ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

ΥΓΕΙΑ

/

Ιατρικό Οικοσύστημα!!! Η νέα επόχή στην πρωτοβάθμια Υγεία

Ιατρικό Οικοσύστημα!!! Η νέα επόχή στην πρωτοβάθμια Υγεία

Ο όρος Ιατρικό Οικοσύστημα, μέχρι πρόσφατα συνδέονταν με το φυσικό περιβάλλον, το οποίο, συμβιωτικά, επηρεάζει και επηρεάζεται από το οικοσύστημα. Ο όρος αναπτύχθηκε περαιτέρω για να συμπεριλάβει διάφορες μορφές πηγών πληροφοριών, προκειμένου να συμπληρωθεί η έγκαιρη ανίχνευση απειλών για τη δημόσια υγεία. Στην πραγματικότητα, το ιατρικό οικοσύστημα είναι πολύ περισσότερο από αυτό. Μεταφέροντας από την πληροφόρηση στους ενδιαφερόμενους, το οικοσύστημα χαρακτηρίστηκε ως μια ομάδα αλληλένδετων συμμετεχόντων, οι οποίοι όλοι εργάζονται για τη βελτίωση της ποιότητας της φροντίδας μειώνοντας παράλληλα το κόστος της. Το οικοσύστημα, που οραματιζόμαστε, αν και είναι ανθρώπινο, βασίζεται επίσης σε άλλες διασυνδεδεμένες διαστάσεις όπως η τεχνολογία, οι πληροφορίες, οι διαδικασίες, οι κοινωνικές δυνάμεις κ.λπ., όπως περιγράφεται στο μοντέλο αλληλεπίδρασης για το σχεδιασμό των ιατρικών συστημάτων.

 

 

Το DoctorsHello είναι ένα αλληλεπιδραστικό οικοσύστημα "Connect-Collaborate-Share" που βασίζεται σε ένα δίκτυο συνεργατών (επαγγελματίες υγείας - γιατροί / γενικοί χρήστες / επιχειρήσεις HealthTech), υποστηρίζοντας τη συνεργασία και τις καλύτερες αποφάσεις, προσφέροντας υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας και ευκολότερη πρόσβαση στην ιατρική ανακάλυψη μέσω πλούσιων δεδομένων, έρευνας και εκπαίδευσης. Το ιατρικό οικοσύστημα παρέχει ένα μεγάλο αποθετήριο επιστημονικού περιεχομένου, πολλαπλών μορφών, που ενισχύουν τη διαδραστική και συνεργατική ανταλλαγή περιεχομένου, απόψεων, μέσω ομάδων επαγγελματιών / ερευνητών. Το Δίκτυο Υγείας του DoctorsHello συνδυάζει την καινοτομία, τη συνεργασία και την εκπαίδευση για να υποστηρίξει μεμονωμένους παρόχους, καθώς κινούνται προς την πρωτοβάθμια περίθαλψη.

 

 

Το ιατρικό οικοσύστημα διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των ιατρών, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας επικοινωνίας μεταξύ τους μέσω ψηφιακών εργαλείων, ανταλλαγής πληροφοριών, ανταλλαγής απόψεων, παρατηρήσεων.

 

Επίσης επιτρέπει στους απλούς χρήστες να αναζητούν απαντήσεις και πληροφορίες στον τομέα της ιατρικής. Μέσω, του οικοσυστήματος μπορεί κάποιος να αναζητήσει και να ταξινομήσει ιατρούς με βάση την εμπειρία, τα σχετικά αρχεία και το υπόβαθρο της κατάρτισης, καθώς και τις συνεργατικές ενέργειες σε παρόμοιες ιατρικές περιπτώσεις.

 

 

Τα οφέλη ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο του χρήστη (π.χ. άτομα που ενδιαφέρονται για την πρόληψη και βελτίωση της υγείας τους, χρόνια ασθενείς, πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης κ.λπ.).

 

Προφανώς, άτομα με μεγαλύτερη ανάγκη μπορούν να αποκομίσουν τη μέγιστη αξία από το οικοσύστημα, έχοντας άμεση πρόσβαση σε μια πλούσια ιατρική βάση δεδομένων, συμμετέχοντας σε ομάδες που μοιράζονται τις ίδιες συνθήκες, έχοντας άμεση επικοινωνία (χωρίς κόστος) με βίντεο κλήσεις σε πραγματικό χρόνο ή συνομιλίες με τους προτιμώμενους γιατρούς και δημιουργώντας ένα περιεκτικό ιατρικό φάκελο (δωρεάν). Για τους ιατρούς τα οφέλη είναι πιο διακριτά, ξεκινώντας από τη διαχείριση ραντεβού, ανάρτηση ιατρικών περιστατικών και ερευνητικών δημοσιεύσεων, προώθηση της έρευνας, άμεση επικοινωνία με πολυάριθμα εργαλεία με ασθενείς, υπηρεσίες ασφαλούς μεταφοράς δεδομένων και διαφοροδιάγνωσης κ.λπ.

Σχόλια

Well Being