ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

ΑΓΟΡΑ

/

Το Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Πατρών, διοργανώνει Θερινά Σχολεία

Το Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Πατρών, διοργανώνει Θερινά Σχολεία

Δηλώστε συμμετοχή έγκαιρα

Το Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Πατρών, διοργανώνει Θερινά Σχολεία (SUMMERSCHOOLS) σε συνεργασία με Εργαστήρια Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών (24/6-5/7 2019), με το Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (JOINT RESEARCH CENTRE)στη Σεβίλλη, στην Ισπανία (1-5/7/2019). Παράλληλα, εφέτος, το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος του Πανεπιστημίου Harvard (ΚΕΣ), θα προσφέρει μία θέση σε μαθητή του Αρσακείου Λυκείου Πάτρας, για να συμμετάσχουν στο Καλοκαιρινό Πρόγραμμα Μαθητών Λυκείου (HighSchool Summer Program), το οποίο φέτος θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΚΕΣ στο Ναύπλιο στις 11 με 26/7/2019.

Οι συνεργασίες αυτές αφορούν στους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου, Α΄ και Β΄ Λυκείου, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στις ερευνητικές ομάδες εργασίας των διαφόρων Ερευνητικών Κέντρων και Εργαστηρίων.

Οι συνεργασίες αυτές αποσκοπούν στην διεύρυνση των οριζόντων των μαθητών και την εξοικείωσή τους με τις ερευνητικές δραστηριότητες, που εκπονούνται στα διάφορα ερευνητικά κέντρα, και οι περισσότερες θα επισφραγίζονται με ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, την οποία οι επιστημονικοί υπεύθυνοι των συγκεκριμένων Εργαστηρίων και Προγραμμάτων θα δίνουν σε κάθε μαθητή που συμμετείχε.

Σε ειδική εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο 2019 στην Εστία Επιστημών στα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών θα απονεμηθούν οι βεβαιώσεις των μαθητών που συμμετείχαν στα Θερινά Σχολεία σε  συνεργασία με τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών ή με τα Ερευνητικά Κέντρα.

Έτσι, οι συμμετέχοντες μαθητές θα ενημερωθούν και θα αποκτήσουν εμπειρίες σε διάφορους τομείς της γνώσης προκειμένου να διαμορφώσουν τα ασφαλή εκείνα κριτήρια ώστε να προβούν σε μελλοντικές επιστημονικές επιλογές.

Πιο συγκεκριμένα, η συνεργασία των Αρσακείων Σχολείων Πατρών αναφέρεται στα εξής Ερευνητικά Κέντρα και Εργαστήρια:

 

Joint Research Centre (JRC) – European Commission, Σεβίλλη, Ισπανία (1-5 Ιουλίου 2019)

Υπεύθυνος Προγράμματος: Δρ. Π. Καμπύλης, Επιστημονικός Συνεργάτης του JRC και συντονιστής του ευρωπαϊκού προγράμματος SELFIE.

Θερινό σχολείο στη Σεβίλλη, στην Ισπανία, στο Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (JRC).

Το Κέντρο Ερευνών (JRC) Διεύθυνση Β Καινοτομίας και Ανάπτυξης αποτελεί μέρος της Γενικής Διεύθυνσης του Κέντρου Ερευνών (GD JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ως εσωτερική υπηρεσία επιστημών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρέχει ανεξάρτητη επιστημονική και τεχνική υποστήριξη βάσει πολλών στοιχείων σε πολλές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι μαθητές θα φιλοξενηθούν στη Μονάδα Β4, η οποία διαθέτει μια ερευνητική γραμμή με τίτλο "Μάθηση και Δεξιότητες για την Ψηφιακή Εποχή" που υποστηρίζει τις ευρωπαϊκές πολιτικές για τον εκσυγχρονισμό και την καινοτομία της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων και προσόντων, το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη και, πιο πρόσφατα, τις πρωτοβουλίες για την ψηφιακή ενιαία αγορά και την απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπό την αιγίδα του Προέδρου JC Juncker. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές θα εκπαιδευτούν και θα ειδικευτούν στο πρόγραμμα «SELFIE» το οποίο έχει αναπτυχθεί από το Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Νεότητας, Αθλητισμού και Πολιτισμού, στο πλαίσιο του Ψηφιακού Σχεδίου Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό την επίβλεψη του Δρ. Παναγιώτη Καμπύλη.

