Πάτρα: Προσλήψεις έκτακτου προσωπικού και αξιολόγηση, στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Πολιτική

Στις 26 Απριλίου

24/04/2017 06:20

Μοιραστείτε το άρθρο:


Πάτρα: Προσλήψεις έκτακτου προσωπικού  και αξιολόγηση, στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Στις 26 Απριλίου
 

H επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα γίνει την 26η Απριλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.30, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ. Θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

"Αξιολόγηση προσωπικού και Δομών του Δήμου (εισηγητής:  Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος)

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού Δήμου Πατρέων, έτους 2017, ανταποδοτικού χαρακτήρα  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).

Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση προβλεπομένου κοινοχρήστου χώρου (δρόμου), σε βάρος του Κ.Α. 40-7111.00035 (ΣΑΤΑ) των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, ιδιοκτησίας της κ. Αγγελικής Παπασπυροπούλου,  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3/15 Διορθωτική Πράξη επί της υπ’ αριθμ. 7/97 πράξης εφαρμογής, στην περιοχή «Αγ. Παντελεήμονας - Παραλία Προαστείου» του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθμ. 71/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

Αποζημίωση προβλεπόμενου κοινοχρήστου χώρου (πλατεία) σε βάρος του Κ.Α. 40-7111.00001 (ΣΑΤΑ) των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, ιδιοκτησίας των κ.κ. Ανδριανής Τσίμα, Σπυροελευθέριου, Ερρικέτης, Κωνσταντίνας και Γεωργίας Δενδρινού σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/2006 Διορθωτικής επί της υπ’ αριθμ. 3/92 πράξης εφαρμογής των περιοχών “Ψάχου – Μέμου- Κρύα Ιτεών” του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθμ. 64/2017  απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ 465/29-6-2016 απόφασης Δ.Σ. Εξέταση αίτησης της εταιρείας «Αλέξιος Καβαλλάρης & Σια Ε.Ε. (αριθμ. πρωτ. 3204/12-1-2017) (σχετική η αριθμ. 69/2017  απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

Έγκριση πρωτοκόλλου, για την σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης διόρθωσης της παραχωρημένης σε κοινή χρήση εδαφικής λωρίδας, ιδιοκτησίας του κ. Δημητρίου Κουτρόπουλου, στη θέση «Λάκκα» ή «Σκέντζου», της Δημοτικής Κοινότητας Βραχναιΐκων του Δήμου Πατρέων και μεταβίβαση αυτής, με συμβολαιογραφική πράξη,  από το Δήμο στους κληρονόμους του  κ. Δημητρίου Κουτρόπουλου (σχετική η αριθμ. 70/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

Απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων, εκατέρωθεν της οδού Καρυών (σχετική η αριθμ. 72/2017  απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

Απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων, εκατέρωθεν επί της παρόδου ΒΖ15 (σχετική η αριθμ. 73/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

Αιτούμενη παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ, έναντι της οδού Σπευσίππου αρ. 3 (σχετική η αριθμ. 74/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, επί των οδών πεσόντων Αστυνομικών, Αλ. Φλέμινγκ και Ορειβασίου, λόγω έργων (σχετική η αριθμ. 75/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

Έγκριση του Διεθνούς, Ανοικτού, Ηλεκτρονικού, Δημόσιου Διαγωνισμού, για την Προμήθεια απορριμματοδεκτών Δήμου Πατρέων, προϋπολογισμού δαπάνης 830.964,67€, συμπεριλαμβανομένου  του ΦΠΑ (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Π. Λέμης, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντές).

Έγκριση  του Διεθνούς, Ανοικτού, Ηλεκτρονικού, Δημόσιου Διαγωνισμού, για την Προμήθεια τεμαχιστού ογκωδών Δ.Ε. Δήμου Πατρέων, προϋπολογισμού δαπάνης 520.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Π. Λέμης, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντές).

Έγκριση παραχώρησης χώρου, στον κοινόχρηστο χώρο στην συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Αγίου Κωνσταντίνου Αγυάς (Ο.Τ. 1773 ΚΧ), για την κατασκευή αντλιοστασίου λυμάτων της ΔΕΥΑΠ, στα πλαίσια της εκπονούμενης μελέτης αποχέτευσης λυμάτων, στην παραλιακή περιοχή της Ακτής Δυμαίων, με τίτλο «Βασικά έργα αποχέτευσης υποζωνών Α3Α και Α3Β»  (σχετική η αριθμ. 63/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).

Για τις κεραίες Κινητής Τηλεφωνίας (εισηγητής: Π. Στάμος- Αντ/ρχος).

