ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

ΑΓΟΡΑ

/

Οι εκτιμήσεις των σημερινών θεμάτων από το Φροντιστήριο Πρόσημο

Οι εκτιμήσεις των σημερινών θεμάτων από το Φροντιστήριο Πρόσημο

Για Α.Ε.Ε.Π, Φυσική και Ιστορία

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ  Α.Ε.Π.Π. 2018
Γενικά τα θέματα ήταν σαφή ως προς  τα ζητούμενα και δεν παρουσίαζαν καμία ιδιαίτερη δυσκολία.Τα θέματα Α και Β  κρίνονται βατά με θεωρητικά απλά θέματα. Χρειάζεται λίγο η προσοχή των μαθητών στο Β2 καθώς μπορεί να τους δημιουργήσει σύγχυση η μετατροπή από διάγραμμα ροής σε πρόγραμμα.Τα θέματα Γ και Δ δεν παρουσίαζαν ιδιαίτερο βαθμό δυσκολίας σε σχέση με παλαιότερα θέματα. Οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές μπορούν να ανταποκριθούν χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.
ΒΙΣΒΑΡΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ , ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ.19

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ 2018
Το θέμα Α κρίνεται βατό και αναμενόμενο, αλλά με αρκετές παγίδες στις εκφωνήσεις.

Το Β1 είναι αναμενόμενο. Το Β2 είναι από το σχολικό βιβλίο. Το Β3 επίσης αναμενόμενο, θέλει προσοχή στις πράξεις.

Το θέμα Γ είναι μια συνδυαστική άσκηση ταλάντωσης και φαινομένου Doppler που οι σωστά προετοιμασμένοι δεν θα δυσκολευτούν να λύσουν. Θέλει προσοχή στην εκφώνηση.

Το θέμα Δ απαιτεί κριτική σκέψη, αλλά δε θα δυσκολέψει τους καλά προετοιμασμένους μαθητές. Το πολύπλοκο σχήμα σίγουρα θα αγχώσει κάποιους μαθητές, χωρίς όμως λόγο, αφού στην επίλυση δεν χρειάζεται ολόκληρο. Κακή κατανομή μορίων στο θέμα Δ.

Συνολικά, τα φετινά θέματα κρίνονται αυξημένης δυσκολίας, με σχετική διαβάθμιση, από τα δυσκολότερα των τελευταίων ετών.

Τα θέματα έχουν διδαχτεί αναλυτικά από τους καθηγητές του φροντιστηρίου μας και έχουν εξεταστεί στα διαγωνίσματα κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Ανέστης Χρίστος, Φυσικός, Μεταπτυχιακό Δ.Ε. Πανεπ.  Πατρών, Διευθυντής Σπουδών

Κοτσαύτης Παναγιώτης, Φυσικός, Μεταπτυχιακό Δ.Ε. Πανεπ. Πατρών, Διευθυντής Σπουδών

Καρατζάς Νίκος, Φυσικός, Διδάκτωρ Πανεπ. Πατρών

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2018
Τα θέματα ως προς την ομάδα Α είναι βατά και χωρίς δυσκολίες ως προς την επεξεργασία τους. Οι ορισμοί, οι ερωτήσεις Σ/ Λ και οι ερωτήσεις ανάπτυξης προέρχονται από βασικά σημεία της ύλης με επιλογές και από τα 4 κεφάλαια.

Ιδιαίτερη προσοχή, ωστόσο, πρέπει να δοθεί στο ερώτημα Β2β της Α ομάδας η απάντηση του οποίου απαιτεί μια επιλογή στοιχείων της συγκεκριμένης παραγράφου του σχολικού βιβλίου και όχι αναπαραγωγή όλης της παραγράφου.

Επίσης, αναφορικά με την ομάδα Β το ερώτημα Γ1 ήταν συνδυασμός πίνακα και παραθεμάτων, χωρίς όμως τα ερωτήματα να περιέχουν ασάφειες. Κρίνονται άλλωστε αναμενόμενα καθώς προέρχονται από την ενότητα του σιδηροδρόμου σημαντική ενότητα του 1ου κεφ.

Τέλος το θέμα Δ1 προερχόταν και αυτό από βασικές ενότητες του 3ου κεφ χωρίς να παρουσιάζει δυσκολίες στους καλά προετοιμασμένους υποψηφίους.

Λάζαρης Άγγελος, Φιλόλογος

Κουζίου Σταυρούλα, Φιλόλογος Μ.Sc.

Σχόλια

Αγορά