Το εργαλείο «SELFIE» είναι ένα από τα εμβληματικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της μάθησης και των δεξιοτήτων για την ψηφιακή εποχή, βοηθώντας τα σχολεία να ενσωματώσουν τις ψηφιακές τεχνολογίες στη διδασκαλία, τη μάθηση και την εκτίμηση των μαθητών. Το SELFIE συγκεντρώνει - ανώνυμα - τις απόψεις των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των ηγετών των σχολείων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η τεχνολογία στο σχολείο τους. Οι δηλώσεις καλύπτουν τομείς όπως η ηγεσία, η υποδομή, η κατάρτιση των εκπαιδευτικών και η ψηφιακή ικανότητα των μαθητών.

Οι μαθητές θα έχουν ευκαιρίες να συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη του εργαλείου SELFIE αλλά και να ενημερωθούν και με άλλα συναφή προγράμματα του JRC σχετικά με την ρομποτική, με μηχανισμούς μάθησης, καθώς και δεξιότητες επιχειρηματικότητας. Οι μαθητές θα λάβουν πιστοποίηση για τη συμμετοχή τους. Η αποστολή των μαθητών θα συνοδεύεται από εκπαιδευτικό του Αρσακείου Λυκείου Πατρών, ενώ τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής καλύπτονται από τους συμμετέχοντες.

 

 

Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Harvard στο Ναύπλιο (11-26 Ιουλίου, 2019)

Διευθυντής του Προγράμματος: Nicolas Prevelakis, Lecturer in Harvard's Committee on Degrees in Social Studies, Assistant Director of Curricular Development, CHS DC

Διαχειριστική Υποστήριξη: CHS in Greece, Matina Goga, Curricular Development Manager

Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard (CHS) είναι ερευνητικό κέντρο το οποίο ιδρύθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1960 στην Ουάσιγκτον. Έχει ως βασικό σκοπό να υποστηρίζει τις ελληνικές σπουδές και να προβάλλει σε διεθνή κλίμακα τα μεγάλα πολιτισμικά επιτεύγματα της αρχαίας Ελλάδος, και ιδιαίτερα τις ανθρωπιστικές αξίες των Ελλήνων και την απήχησή τους ανά τους αιώνες. Αξιοποιώντας τη γνώση και τις πρακτικές άλλων Κέντρων του Harvard, το Κέντρο του Ναυπλίου αποτελεί σήμερα σημαντικό κόμβο του Πανεπιστημίου Harvard στην Ευρώπη. Συνεχίζοντας και συμπληρώνοντας την αποστολή του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Harvard (CHS) στην Ουάσιγκτον, στοχεύει μέσα από ποικίλες εκπαιδευτικές, πολιτιστικές αλλά και ερευνητικές δράσεις, στην εφαρμογή του θεμελιακού ιδρυτικού σκοπού του, δηλαδή στην προαγωγή της μελέτης του ελληνικού πολιτισμού. Το πρόγραμμα που διοργανώνει το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών με τίτλο "Εισαγωγή στη Μελέτη της Ανθρωπότητας", είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα στα αγγλικά για τους ταλαντούχους μαθητές Λυκείου με πάθος για μάθηση και επιθυμία για υπεροχή.

Φέτος, το σεμινάριο θα διοργανωθεί από τον Δρ. Νικόλα Πρεβελάκη (Διευθυντή του Προγράμματος και Λέκτορα της Επιτροπής για τα πτυχία κοινωνικών σπουδών του Χάρβαρντ και Βοηθός Διευθυντή Ανάπτυξης Προγραμμάτων Σπουδών, CHS DC) και πέντε Διδάκτορες (φοιτητές στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ). Θα εισαγάγει τους μαθητές στα θεμέλια των κοινωνικών επιστημών και θα καλύπτει θέματα όπως οι διαφορετικοί τύποι ανθρώπινων κοινωνιών, οι παράγοντες που οδηγούν στην κοινωνική αλλαγή, η σχέση μεταξύ ηθικής και πολιτικής και ο ρόλος του εθνικισμού, της εθνότητας και της θρησκείας τον σημερινό κόσμο. Εκτός από τους εκπαιδευτές σεμιναρίων, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν στενά με τους πέντε υποτρόφους του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, οι οποίοι θα τους παρέχουν ουσιαστική βοήθεια και καθοδήγηση καθ’ όλη τη διάρκεια των μαθημάτων και κατά την προετοιμασία των καθηκόντων τους. Οι μαθητές, μεταξύ άλλων, θα αναπτύξουν ένα ερευνητικό πρόγραμμα, το οποίο θα παρουσιάσουν στο κλείσιμο του προγράμματος. Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής καλύπτονται από τους συμμετέχοντες.