Οριοθέτηση τμήματος του ποταμού Χάραδρου, στη θέση Ν.Δ. παρυφές οικισμού Μαγούλας Τ.Κ. Κάτω Καστριτσίου, σε μήκος 298,29 μ., πλησίον ιδιοκτησίας Νικολάου Χατζηιωάννου (σχετική η αριθμ. 68/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

Έκθεση Α΄ τριμήνου έτους 2017, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (σχετική η αριθμ. 256/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Πατρέων, έτους 2017 (σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

Έγκριση της αριθμ. 42/2017 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, η οποία αφορά στην τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών του (εισηγητής: Α. Τερζής- Πρόεδρος Δ.Σ.).

Έγκριση της αριθμ. 56/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης- Καρναβάλι Πάτρας, η οποία αφορά στην 2η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού της, οικον. έτους 2017 (εισηγητής: Ν. Χρυσοβιτσάνος- Πρόεδρος Δ.Σ.).

Έγκριση της αριθμ. 57/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης- Καρναβάλι Πάτρας, η οποία αφορά στην Τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, έτους 2017 (εισηγητής: Ν. Χρυσοβιτσάνος- Πρόεδρος Δ.Σ.).

Έγκριση της αριθμ. 75/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Κοινωνικού Οργανισμού, η οποία αφορά στην 4η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του, οικον. έτους 2017 (εισηγητής: Ε. Μπιρλή- Αντιπρόεδρος Δ.Σ.).

Έγκριση της αριθ. 52/29-03-2017  απόφασης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής, η οποία αφορά στην οικονομική διαχείριση (οικονομικός απολογισμός) της Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πατρέων,  έτους 2016 (εισηγητής: Σ. Ασπρούλια- Πρόεδρος Επιτροπής).

Έγκριση της υπ΄ αριθ. 36/31-3-2017  απόφασης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής, η οποία αφορά στην οικονομική διαχείριση (οικονομικός απολογισμός), της Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πατρέων,  έτους 2016 (εισηγητής: Θ. Καββαδία- Πρόεδρος Επιτροπής)

Λήψη απόφασης, για την υπαγωγή του συνόλου των Εκπαιδευτικών Δράσεων, στο χώρο της Πλαζ- Αγυιάς (εκτός της ημερήσιας κατασκήνωσης), από τον ΚΟΔΗΠ, στην Αντιδημαρχία Παιδείας και Αθλητισμού (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Κατασκευή- Συντήρηση οδών Νοτίου Διαμερίσματος» (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή υδρευτικών δεξαμενών Δήμου (Δ.Ε. Μεσσάτιδας) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή 16ου ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Πατρών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).

Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ανακατασκευή χώρων παιδικών χαρών Δ.Ε. πρώην Δ. Ρίου» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).

Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Βελτίωση- αντικατάσταση υδραυλάκων άρδευσης» (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

Καθορισμός κωδικών του προϋπολογισμού (τεχνικού προγράμματος) έτους 2017, που είναι δεκτικοί στην έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής- οριστικής παραλαβής του έργου «Διανοίξεις οδών (2013) του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις οδών 2013» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους του έργου «Ανακατασκευή οδών και τεχνικών έργων (2015) στον κεντρικό τομέα του Δ. Πατρέων» (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή και Ανέγερση  Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας και Στέγες Υποστηριζόμενης (ΣΥΔ), Διαμερίσματα τύπου Α και τύπου Β, για άτομα με νοητική υστέρηση» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).

Αντικατάσταση μέλους στην επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών α) της Δ/νσης Εξυπηρέτησης Πολιτών και β) της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπου παραγωγικών τάξεων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αρμ. Αντ/ρχος).

Αντικατάσταση μέλους Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αρμ. Αντ/ρχος).

Χορήγηση νέας άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας- Αρμ. Δ/ντής).

Έγκριση Πρακτικών Συμβιβαστικής Επιτροπής (Αχαϊκό Εντελβάϊς κλπ) (εισηγητής: Π. Μελάς – Πρόεδρος Επιτροπής)

Διαγραφή οφειλής, από χρηματικό κατάλογο της εταιρείας ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ Α.Ε.,  για χρονικό διάστημα από 15 Απριλίου 2010 έως 30 Αυγούστου 2010 (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Ε. Αλποχωρίτη) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

Διαγραφή (μερική) τελών ελλιμενισμού 2015 (Ι. Αντωνόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

Διαγραφή οφειλής (Γ. Γιάχος) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

Διαγραφή οφειλής  (Ν. Γιάχου) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

Διαγραφή οφειλής  (Ε. Διονυσοπούλου) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

Διαγραφή οφειλής  (Χρ. Καρλής) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

Διαγραφή (μερική)- Διόρθωση ποσού τέλους και αντίστοιχου προστίμου (Α. Κιούφτη) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

Διαγραφή οφειλής  (Ι. Κολτσάκης) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

