ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

SPORTS LETTERS

/

Πρόεδρος στον ΝΟΠ η Νανά Ματζαβίνου

Πρόεδρος στον ΝΟΠ η Νανά Ματζαβίνου

Η σύσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του πατρινού Ομίλου

Στην πρώτη τους συνεδρίαση, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Ομίλου Πατρών που εξελέγησαν στις πρόσφατες αρχαιρεσίες του Ομίλου, προχώρησαν στην συγκρότηση του σώματος με την κατανομή των θέσεων στο νέο διοικητικό Συμβούλιο.

Μετά τη σχετική συζήτηση με ομόφωνη αποδοχή εξελέγησαν:
Νανά Ματζαβίνου, Πρόεδρος
Τσιμάρας Χάρις, Α Αντιπρόεδρος
Μαρούλης Ιώάννης, Β Αντιπρόεδρος
Γεωργαράς Ντίνος, Γενικός Γραμματέας
Μπρακατσέλος Σωτήρης , Ειδικός Γραμματέας
Καλοκαιρινός Παναγιώτης, Ταμίας
Δημακοπούλου Σάντρα Αναπληρωτής Ταμίας
Μπελέχας Κων/νος, Γενικός Αρχηγός
Καρβουτζής Αλέξης, Έφορος Υδατοσφαίρισης
Ανδριόπουλος Βασίλης, Έφορος Κολύμβησης
Μπελέχας Κων/νος , Έφορος Ιστιοσανίδας
Μιχαλάκος Χρηστος, Υπεύθυνος Περιουσιακού
Αθανασόπουλος Νικόλαος, Έφορος Δημοσίων Σχέσεων
Καλοκαιρινός Παναγιώτης, Υπεύθυνος ιστοσελίδας

Στη συνέχεια τέθηκε το ζήτημα του καθορισμού των προτεραιοτήτων και αποφασίστηκε να προχωρήσουν άμεσα στην προετοιμασία των παρακάτω θεμάτων που θα έρθουν προς συζήτηση στο επόμενο ΔΣ μέσα σε 10 ημέρες:
• Καθορισμός χρονοδιαγράμματος  για πληρωμή των ανελαστικών δαπανών,
• Καθορισμός χρεών
• Μηχανοργάνωση Ταμείου
• Αναπτυξιακοί στόχοι

Σχόλια

Sports letters