Υγεία

Πολυδύναμα, ολοδύναμα, παντοδύναμα βλαστοκύτταρα, δώρο ζωής

ΥΓΕΙΑ

/

Πολυδύναμα, ολοδύναμα, παντοδύναμα βλαστοκύτταρα, δώρο ζωής

Πολυδύναμα, ολοδύναμα, παντοδύναμα. Είναι οι τρεις κατηγορίες βλαστοκυττάρων τα οποία μπορούν να αποτελέσουν ένα δώρο ζωής, καθώς υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ιστών και οργάνων και για τη θεραπεία αιματολογικών παθήσεων ενώ ήδη έχουν εφαρμογές και στην ορθοπεδική συμβάλλοντας στη δημιουργία νέων οστών αρθρικού χόνδρου, τενόντων και συνδέσμων.