική σκέψη
 • εκπαιδευτικά προγράμματα
 • απογευματινοί όμιλοι
 • συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

Εξωστρέφεια

 • MUN, FORENSICS, CERN, ESRF, IIT, JRC
 • συμμετοχές σε διεθνείς ολυμπιάδες
 • συνεργασία με πανεπιστήμια, περιφέρειες, δήμους, ερευνητικά κέντρα και πολιτιστικούς φορείς
 • εθελοντισμός και κοινωνική δράση

Πολιτισμός

 • αγώνες Λόγου και Τέχνης
 • προγράμματα δημιουργικότητας
 • θεατρική αγωγή
 • πολιτιστικά διήμερα
 • ελληνική παράδοση
 • ευρωπαϊκά προγράμματα

ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΑ ΑΕΙ

Εξασφάλιση της εισαγωγής των μαθητών στη σχολή της επιλογής τους, σταθερή επιδίωξη κάθε γονέα. Κάθε χρόνο πάνω από 95% επιτυχία στις Πανελλήνιες εξετάσεις.

 

Ενημερωθείτε εδώ: ΑΡΣΑΚΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ 

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

Αγορά