Διαγραφή οφειλής (Γ. Κουλαμάς) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

Διαγραφή (μερική)- Διόρθωση ποσού τέλους και προστίμου (Ηλ. Μπαλτζής) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

Διαγραφή οφειλής  (Α. Τζόλας) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Κ. Τσαρδάκα) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

Επιστροφή ποσού αχρεωστήτως εισπραχθέντος (Ν. Κόκκος) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

Επιστροφή ποσού αχρεωστήτως εισπραχθέντος  (Πρ.-Δ. Μαραγκάκη) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

Επιστροφή ποσού αχρεωστήτως εισπραχθέντος  (Π. Στεφανίδης) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

Επιστροφή ποσού αχρεωστήτως εισπραχθέντος  (Θ. Τσελίκας) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια)".

 

 

Το thebest.gr δεν υιοθετεί κατ' ανάγκην, τα σχόλια των αναγνωστών και σε περιπτώσεις υβριστικών, χυδαίων και ανακριβών πληροφοριών θα τα διαγράφει.

Δημοσιεύτηκε: 24/04/2017 06:20

Τυπώθηκε: 29/04/2017 07:58

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/438951

thebest.gr © 2017


Το Υπουργείο Τουρισμού συμμετείχε στο 3ο Διεθνές Συνέδριο Δεοντολογίας στον Τουρισμό, στην Κρακοβία
Ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Γιώργος Τζιάλλας, εκπροσώπησε το Υπουργείο Τουρισ...

κλείσιμο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Πάτρα: Τι καινούργιο ανοίγει στην οδό Μαιζώνος;-ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ Πάτρα: Τι καινούργιο ανοίγει στην οδό Μαιζώνος;-ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ
Λεπτό προς Λεπτό όσα συνέβησαν στο λεωφορείο που μετέφερε μαθητές και ανεφλέγη στην Περιμετρική της Πάτρας - ΒΙΝΤΕΟ - ΦΩΤΟ Λεπτό προς Λεπτό όσα συνέβησαν στο λεωφορείο που μετέφερε μαθητές και ανεφλέγη στην Περιμετρική της Πάτρας - ΒΙΝΤΕΟ - ΦΩΤΟ
Παρ'ολίγον τραγωδία με τουριστικό πούλμαν στην Περιμετρική Πατρών - Στο ξενοδοχείο οι μαθητές, στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα ο οδηγός - ΔΕΙΤΕ ΝΕΕΣ ΦΩΤΟ Παρ'ολίγον τραγωδία με τουριστικό πούλμαν στην Περιμετρική Πατρών - Στο ξενοδοχείο οι μαθητές, στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα ο οδηγός - ΔΕΙΤΕ ΝΕΕΣ ΦΩΤΟ
Έσβησε η φωτιά στη Φαρμακευτική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών - Σώοι οι φοιτητές - Που στρέφονται οι έρευνες για τα αίτια Έσβησε η φωτιά στη Φαρμακευτική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών - Σώοι οι φοιτητές - Που στρέφονται οι έρευνες για τα αίτια
Συγκλονισμένο το πανελλήνιο από την αποκάλυψη της δολοφονίας της 6χρονης Στέλλας από τον πατέρα της Συγκλονισμένο το πανελλήνιο από την αποκάλυψη της δολοφονίας της 6χρονης Στέλλας από τον πατέρα της
Πάτρα: Νέο κατάστημα στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου- ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ Πάτρα: Νέο κατάστημα στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου- ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ
Νεκρή σε κάδο κοντά στο σπίτι της οικογένειας βρέθηκε η εξάχρονη Στέλλα - Ομολόγησε ο πατέρας Νεκρή σε κάδο κοντά στο σπίτι της οικογένειας βρέθηκε η εξάχρονη Στέλλα - Ομολόγησε ο πατέρας
X Factor: Ο 16χρονος τσιγγάνος που συγκίνησε ερμηνεύοντας Καζαντζίδη - ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ X Factor: Ο 16χρονος τσιγγάνος που συγκίνησε ερμηνεύοντας Καζαντζίδη - ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
Πατέρας της Στέλλας: "Δεν τη σκότωσα, την έσφιξα παραπάνω στην αγκαλιά μου" - Την Τρίτη στον Ανακριτή BINTEO Πατέρας της Στέλλας: "Δεν τη σκότωσα, την έσφιξα παραπάνω στην αγκαλιά μου" - Την Τρίτη στον Ανακριτή BINTEO
To δώρο του Μητροπολίτη Πατρών στα παιδιά του λεωφορείου που έπιασε φωτιά στην Περιμετρική To δώρο του Μητροπολίτη Πατρών στα παιδιά του λεωφορείου που έπιασε φωτιά στην Περιμετρική