ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Πάτρας: Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευομένων "Πρώτες Βοήθειες"

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Πάτρας: Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευομένων "Πρώτες Βοήθειες"

Το Πρόγραμμα παρακολούθησαν τριάντα εκπαιδευόμενοι του Β΄ Κύκλου του ΣΔΕ Πάτρας

Στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Πάτρας υλοποιήθηκε το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευομένων: ‘Πρώτες Βοήθειες’ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τον Ερυθρό Σταυρό. Το Πρόγραμμα παρακολούθησαν τριάντα εκπαιδευόμενοι του Β΄ Κύκλου του ΣΔΕ Πάτρας.

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας ανήκει στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους.

Σχόλια

Ειδήσεις