ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Η προμήθεια φωτιστικών και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στην οικονομική επιτροπή του δήμου Πάτρεων

Η προμήθεια φωτιστικών και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στην οικονομική επιτροπή του δήμου Πάτρεων

Συνεδριάζει στις 10.30 το πρωί

Στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου) την 4η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 συνεδριάζει η Επιτροπή, με τα παρακάτω θέματα:

1. Νομική στήριξη αιρετού (εισηγητής: Κώστας Πελετίδης - Δήμαρχος Πατρέων)

2. Άσκηση ή μη έφεσης κατά Σπυρίδωνος Παπαδόπουλου και Α 537/2018 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Κ. Παπαδοπούλου - Νομική Σύμβουλος)

3. Έγκριση της ήδη κατατεθείσας αγωγής αποδόσεως μισθίου και καταβολής μισθωμάτων του Δήμου Πατρέων κατά των κ.κ. Ιωάννη και Νικολάου Ντζελέπη ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Π. Σφαέλου - Νομική Σύμβουλος)

4. Έγκριση της ήδη κατατεθείσας αιτήσεως καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης εδαφικού τμήματος στην περιοχή ΄΄Δεμένικα΄΄ των Πατρών δυνάμει της αριθ. 4/1997 πράξης εφαρμογής (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Π. Σφαέλου - Νομική Σύμβουλος)

5. Έγκριση της ήδη κατατεθείσας αιτήσεως καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης εδαφικού τμήματος και των επικειμένων του δυνάμει της αριθ. 4/2011 πράξης αναλογισμού (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Π. Σφαέλου - Νομική Σύμβουλος)

6. Έγκριση πρακτικού του Γνωμοδοτικού Οργάνου και κατακύρωση της «Προμήθειας Φωτιστικών, Συστήματος Κεντρικής Διαχείρισης Ηλεκτροφωτισμού και Ηλεκτρολογικού Υλικού για την κάλυψη των αναγκών φωτισμού οδών και κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Πατρέων, καθώς και λοιπό ηλεκτρολογικό υλικό», συνολικού προϋπολογισμού 663.340,48 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)

7. Έγκριση 2ου Πρακτικού - ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου του έργου: «Κατασκευή-Συντήρηση μονώσεων-στεγών Σχολικών κτιρίων (2017)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)

8. Αποδοχή ή μη δωρεάς τριών τεμαχίων επίπλων εποχής από τον κ. Μιχόπουλο Γεώργιο (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

9. Μετάθεση ημερομηνίας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών της Ανοιχτής Δημοπρασίας του έργου: «Έργα ολοκλήρωσης πλατείας επί της οδού Κοζάνης στα Άνω Συχαινά» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)

 

10. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κιγκλιδωμάτων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)

11. Κατακύρωση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση: α) Γνωμοδοτικού Οργάνου (Επιτροπή Διαγωνισμού) και β) Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δ/νσης Έργων Υποδομής του Δήμου Πατρέων για το έτος 2019 (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)

12. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση και σύνταξη των όρων της υπ' αριθ. 20 και 25/2018 Διακήρυξης, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του διαγωνισμού, για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων - Β΄ και Γ΄ Φάση (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)

13. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Τοπικής Κοινότητας Ακταίου, για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου - Αρμ. Δ/ντρια)

Σχόλια

Ειδήσεις