Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Ρούλα Πισπιρίγκου Στερεοτυπάκια
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Στις κάλπες το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας στις 11 Δεκεμβρίου

Στις κάλπες το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ε...

Η διαδικασία

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), στην 21η/10-10-2022 συνεδρίασή του, αποφάσισαν ομόφωνα την διενέργεια των εκλογών του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για την ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησής του, στις 11 Δεκεμβρίου 2022.


Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, σας γνωρίζουμε ότι οι εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων Διοίκησης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., θα διεξαχθούν σε όλη την επικράτεια στις 11 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Κυριακή, από τις 8:00 το πρωί μέχρι τις 18:00 το απόγευμα.
         Για την άρτια διεξαγωγή των εκλογών, που η διαδικασία τους ρυθμίζεται τόσο από τον Ν. 1474/84 (ΦΕΚ 128/Α), όσο και από το Π.Δ. 334/1985 (ΦΕΚ 117/Α), παραθέτουμε συνοπτικά τις παρακάτω πληροφορίες, τις οποίες παρακαλούμε να δημοσιοποιήσετε όσο το δυνατόν ευρύτερα, με κάθε πρόσφορο τρόπο:


Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ
         Δικαίωμα ψήφου και υποψηφιότητας έχουν όλα τα τακτικά και ομότιμα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. που είναι ταμειακά τακτοποιημένα, έχουν δηλαδή εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Επιμελητήριο μέχρι και το έτος 2021.
         Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 1474/84, τα τακτικά μέλη που έπαυσαν ή παύουν να ασκούν το επάγγελμα ή συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση 30 ετών συνολικής υπηρεσίας γίνονται ομότιμα. Ως ομότιμα, απαλλάσσονται από τις οικονομικές υποχρεώσεις προς το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., δεν εκλέγουν, ούτε εκλέγονται. Για να διατηρήσουν τα ομότιμα μέλη τα δικαιώματα αυτά, σύμφωνα με τις δυνατότητες που δίνει ο νόμος, θα πρέπει να γνωστοποιήσουν αυτή τους την επιθυμία εγγράφως στο Δ.Σ., οπότε και βαρύνονται με τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το ΓΕΩΤ.Ε.Ε..
         Τα μέλη που θα εγγραφούν μετά την προκήρυξη των εκλογών, δηλαδή μετά τις 10/10/2022, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου και υποψηφιότητας.
         Τα μέλη που δεν είναι οικονομικά τακτοποιημένα, μπορούν να εξοφλήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, οι μεν υποψήφιοι στα όργανα Διοίκησης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μέχρι την ημέρα υποβολής της υποψηφιότητάς τους, την οποία στην περίπτωση αυτή πρέπει να συνοδεύει το αποδεικτικό καταβολής των οφειλών τους, οι δε ψηφοφόροι μέχρι και την ημέρα της ψηφοφορίας, καταβάλλοντας την οφειλή τους στην εφορευτική επιτροπή. Τα ομότιμα μέλη, εκτός από την καταβολή της οφειλής, θα πρέπει να συμπληρώσουν και καταθέσουν στην εφορευτική επιτροπή και τη σχετική ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΛΟΥΣ, με την οποία θα είναι εφοδιασμένα τα εκλογικά κέντρα. Όσα μέλη κατέβαλαν τις οφειλές τους και στους εκλογικούς καταλόγους εμφανίζονται - για διάφορους λόγους - ότι οφείλουν, μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, δείχνοντας στην εφορευτική επιτροπή τα αποδεικτικά καταβολής των οφειλών τους.

Β. ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ
         Οι υποψηφιότητες για την εκλογή αντιπροσώπων των κλάδων στις Συνελεύσεις ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διοικουσών Επιτροπών, μπορεί να υποβληθούν είτε από συνδυασμούς, είτε από μεμονωμένους υποψήφιους, με δήλωση τους προς το Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., το αργότερο μέχρι και τις 01-11-2022.
         Οι υποψηφιότητες μπορούν να κατατεθούν και στα Περιφερειακά Παραρτήματα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., τις οποίες ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε.) υποχρεούται να διαβιβάσει στο Δ.Σ. την επομένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. Μπορεί, επίσης, οι υποψηφιότητες να σταλούν, μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή ή με email στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (Βενιζέλου 64, 546 31 Θεσσαλονίκη, Email: [email protected]).
         Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εξοφλήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι την ημερομηνία υποβολής της υποψηφιότητάς τους.
         Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 2 του Π.Δ. 334/1985, οι υποψήφιοι για τα όργανα διοίκησης των Περιφερειακών Παραρτημάτων (Συνέλευση Αντιπροσώπων των Κλάδων του Παραρτήματος και Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος) πρέπει να ασκούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα ή να διαμένουν (προκειμένου για τα ανεπάγγελτα, άνεργα ή ομότιμα μέλη) στην περιφέρεια αρμοδιότητας του συγκεκριμένου Παραρτήματος, στα όργανα του οποίου επιθυμούν να εκλεγούν. Το γεγονός αυτό πρέπει να δηλώνεται από τους υποψήφιους ή τους συνδυασμούς με υπεύθυνη δήλωση που θα συνοδεύει τις υποψηφιότητες. Οι περιοχές εδαφικής δικαιοδοσίας των Περιφερειακών Παραρτημάτων ορίστηκαν με την 7426/14-02-85 απόφαση του Υπ. Γεωργίας και έχουν ως εξής:


