Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τραγωδία στα Τέμπη Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Ρούλα Πισπιρίγκου Στερεοτυπάκια Σεισμός στην Τουρκία ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΘΕΑΤΡΟ

/

Αναζητείται θεατρικός παραγωγός μέσω διαγωνισμού από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας!

Αναζητείται θεατρικός παραγωγός μέσω δια...
Τσίχλα Κωνσταντίνα
[email protected] , Facebook Page

Μία ευκαιρία για τους επαγγελματίες στο θέατρο

Θεατρικό παραγωγό αναζητά το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας με προκήρυξη που δημοσιεύθηκε στον τοπικό Τύπο. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρουσιάσουν την ολοκληρωμένη τους πρόταση για την παραγωγή μίας παραστάσης. Φυσικά στην πρόταση θα περιλαμβάνονται όλες οι λεπτομέρειες και τα έξοδα της παράστασης ενώ ο παραγωγός, μεταξύ άλλων, θα επιλέξει και τους ηθοποιούς.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή «Υπηρεσιών θεατρικών εργαστηρίων και παράστασης». Συγκεκριμένα απαιτείται η διοργάνωση μιας θεατρικής παραγωγής με τον τίτλο «Πάτρα, η πόλη των εργοστασίων, του ρεμπέτικου και του Καραγκιόζη» που θα παρουσιαστεί μεταξύ των ημερομηνιών 15 Σεπτεμβρίου και 15 Οκτωβρίου 2020 από μία φορά στην Πάτρα και στην Κέρκυρα και δύο φορές στην Ιταλία και συγκεκριμένα στις πόλεις Ruvo di Puglia και Lecce σε αντίστοιχα φεστιβάλ που διοργανώνονται από τους εταίρους του έργου.

Μάλιστα τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και σίτισης όλων των συντελεστών της παράστασης και της μεταφοράς των σκηνικών στην Κέρκυρα και στην Ιταλία δεν θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καλύψει τα έξοδα διαμονής και σίτισης της ομάδας έργου κατά τη διάρκεια των δοκιμών και παραστάσεων στην Πάτρα και όπου αλλού χρειαστεί

Πρόκειται για διαγωνισμό για την παροχή «Υπηρεσιών καλλιτεχνικής και λογοτεχνικής δημιουργίας και ερμηνείας» στα πλαίσια του έργου «NETT» του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία – Interreg Greece –Italy 2014-2020» και καταληκτική ημερομηνία συμμετοχής είναι η 5η Ιουνίου.

Πιο συγκεκριμένα, η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι την ημέρα Παρασκευή , 05/06/2020 και ώρα 11:00 Η διαδικασία του διαγωνισμού θα διενεργηθεί στην έδρα της υπηρεσίας μας (Όθωνος Αμαλίας 6, ΠΑΤΡΑ, 1ος όροφος) την ημέρα Παρασκευή , 05/06/2020 και ώρα 11:00. Σε περίπτωση αλλαγής οι υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν εγκαίρως

Στόχος η διοργάνωση μιας θεατρικής παραγωγής με τον τίτλο «Πάτρα, η πόλη των εργοστασίων, του ρεμπέτικου και του Καραγκιόζη»

Η περίληψη της Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού 

Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας διακηρύσσει ότι την Παρασκευή 05/06/2020, ώρα 11:00 π.μ., θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή «Υπηρεσιών καλλιτεχνικής και λογοτεχνικής δημιουργίας και ερμηνείας» στα πλαίσια του έργου «NETT» του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία – Interreg Greece –Italy 2014-2020» με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην υπ’ αρίθμ. 1/2020 αναλυτική διακήρυξη και σε εκτέλεση της υπ’ αρίθμ. 129/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 73.780,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως 30 Νοεμβρίου 2020. Σε περίπτωση παράτασης του έργου NeTT, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επεκτείνει αναλογικά την εν λόγω Σύμβαση χωρίς όμως αντίστοιχη επέκταση του οικονομικού αντικειμένου.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Κοινωφελής Επιχείρηση Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας. Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 15-6142 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Φορέα

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο «NeTT» το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία – Πρόγραμμα Ελλάδα –Ιταλία 2014-2020» και έχει λάβει κωδικό MIS 5003484. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους.

Προσφορές μπορούν να υποβάλλουν:

1.Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

2.Συνεταιρισμοί

3.Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καθώς και τα έντυπα σχετικά με τον διαγωνισμό μπορούν να αναζητηθούν (α) στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης, Όθωνος Αμαλίας 6, Τ.Κ. 26223, Πάτρα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή (β) μέσω του ιστότοπου http://www.dipethepatras.gr, ή (γ) στο http://www.eprocurement.gov.gr κάνοντας αναζήτηση με βάση τον ΑΔΑΜ 20PROC006738716 και τον κωδικό CPV 92310000-7.

 

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

Culture