ΑΓΟΡΑ

/

Νέες Ευρωπαϊκές Συνεργασίες από την p-consulting για τη βελτίωση δεξιοτήτων επαγγελματιών

Νέες Ευρωπαϊκές Συνεργασίες από την p-consulting για τη βελτίωση δεξιοτήτων επαγγελματιών

Η Πατρινή εταιρία, εταίρος σε 3 νέα Ευρωπαϊκά Έργα Erasmus+ KA2 (Στρατηγικές Συμπράξεις)

Με έδρα την Πάτρα, η εταιρία p-consulting αποτελεί μια δυναμική ομάδα επιστημόνων που δραστηριοποιείται σε όλη την Ευρώπη.

Το κύριο αντικείμενο δράσης της είναι η αναβάθμιση και εξέλιξη της επιχειρηματικότητας μέσα από το consulting και την εκπαίδευση με σύγχρονα όπλα όπως το διαδίκτυο.

Συνεχίζοντας σε αυτό το μονοπάτι, πρόσφατα πληροφορηθήκαμε πως συμμετέχει ως εταίρος σε 3 νέα Ευρωπαϊκά Έργα Erasmus+ KA2 (Στρατηγικές Συμπράξεις), ενισχύοντας την eυρωπαϊκή της πορεία και ανάπτυξη.

Τα Έργα αφορούν εκπαίδευση επαγγελματιών, προκειμένου να ενισχύσουν τις γνώσεις και δεξιότητες τους σε διάφορους τομείς. H p-consulting είναι υπεύθυνη, εκτός των άλλων δράσεων, για τη δημιουργία των e-learning platforms των εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθώς και των ψηφιακών μέσων προβολής.

Συγκεκριμένα, τα Έργα που εγκρίθηκαν είναι τα ακόλουθα:

1. MAGIC SENS: MAnaging Graduated approach and Including balanced Curriculum for Special Educational Needs Students

Βασικός στόχος του Έργου είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εκπαιδευτών και όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία, προκειμένου να μπορούν να χειρίζονται αποτελεσματικά μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.

Η διάρκεια του Έργου είναι 2 έτη και σ’ αυτό συμμετέχουν εταίροι από την Ελλάδα, τη Ρουμανία, την Ιταλία και την Ιρλανδία.

Η 1η διακρατική συνάντηση θα γίνει στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, στις 17-19 Δεκεμβρίου 2018.

 

2. PROFI VNFIL: Ensure the professionalization and good functioning of VNFIL

Αντικείμενο του Έργου είναι η ανάπτυξη ενός on-line εργαλείου για την αυτό-αξιολόγηση των σπουδαστών στην τυπική και άτυπη εκπαίδευση, προκειμένου να δημιουργήσουν το προσωπικό τους φάκελο (e-portofolio).

Η διάρκεια του Έργου είναι 2,5 έτη και σ’ αυτό συμμετέχουν εταίροι από την Ελλάδα, τη Λιθουανία, την Ιταλία, την Πορτογαλία.

Η 1η συνάντηση των εταίρων θα γίνει στο Βίλνιους της Λιθουανίας, στις 13-15 Δεκεμβρίου 2018.

 

3. DEAL – Dementia, Education, Approach, Life

Το Έργο στοχεύει στη βελτίωση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών φροντιστών ατόμων με άνοια, προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχουν ποιοτικές και στοχευμένες υπηρεσίες στους ασθενείς με άνοια που εξυπηρετούν.

Η διάρκεια του Έργου είναι 2 έτη και σ’ αυτό συμμετέχουν εταίροι από την Ελλάδα, τη Δανία, την Ιταλία, την Ολλανδία και την Ισπανία.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί πως η εναρκτήρια συνάντηση του Έργου θα γίνει στις 17-20 Δεκεμβρίου 2018, στο Aarhus της Δανίας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της p-consulting.gr.

 

Σχόλια

Αγορά