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών

Εργαστήριο Συστημάτων Παραγωγής & Αυτοματισμού (LMS)

Υπεύθυνος Καθηγητής: Δημήτριος Μούρτζης.

Το Εργαστήριο Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού είναι προσανατολισμένο στην έρευνα και την ανάπτυξη επιστημονικών και τεχνολογικών πεδίων αιχμής. Το LMS έχει συμμετάσχει σε μια σειρά από ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το CEU και ευρωπαϊκών βιομηχανικών εταίρων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συνεργασία με την ευρωπαϊκή βιομηχανία, καθώς και με μια σειρά από "hi-tech" επιχειρήσεις. Το LMS είναι υπό τη διεύθυνση και τον τεχνικό συντονισμό του Αν. Καθηγητή Δημήτριου Μούρτζη. Είναι οργανωμένο σε τρεις διαφορετικούς τομείς:

• Διαδικασίες Παραγωγής, Μοντελοποίηση και Ενεργειακή Απόδοση.

• Ρομπότ, Αυτοματισμοί και Εικονική Πραγματικότητα στη Βιομηχανία

• Συστήματα Παραγωγής

http://www.lms.mech.upatras.gr/

 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστημίου Πατρών

Εργαστήριο Θεωρητικής Ηλεκτροτεχνίας και Παραγωγής Β'

Υπεύθυνος Καθηγητής: Θεόδωρος Αντωνακόπουλος.

Η ομάδα Γνωστικών Υπολογιστικών Μηχανών και Ενσωματωμένων Συστημάτων  (CognitiveComputing Machines and Embedded Systems  - COMES) δραστηριοποιείται στο Εργαστήριο Θεωρητικής Ηλεκτροτεχνίας και Παραγωγής Β' (ΕΘΗΠ), το οποίο δημιουργήθηκε για την εκπαίδευση των φοιτητών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών στην περιοχή των τηλεπικοινωνιών. Η ομάδα COMES διεξάγει έρευνα στην ευρύτερη περιοχή των επικοινωνιών, των σύγχρονων  γνωστικών υπολογιστικών μηχανών και των ενσωματωμένων συστημάτων. Η ομάδα COMES συνεργάζεται με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή βιομηχανία στο πλαίσιο κοινών ερευνητικών έργων και έχει αναπτύξει συστήματα για την Ελληνική Πολεμική Αεροπορία.  Το επιστημονικό έργο της ομάδας προβάλλεται διεθνώς μέσω δημοσιεύσεων του ερευνητικού δυναμικού της σε διεθνή περιοδικά και με ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια στις θεματικές περιοχές ενδιαφέροντός της.

http://www.loe.ee.upatras.gr/greek/COMES-home.htm

 

Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών

Υπεύθυνοι Καθηγητές: Περικλής Νταβλούρος, Γεώργιος Χάχαλης, Γεώργιος Αντωνάκης, Νικόλαος Μαστρονικολής, Απόστολος Βανταράκης, Ελένη Κουρέα.

Οι μαθητές θα εκπονήσουν ένα κλινικό project και θα ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της Παθολογίας – Καρδιολογίας, της Μαιευτικής – Γυναικολογίας, της Παθολογικής Ανατομίας, της Ακτινολογίας και άλλα. Οι μαθητές θα εκπονήσουν εργασίες που αφορούν την κλινική εξέταση (ιατρικό ιστορικό) και τα διαγνωστικά εργαστήρια, ενώ θα παρακολουθήσουν πρότυπα χειρουργεία.

http://www.pgnp.gr/?section=2334&language=el_GR

 

Τμήμα Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Πατρών

Υπεύθυνοι Καθηγητές: Γεώργιος A. Σπυρούλιας, Φ. Λάμαρη.

