Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Ρούλα Πισπιρίγκου Στερεοτυπάκια ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ

/

Πανελλήνιες: Εκτιμήσεις θεμάτων σε Χημεία, Πληροφορική και Λατινικά, από το "Πρόσημο"

Πανελλήνιες: Εκτιμήσεις θεμάτων σε Χημεί...

Πανελλήνιες 2023

Χημεία

Τα φετινά θέματα της Χημείας είναι τα καλύτερα και σαφέστερα των τελευταίων ετών, χωρίς ακρότητες.

Το θέμα Α απλή και σαφής θεωρία.

Το θέμα Β ομοίως, στηριζόταν σε ασκήσεις του σχολικού βιβλίου.

Τα θέματα Γ και Δ (ασκήσεις) είναι συνδυαστικά από όλη σχεδόν την ύλη, είναι σαφώς διατυπωμένα και δεν παρουσίαζαν δυσκολία στις πράξεις.

Συνολικά, είναι βατά, διαβαθμισμένης δυσκολίας, χωρίς παγίδες και οι βαθμολογίες αναμένονται υψηλές. Ο χρόνος θεωρείται οριακά επαρκής.

 

Ζανιάς Στέργιος, Χημικός, Ph.D.

Πληροφορική

Αναμενόμενα  όλα τα ζητήματα του Θέματος Α (ζητήματα θεωρίας) με έμφαση στις δομές δεδομένων και κυρίως στη δομή του δέντρου.

Στο θέμα των θεωρητικών ασκήσεων (Θέμα Β) αναμενόμενα τα ζητήματα με εστίαση στις αλγοριθμικές δομές επανάληψης και στον τρόπο λειτουργίας αυτών καθώς και στη προγραμματιστική τεχνική του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού (Κλάσεις – Αντικείμενα). Επίσης, εξετάστηκαν οι γνώσεις των μαθητών στη συμπλήρωση εντολών αλγορίθμου, ζήτημα βασικό, βατό αλλά που απαιτούσε ιδιαίτερη προσοχή.

Στα θέματα των προβλημάτων το Θέμα Γ θα χαρακτηριζόταν απλό και στην βασική μεθοδολογία που διδάσκονται οι μαθητές, αλλά με την απαίτηση υπό-προγράμματος στο Γ2 και Γ5 προστέθηκε ένας επιπλέον βαθμός δυσκολίας. Επίσης ιδιαίτερη προσοχή απαιτούσε η λογική του τρόπου χρέωσης των κλήσεων των συνδρομητών της κινητής τηλεφωνίας.

Αναμενόμενο και το δεύτερο θέμα των προβλημάτων Θέμα Δ βασισμένο σε συνδυασμό μονοδιάστατων και δισδιάστατων πινάκων και βασικών μεθοδολογιών πάνω στους πίνακες (πχ ταξινόμηση με τη μέθοδο της φυσαλίδας, εύρεση ελαχίστου). Μεθοδολογίες που δίνονται σε υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις του Σχολικού Βιβλίου (Παράρτημα Α) στις σελίδες από 83 έως και 89.

Τέλος όπως και πέρυσι έτσι και φέτος ο μεγάλος όγκος της ύλης της θεωρίας που ζητήθηκε ήταν από το Βιβλίο 2 του σχολείου (δομές δεδομένων και αντικειμενοστραφής προγραμματισμός).

 

Nικολάου Σπύρος , PhD, Καθηγητής Πληροφορικής 

 

Λατινικά

Τα φετινά θέματα των Λατινικών διακρίνονται από σαφήνεια στη διατύπωσή τους  και δεν εμφανίζουν αυξημένο βαθμό δυσκολίας. Δίνονται δύο κείμενα συγκριτικά με τρία που δίνονταν στις εξετάσεις του 2022, συγκεκριμένα τα κείμενα 23 και 38, τα οποία έχουν αποτελέσει αντικείμενο εξέτασης και κατά το παρελθόν.

Στο θέμα Α1 ζητείται η μετάφραση αποσπασμάτων των δύο κειμένων.

Το θέμα Β1 αφορά την εισαγωγή, η οποία φέτος εξετάζεται με τη μορφή Σωστού – Λάθους. Συγκεκριμένα, δίνονται πέντε προτάσεις, εκ των οποίων οι τέσσερις αφορούν εκπροσώπους της λατινικής πεζογραφίας και ποίησης των χρόνων του Κικέρωνα και των Αυγούστειων χρόνων. Η απάντηση στο συγκεκριμένο θέμα δεν αναμένεται να δυσκολέψει τους μαθητές.

Το θέμα Β2 εξετάζει την ετυμολογία πέντε λέξεων της Λατινικής γλώσσας (οι δύο πρώτες είναι από το κείμενο 23 και οι τρεις τελευταίες από το κείμενο 38) με λέξεις της Νέας Ελληνικής. Η παρατήρηση δεν εμφανίζει καμία δυσκολία.

