ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Το Δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε τη δημιουργία νέου κοιμητηρίου

Πάτρα: Το Δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε τη δημιουργία νέου κοιμητηρίου

Προτείνεται η αγορά οικοπέδου επιφανείας 25 με 50 στρέμματα

Από το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίθηκε η διενέργεια  δημόσιας,  φανερής, προφορικής, μειοδοτικής δημοπρασίας,  για την αγορά  ενός ακινήτου από τον Δήμο Πατρέων και την δημιουργία ενός νέου Δημοτικού Κοιμητηρίου.

Πιο συγκεκριμένα στην εισήγησή του ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Παύλος Στάμος, ανέφερε σχετικά μεταξύ άλλων:

«Οι Υπηρεσίες του Δήμου προέβησαν σε ενδελεχή έλεγχο για την αναζήτηση ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου που να πληροί τις ανωτέρω προβλεπόμενες προδιαγραφές. Παρόλο αυτά , διαπιστώθηκε ότι ο Δήμος μας δεν διαθέτει σχετικό ακίνητο, γι’ αυτό θα πρέπει να προβεί στην αγορά ακινήτου (αγροτεμαχίων –οικοπέδων) για τη δημιουργία Δημοτικού Κοιμητηρίου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Προτείνεται η αγορά αγροτεμαχίων- οικοπέδων επιφανείας κατ’ ελάχιστον 25 μέχρι 50 στρεμμάτων, προκειμένου να καλυφθούν οι μελλοντικές  ανάγκες του Δήμου. Για την αγορά υπάρχει πίστωση στον Προϋπολογισμό του Δήμου μας 100.000 ευρώ».

Σχόλια

Ειδήσεις