Περιφερειακό Παράρτημα Θράκης, με έδρα την Αλεξανδρούπολη και περιοχή εδαφικής δικαιοδοσίας τους νομούς Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης.
Περιφερειακό Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας, με έδρα την Καβάλα και περιοχή εδαφικής δικαιοδοσίας τους νομούς Καβάλας, Δράμας και Σερρών.
Περιφερειακό Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και περιοχή εδαφικής δικαιοδοσίας τους νομούς Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Πέλλας, Ημαθίας και Πιερίας.
Περιφερειακό Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα την Κοζάνη και περιοχή εδαφικής δικαιοδοσίας τους νομούς Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας.
Περιφερειακό Παράρτημα Ηπείρου, με έδρα τα Γιάννενα και περιοχή εδαφικής δικαιοδοσίας τους νομούς Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Λευκάδας και Κέρκυρας.
Περιφερειακό Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας, με έδρα τη Λάρισα και περιοχή εδαφικής δικαιοδοσίας τους νομούς Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Μαγνησίας, Φθιώτιδας και Ευρυτανίας.
Περιφερειακό Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, με έδρα την Αθήνα και περιοχή εδαφικής δικαιοδοσίας τους νομούς Αττικής, Πειραιά, Βοιωτίας, Φωκίδας και Εύβοιας.
Περιφερειακό Παράρτημα Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, με έδρα την Πάτρα και περιοχή εδαφικής δικαιοδοσίας τους νομούς Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας, Αργολίδας, Κορινθίας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Αιτωλοακαρνανίας.
Περιφερειακό Παράρτημα Αιγαίου, με έδρα τη Σύρο και περιοχή εδαφικής δικαιοδοσίας τους νομούς Κυκλάδων, Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου.
Περιφερειακό Παράρτημα Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο και περιοχή εδαφικής δικαιοδοσίας τους νομούς Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνης και Λασιθίου.
         Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του Π.Δ. 334/85, το κάθε μέλος μπορεί να υποβάλλει ταυτόχρονα υποψηφιότητα:

για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε..
για τη Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος που ανήκει.
για αντιπρόσωπος των κλάδων στη Συνέλευση του Παραρτήματός του και στη Γενική Συνέλευση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε..         Αν εκλεγεί σε περισσότερα του ενός όργανα είναι υποχρεωμένος να επιλέξει μόνο ένα, παραιτούμενος από τα υπόλοιπα, εκτός από την περίπτωση που θα εκλεγεί ως Αντιπρόσωπος των Κλάδων στη Συνέλευση του Παραρτήματος και στη Γενική Συνέλευση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε..
Η ανακήρυξη, τέλος, των υποψηφίων για όλα τα όργανα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., θα γίνει με απόφαση του Δ.Σ. μέσα σε 15 μέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, θα ανακοινωθεί δε και θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα σε όλα τα Περιφερειακά Παραρτήματα.
         Στην παρούσα Ανακοίνωση επισυνάπτονται και Υποδείγματα Υποβολής Υποψηφιότητας, τόσο για μεμονωμένους υποψηφίους όσο και για παρατάξεις.