Η ερευνητική ομάδα του τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, δραστηριοποιείται στη διαμορφωτική μελέτη πρωτεϊνικών, εν δυνάμει φαρμακευτικών, στόχων μέσω της φασματοσκοπίας βιομοριακού, πολυδιάστατου και πολυπυρηνικού μαγνητικού συντονισμού σε διάλυμα. Στο εργαστήριο οι μαθητές θα συμμετέχουν ενεργά και θα δραστηριοποιηθούν στην εφαρμογή μεθόδων Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας για την παρασκευή, απομόνωση κι εμπλουτισμό με ισότοπα (μη-ραδιενεργά) άνθρακα (13C ενσωματωμένου στη γλυκόζη) και αζώτου (15Ν ενσωματωμένο σε άλατα αμμωνίου), πρωτεϊνικών δειγμάτων. Επιπροσθέτως, θα ασχοληθούν με το φυσικοχημικό τους χαρακτηρισμό, μέσω σύγχρονων μεθόδων βιοφυσικής, και θα μελετήσουν τα δομικά τους χαρακτηριστικά μέσω της απεικόνισης τρισδιάστατων πρωτεϊνικών δομών αλλά και συμπλεγμάτων τους. Επίσης, θα εξερευνήσουν τις βιολογικές τους ιδιότητές, την « επικοινωνία », μέσω της αλληλεπίδρασής τους, με άλλα βιομόρια, καθώς και την ανταπόκρισή τους σε γνωστές ή υπό ανάπτυξη φαρμακευτικές ουσίες με τη χρήση σύγχρονου ερευνητικού εξοπλισμού Φασματοσκοπίας NMR και μεθόδων υπολογιστικής βιολογίας.

http://bionmr.upatras.gr/

http://excellence.minedu.gov.gr/draseis/listing/103-spectroscopy

Το εργαστήριο  Χημείας  Φυσικών  Προϊόντων του τμήματος  Φαρμακευτικής  εξειδικεύεται στα  φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά με εξειδίκευση στο γένος Crocus και στις γλυκοζαμινογλυκάνες. Συγκεκριμένα πραγματοποιείται απομόνωση και δομικός χαρακτηρισμός με έμφαση στους πολυσακχαρίτες: Μελέτες δομής-λειτουργίας των βιομορίων, ανάπτυξη αναλυτικών μεθόδων (τριχοειδής ηλεκτροφόρηση, HPLC) για τον προσδιορισμό φυσικών προϊόντων σε βιολογικά δείγματα. In vitro και in vivo αξιολόγηση των βιολογικών ιδιοτήτων με έμφαση στα ισχυρά αντιοξειδωτικά.

Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών

Εργαστήριο Δομικής Βιολογίας/ Κρυσταλλογραφίας Ακτίνων Χ

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μαργιωλάκη Ειρήνη

Στα πλαίσια δράσεων εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου Πατρών, ανακοινώνεται σύναψη συνεργασίας μεταξύ της ομάδας Δομικής Βιολογίας/ Κρυσταλλογραφίας ακτίνων Χ του Τμήματος Βιολογίας (με επιστημονική υπεύθυνο  την Επικ. Καθηγήτρια Ειρήνη Μαργιωλάκη) με το Αρσάκειο Λύκειο Πατρών, για την διεξαγωγή θερινού σχολείου (“summer school”) κατά τον μήνα Ιούνιο, στους τομείς της μοριακής βιολογίας και της κρυσταλλογραφίας. Η εκπαιδευτική δραστηριότητα θα διαρκέσει δύο εβδομάδες (24 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου 2019) και θα μπορούν να συμμετάσχουν έως 6 μαθητές. Οι ακριβείς ημερομηνίες καθώς και το λεπτομερές πρόγραμμα θα διαμορφωθεί σύμφωνα με το οργανόγραμμα του εργαστηρίου, προκειμένου να λειτουργήσει σε ένα απόλυτα συγκεκριμένο πλαίσιο. Την διδασκαλία των επιμέρους δραστηριοτήτων θα πραγματοποιήσουν οι κάτωθι υπ. διδάκτορες-μεταπτυχιακοί φοιτητές του εργαστηρίου: Καραβασίλη Φωτεινή, Βαλμάς Αλέξανδρος,
Σπηλιοπούλου Μαρία, Κοσίνας Χρήστος.

