ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Αχαΐα: Αρχιερατικός Εσπερινός στο εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο Ναυτικό Οχυρό του Αράξου

Αχαΐα: Αρχιερατικός Εσπερινός στο εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο Ναυτικό Οχυρό του Αράξου

Δείτε ΦΩΤΟ

Μὲ λαμπρότητα ἐτελέσθη ὁ πανηγυρικὸς Ἑσπερινός, στὸ γραφικὸ Ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου στὸ ναυτικὸ Ὀχυρό τοῦ Ἀράξου, ποὺ εὑρίσκεται στὴν κορυφὴ νησίδος στὴν λιμνοθάλασσα τοῦ Ὀχυροῦ.

Τὸν Σεβασμιώτατο ὑπεδέχθη ὁ Στρατιωτικὸς Ἱερεὺς π. Παναγιώτης Πλυταριᾶς, ὁ Διοικητὴς τοῦ Ὀχυροῦ Νικόλαος Κολλιόπουλος, οἱ ὑπηρετοῦντες τὴν θητεία τους ἐκεῖ, ὡς καὶ οἱ μόνιμοι Ἀξιωματικοὶ καὶ πολλοὶ εὐσεβεῖς Χριστιανοὶ ποὺ ἔφθασαν ἐκεῖ ἀπὸ τὴν Πάτρα καὶ τὰ γύρω χωριὰ γιὰ νὰ τιμήσουν τὸν Εὐαγγελιστὴ Ἰωάννη.

Στὴν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη στὸν Θεολόγο καὶ Ἠγαπημένο Μαθητὴ καὶ στὰ προσωνύμια αὐτοῦ, κυρίως στὸ γεγονὸς ὅτι ἐθεολόγησε περὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Εὐχήθηκε δὲ πατρικὰ καὶ ἀπὸ καρδίας τὰ δέοντα στὸν Διοικητὴ καὶ τοὺς ὑπηρετοῦντας στὸ Ὀχυρό.

Μετὰ τὸν Ἑσπερινὸ ὁ Διοικητὴς ὑπεδέχθη τὸν Σεβασμιώτατο στὸ Διοικητήριο ὅπου προσεφέρθη κέρασμα.

Ὁ Σεβασμιώτατος προσέφερε σὲ ὅλους ὡς εὐλογία ἀπὸ μία εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου.

 

Σχόλια

Ειδήσεις