ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Η Παράκτια Ζώνη του Δήμου Μεσολογγίου στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του Διασυνοριακού Έργου TRITON

Η Παράκτια Ζώνη του Δήμου Μεσολογγίου στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του Διασυνοριακού Έργου TRITON

Ανοικτό εργαστήριο

«Καλές Πρακτικές Περιβαλλοντικής Μηχανικής για την άμβλυνση των επιπτώσεων της Παράκτιας Διάβρωσης σε Ελλάδα και Ιταλία» είναι το κεντρικό θέμα του ανοικτού εργαστηρίου του ευρωπαϊκού έργου TRITON, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19 Μαρτίου 2019, από τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) «Εύξεινη Πόλη», στο Μουσείο Βάσσω Κατράκη στο Αιτωλικό.

Σκοπός του εργαστηρίου είναι η ενημέρωση των Δημοτικών και Περιφερειακών υπηρεσιών και γενικότερα της τοπικής κοινωνίας για τις δράσεις του έργου TRITON στην περιοχή του Δήμου Μεσολογγίου. Έμφαση θα δοθεί στις συγκεκριμένες δυνατότητες αξιοποίησης των δεδομένων διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του Δήμου που θα συλλεγούν με τη χρήση των πλέον σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων (δορυφορικών εικόνων, μαθηματικών ομοιωμάτων και διεθνών βάσεων δεδομένων).

Η παράκτια ζώνη του Δήμου Μεσολογγίου επελέγη ως κύρια περιοχή παρέμβασης του έργου, καθώς αποτελεί το σημαντικότερο μέλος του ΕΟΕΣ «Εύξεινη Πόλη» στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Μέχρι τη λήξη της περιόδου υλοποίησης (Απρίλιο 2020), η Ομάδα Έργου του ΕΟΕΣ «Εύξεινη Πόλη» θα συλλέξει δορυφορικά δεδομένα για να εξεταστούν σε βάθος οι μεταβολές στην ακτογραμμή του Δήμου, θα προσδιοριστούν περιοχές υψηλής επικινδυνότητας και τρωτότητας στην παράκτια διάβρωση και την κλιματική αλλαγή, ενώ θα προταθούν λύσεις αντιμετώπισης, λαμβάνοντας υπόψη τα γεωμορφολογικά, υδρολογικά, μετεωρολογικά χαρακτηριστικά της παράκτιας ζώνης του Δήμου Μεσολογγίου.

Παράλληλα, θα δημιουργηθεί ένα εύχρηστο διαδικτυακό εργαλείο που θα επιτρέπει στους κατοίκους να επικοινωνούν άμεσα με τις υπηρεσίες που εμπλέκονται στη διαχείριση της παράκτιας ζώνης για θέματα που σχετίζονται με την καθημερινότητα.

Με τον τρόπο αυτό οι μέθοδοι και οι λύσεις που προτείνει η σύγχρονη Περιβαλλοντική Μηχανική γίνονται εργαλεία για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και την ομαλή υλοποίηση έργων υποδομής και ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο, σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες που επιβάλλει η Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Το Έργο TRITON με λίγα λόγια

Το έργο TRITON συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 και αποτελεί μία κοινή πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση του φαινομένου της διάβρωσης των ακτών και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις Περιφέρειες της Δυτικής Ελλάδας και της Απουλίας. Διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 858.000 ευρώ με προβλεπόμενη διάρκεια 24 μήνες (Απρίλιος 2018-Απρίλιος 2020). Επικεφαλής Εταίρος είναι η Περιφέρεια Απουλίας και συμμετέχουν ως Εταίροι, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Ευρώ-Μεσογειακό Κέντρο για την Κλιματική Αλλαγή, το Πανεπιστήμιο Πατρών και ο ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη.

 

Ανοιχτό Εργαστήριο Καλές Πρακτικές Περιβαλλοντικής Μηχανικής για την άμβλυνση των επιπτώσεων της Παράκτιας Διάβρωσης σε Ελλάδα και Ιταλία Μεσολόγγι, Τρίτη 19 Μαρτίου Κέντρο Χαρακτικών Τεχνών - Μουσείο Βάσως Κατράκη– Αιτωλικό, Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου

Πρόγραμμα Ώρα Θέμα Ομιλητής/τρια Συντονισμός,

Μενέλαος Χατζηαποστολίδης & Γεώργιος Παππούς, Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ)Εύξεινη Πόλη 10:30 – 11:00 Εγγραφή 11:00-11:10 Χαιρετισμοί Νικόλαος Καραπάνος, Δήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου 11:10-11:20 Απόστολος Κατσιφάρας, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας 11:20-11:30 Σπυρίδων Σπυρίδων , Ε0ΕΣ Εύξεινη Πόλη 11:30-11:50 Επιπτώσεις Παράκτιας Διάβρωσης και Κλιματικής Αλλαγής στην Κοινωνία και την Οικονομία Γεώργιος Συλαίος , TRITON Συμβουλευτική Επιτροπή 11:50:12:10 Επισκόπηση της εξέλιξης του Έργου TRITON Giuseppe Pastore & Carlo Gadaleta Caldarola, Περιφέρεια Απουλίας 12:10-12:30 Πιλοτικές ¨Έρευνες στη Δυτική Ελλάδα και παρακολούθηση της Παράκτιας Διάβρωσης για το έργο TRITON Γεώργιος Παπαθεοδώρου/ Νικόλαος Σαμπατακάκης/ Νικόλαος Δεπούντης/ Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος, Πανεπιστήμιο Πατρών 12:30-13:00 Διάλλειμα 13:00-13:20 Εργαλεία και Μέθοδοι για την Διαχείριση και Αξιολόγηση Κινδύνου Παράκτιας Διάβρωσης: διδάγματα από την μελέτη περίπτωσης της Περιφέρειας της Απουλίας Elisa Furlan, Ευρώ-Μεσογειακό Κέντρο για την Κλιματική Αλλαγή - CMCC 13:20-13:40 Πως η Αυτοδιοίκηση μπορεί να χρησιμοποιήσει δεδομένα και πληροφορίες από τα Συστήματα Παρατήρησης Γης : η προσέγγιση TRITON στο Μεσολόγγι Γεώργιος Συλαίος, Κωνσταντίνος Ζαχόπουλος, ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη 13:40-14:00 Τελικές Παρατηρήσεις

 

 

Σχόλια

Ειδήσεις