Γ. ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
         Οι εκλογές γίνονται στις πόλεις που υπάρχει Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 2 του Π.Δ. 334/85.
         Τα εκλογικά τμήματα ορίζονται με αποφάσεις των Διοικουσών Επιτροπών (Δ.Ε.) των αντίστοιχων Παραρτημάτων και λειτουργούν σε καταστήματα των Υπηρεσιών Γεωργίας, Δασών, Κτηνιατρικής και Αλιείας, σε καταστήματα των υπηρεσιών του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ή άλλων δημόσιων υπηρεσιών.
         Το κάθε μέλος ψηφίζει αποκλειστικά σε εκλογικό τμήμα που συστάθηκε και λειτουργεί σε μια από τις παραπάνω υπηρεσίες, με απόφαση της Δ.Ε. του Παραρτήματος, στην περιφέρεια του οποίου ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα ή διαμένει (προκειμένου για τα ανεπάγγελτα, άνεργα ή ομότιμα μέλη του Επιμελητηρίου).
         Τα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. που διαμένουν ή υπηρετούν σε νησιά που δεν είναι έδρες νομών μπορούν να ψηφίσουν με αλληλογραφία, σύμφωνα με την επόμενη διαδικασία. Με μέριμνα της κάθε Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε.), θα βρίσκονται στις Γεωτεχνικές υπηρεσίες των παραπάνω νησιών τα ψηφοδέλτια και οι φάκελοι των εκλογών. Ο κάθε ψηφοφόρος που θα θελήσει να ψηφίσει με αλληλογραφία, θα πρέπει να προμηθευτεί από αυτές τις υπηρεσίες μια πλήρη σειρά ψηφοδελτίων και φακέλων. Αφού επιλέξει τα ψηφοδέλτια της αρεσκείας του, θα τα βάλει στους αντίστοιχους φακέλους και 7 ημέρες προ των εκλογών (δηλαδή μέχρι τις 03 Δεκεμβρίου 2022) θα τα αποστείλει με συστημένη επιστολή στην Εφορευτική Επιτροπή της έδρας του Παραρτήματος στο οποίο ανήκει. Αν ο ψηφοφόρος δεν είναι οικονομικά τακτοποιημένος, θα πρέπει να εξοφλήσει τις οφειλές του (μέχρι και του έτους 2021) και στη συνέχεια να εσωκλείσει σε φάκελο τους κλειστούς φακέλους ψηφοφορίας και χωριστά, εκτός των φακέλων ψηφοφορίας, το αποδεικτικό καταβολής της συνδρομής στην Τράπεζα Πειραιώς. Αυτό είναι αναγκαίο να γίνει, γιατί η Εφορευτική Επιτροπή δεν θα λάβει υπ’ όψη της τους φακέλους ψηφοφορίας αν διαπιστώσει ότι ο ψηφοφόρος δεν είναι οικονομικά τακτοποιημένος και δεν βρει μέσα στο φάκελο το αποδεικτικό της Τράπεζα Πειραιώς.

         Ο κάθε ψηφοφόρος, δικαιούται να ψηφίσει για την εκλογή των παρακάτω οργάνων:


Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. Θα χρησιμοποιήσει τα ψηφοδέλτια και τους φακέλους που έχουν χρώμα λευκό. Στην ψηφοφορία αυτή ο ψηφοφόρος ψηφίζει τους υποψήφιους όλων των κλάδων και μπορεί να ψηφίσει μέχρι 5 γεωπόνους, 3 δασολόγους, 3 κτηνιάτρους, 3 γεωλόγους και 1 ιχθυολόγο.
Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Παραρτήματος. Θα χρησιμοποιήσει τα ψηφοδέλτια και φακέλους χρώματος μπλε. Και στην ψηφοφορία αυτή ο ψηφοφόρος ψηφίζει τους υποψηφίους όλων των κλάδων και μπορεί να ψηφίσει μέχρι 4 γεωπόνους, 2 δασολόγους, 2 κτηνιάτρους, 2 γεωλόγους και 1 ιχθυολόγο.
Συνέλευση Αντιπροσώπων του Περιφερειακού Παραρτήματος. Θα χρησιμοποιήσει ψηφοδέλτια και φακέλους χρώματος ανοιχτού πράσινου. Εδώ ο κάθε ψηφοφόρος ψηφίζει τους υποψήφιους αντιπροσώπους του κλάδου του και θα πρέπει συνεπώς να επιλέξει το αντίστοιχο ψηφοδέλτιο που αναγράφει στην επάνω δεξιά γωνία τον κλάδο του. Στην ψηφοφορία αυτή ο ψηφοφόρος δικαιούται να ψηφίσει αντιπροσώπους μέχρι τον αριθμό των μελών που θα απαρτίσουν τη συνέλευση του κλάδου, όπως αυτός θα προσδιοριστεί με απόφαση του Δ.Σ..
         Οι συνδυασμοί μπορούν να συμπεριλάβουν στα ψηφοδέλτιά τους αριθμό υποψηφίων μέχρι και το διπλάσιο του αριθμού των μελών του κάθε οργάνου.
         Τελειώνοντας, επιθυμούμε να τονίσουμε την ανάγκη συμμετοχής όλων των γεωτεχνικών στις εκλογικές διαδικασίες και προσεκτικής μελέτης των σχετικών νόμων, οδηγιών και αποφάσεων του Επιμελητηρίου, ώστε να πραγματοποιηθούν άψογα οι εκλογές και να αποφευχθούν τυχόν παρατυπίες.

 


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

 

Σπυρίδων Αν. Μάμαλης

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

Ειδήσεις