ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

/

Γνωρίστε την πλατφόρμα ATLAS στο Patras IQ

Γνωρίστε την πλατφόρμα ATLAS στο Patras IQ

Aπό άκρο σε άκρο διασύνδεση ετερογενών δικτύων

Την πλατφόρμα ATLAS θα γνωρίσουν όσοι επισκεφθούν την 6η Έκθεση Μεταφοράς τεχνογνωσίας, Patras IQ που θα πραγματοποιηθεί στο Νότιο Λιμάνι στις 12,13 και 14 Απριλίου.  Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα, που έχει ως σκοπό την από άκρο σε άκρο διασύνδεση ετερογενών δικτύων αισθητήρων και την ανάπτυξη υπηρεσιών προς τους τελικούς χρήστες και έχει αναπτυχθεί από το Εργαστήριο Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων και Εφαρμογών του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

Σε αντίθεση από τις κλασσικές πλατφόρμες όπου η κύρια υλοποίηση είναι στην πλευρά του υπολογιστικού νέφους (cloud), η πλατφόρμα ATLAS αναπτύσσεται με σκοπό να παρέχει υλοποιήσεις όσο ποιο κοντά γίνεται στο δίκτυο ασύρματων αισθητήρων, το οποίο επιτρέπει την άμεση ανίχνευση και αντιμετώπιση διαφόρων γεγονότων.

Με την χρήση τοπικών συστάδων (clusters) που αποτελούνται από έξυπνες πύλες (gateways), η πλατφόρμα υποστηρίζει ετερογενή ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, όπως για παράδειγμα, Bluetooth Low Energy, Zigbee.

Σχόλια

Κοινωνία