Στις γραμματικές παρατηρήσεις, το θέμα Γ1α. αποτελεί μία νέου τύπου παρατήρηση, καθώς ζητούσε από τους υποψηφίους να εντοπίσουν τριτόκλιτα ουσιαστικά σε ένα συγκεκριμένο χωρίο του κειμένου 38  και στη συνέχεια να μεταφερθούν σε συγκεκριμένη πτώση. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για πολύ βασικά ουσιαστικά της γ’ κλίσης, τα δύο από τα οποία είναι ήδη γνωστά από την Β’ Λυκείου.

Το θέμα Γ1β. ακολουθεί τον παλαιό τύπο εξέτασης της γραμματικής των Λατινικών εστιάζοντας σε ουσιαστικά, αντωνυμίες, επίθετα και παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων. Πρόκειται για μία παρατήρηση που επίσης δεν αναμένεται να δυσκολέψει τους υποψηφίους.

Τα θέματα Γ2α και β εξετάζουν ρήματα της λατινικής γραμματικής. Το υποερώτημα α ανήκει επίσης στις νέου τύπου γραμματικές παρατηρήσεις, δίνοντας μικρής έκτασης απόσπασμα του κειμένου 23 στο οποίο οι μαθητές καλούνται να εντοπίσουν τέσσερα ρήματα σε οριστική έγκλιση και έπειτα να τα αποδώσουν σε συγκεκριμένο πρόσωπο, έγκλιση και χρόνο.

το υποερώτημα β εντάσσεται στην κλασική γραμματική παρατήρηση των Λατινικών ζητώντας τη μετατροπή εννέα ρημάτων και ρηματικών τύπων σε άλλους τύπους. Πρόκειται για μία παρατήρηση που απαιτεί πολύ καλή αφομοίωση της γραμματικής του μαθήματος καθώς και ιδιαίτερη συγκέντρωση, καθώς ο υποψήφιοι μπορούν εύκολα να χάσουν μονάδες.

Το θέμα Δ1α. είναι η γνωστή εξέταση του συντακτικού των κειμένων. Δίνονται πέντε όροι και από τα δύο κείμενα, οι οποίοι δεν εμφανίζουν καμία δυσκολία στη συντακτική αναγνώρισή τους, απαιτείται, ωστόσο, ο εντοπισμός του όρου τον οποίο προσδιορίζουν, κάτι το οποίο δεν ζητήθηκε πέρυσι.

Στο θέμα Δ1.β. δίνεται μία κύρια πρόταση κρίσεως, την οποία οι μαθητές πρέπει να μετατρέψουν στην παθητική σύνταξη. Η παρατήρηση δεν εμφανίζει καμία δυσκολία, καθώς η εν λόγω πρόταση ανήκει στις βασικές μετατροπές σύνταξης του κειμένου 38 και θεωρείται αναμενόμενη.

Στην παρατήρηση Δ2α. οι μαθητές καλούνται να εντοπίσουν δύο δευτερεύουσες προτάσεις πάλι από συγκεκριμένο απόσπασμα του κειμένου 38 και να τις αναγνωρίσουν πλήρως συντακτικά. Οι προτάσεις λογικά δεν πρέπει να προβληματίσουν τους μαθητές εφόσον η πρώτη ανήκει στη βασική θεωρία του κειμένου, ενώ η δεύτερη αποτελεί εξίσου χαρακτηριστική πρόταση του κειμένου 38.

Τέλος, το θέμα Δ2β. ζητά την απόδοση σε πλάγιο λόγο μίας κύριας πρότασης κρίσεως του κειμένου 38. Η παρατήρηση είναι δεν έχει αυξημένη δυσκολία, γιατί παρά το εύρος των τύπων που μετατρέπονται, είναι μία κλασική άσκηση μετατροπής από ευθύ σε πλάγιο λόγο, από τις πλέον αναμενόμενες παρατηρήσεις του κειμένου 38.

 

Λάζαρης Άγγελος, Φιλόλογος, M.Ed., Διευθυντής Σπουδών

Κουζίου Σταυρούλα, Φιλόλογος, M.Sc.

Αργυροπούλου Ναταλία, Φιλόλογος, M.Sc.

 

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2023

Μάθε που ψηφίζεις με ένα κλικ: Η εφαρμογή που σου δείχνει το εκλογικό σου τμήμα και στον χάρτη

Πλήρης Οδηγός Αυτοδιοικητικών Εκλογών 2023: Πόσους σταυρούς βάζουμε για δήμο και περιφέρεια - Όλα όσα θέλετε να ξέρετε πριν την κάλπη

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2023: Όλες οι ειδήσεις για τις αυτοδιοικητικές εκλογές στους Δήμους και τις Περιφέρειες, τους συνδυασμούς, τις δημοσκοπήσεις, τα αποτελέσματα των εκλογών και τα exit polls

Αποτελέσματα Αυτοδιοικητικών Εκλογών 2023: Πώς θα μεταδοθούν - Πώς θα δείτε ποσοστά και σταυρούς

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

Πανελλήνιες