Το εργαστήριο Δομικής Βιολογίας/ Κρυσταλλογραφίας ακτίνων Χ ιδρύθηκε το 2010 από την Dr. Ειρήνη Μαργιωλάκη και στεγάζεται στο ομώνυμο Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι εγκαταστάσεις του περιλαμβάνουν 2 εργαστηριακούς χώρους. Στον πρώτο πραγματοποιούνται πρωτόκολλα μοριακής βιολογίας, και βιοχημείας  που σχετίζονται με την έκφραση, απομόνωση και κρυστάλλωση πρωτεϊνικών μορίων-επικρατειών προερχόμενων από δυνητικά επικίνδυνους για την δημόσια υγεία ιούς (Papageorgiou et al., 2010; Fili et al., 2016; Valmas et al., 2017). Ο δεύτερος περιλαμβάνει 2 τελευταίας γενιάς περιθλασίμετρα των εταιρειών Bruker και PANalytical, διαθέσιμα στην πανεπιστημιακή κοινότητα για συλλογή υψηλής ποιότητας δεδομένων περίθλασης ακτίνων-Χ με σκοπό τον τρισδιάστατο δομικό χαρακτηρισμό οργανικών και ανόργανων μακρομορίων.

Η ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου αποτελεί μία εκ των δύο ομάδων διεθνώς που ειδικεύονται στον δομικό χαρακτηρισμό πρωτεϊνικών μορίων μέσω της τεχνικής περίθλασης ακτίνων-Χ από πολυκρυσταλλικά υλικά (X-ray powder diffraction), μια καινοτόμος όσο και αποδοτική προσέγγιση στον τομέα της Δομικής Βιολογίας. Αναπτυσσόμενη ταχύτατα την τελευταία δεκαετία από την κ. Μαργιωλάκη και τους συνεργάτες η τεχνική προσφέρει γρήγορες και αξιόπιστες λύσεις τόσο σε ερευνητικό όσο και σε βιομηχανικό επίπεδο στην βελτιστοποίηση και τον σχεδιασμό νέων φαρμακευτικών σκευασμάτων, με αποκορύφωμα τον εντοπισμό τεσσάρων νέων πολυμόρφων της ινσουλίνης (Karavassili et al., 2017).

http://www.biology.upatras.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=652:2012-11-01-08-31-26&catid=48&Itemid=364

https://sites.google.com/view/margiolaki-biology-upat/home

http://excellence.minedu.gov.gr/draseis/listing/139-crystallography

 

Τμήμα Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Πατρών

Υπεύθυνος Καθηγητής: Μιχάλης Παρούσης, Πρόεδρος του Τμήματος Φιλοσοφίας

Συμμετέχουν τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και επισκέπτες καθηγητές

Στο φετινό θερινό σχολείο, στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών προγραμματίζεται σε συνεργασία και με την ΔΔΕ Αχαΐας ένας κύκλος μαθημάτων με κεντρικό θέμα

«Φιλοσοφία και Επιστήμη»

Προγραμματίζονται 4 κύκλοι συζητήσεων σχετικά με θεμελιώδη φιλοσοφικά ερωτήματα.

Θα μας απασχολήσουν τα εξής ερωτήματα:

α) Τι σημαίνει στοχάζομαι, τι αναστοχάζομαι και πότε φιλοσοφώ; Πως παράγεται επιστημονική και πως φιλοσοφική γνώση?

β) Θεολογία, Φιλοσοφία, Επιστήμη: η πορεία προς την απομάγευση του Κόσμου

γ) Αρχαία Φυσική και Κοσμολογία: από τους Προσωκρατικούς στον Αριστοτέλη

δ) Η πλατωνική Ακαδημία ως κοιτίδα του Σκεπτικισμού και η σχέση της με τον Πυρρωνισμό.

ε) Νεωτερική φυσικομαθηματική σκέψη και θεμελίωση της γνώσης σε οντολογικό και ηθικό επίπεδο

στ) Σύγχρονη Φιλοσοφία της Επιστήμης και Επιστημολογία

https://www.philosophy.upatras.gr/

Σχόλια

Αγορά