Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Γυναικοκτονία Ρούλα Πισπιρίγκου Travel West Forum
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Προετοιμάζεται το σύστημα ανταμοιβής για τους δημοσίους υπαλλήλους - Ποιους αφορά

Προετοιμάζεται το σύστημα ανταμοιβής για...

Πώς θα αναπτυχθεί το σύστημα

Ένα βήμα πιο κοντά έρχονται τα κίνητρα και η ανταμοιβή των δημοσίων υπαλλήλων που προβλέπονται από τον νόμο που ψηφίστηκε πριν μερικούς μήνες με το υπουργείο Εσωτερικών να έχει ήδη βγάλει «στον αέρα» τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη δημιουργία του σχετικού μηχανισμού.

Το έργο για την «Ανάπτυξη και λειτουργία του Συστήματος Ανταμοιβής των Δημοσίων Υπαλλήλων» προϋπολογισμού 925.040 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στοχεύει στην ανάπτυξη και εφαρμογή μιας νέας διαδικασίας, ενός συστήματος κινήτρων - αμοιβών, που θα εστιάζει τόσο στην επιβράβευση της ατομικής απόδοσης σε σχέση και με την ομαδική απόδοση, στο πλαίσιο της επίτευξης των στρατηγικών στόχων του φορέα», όπως αναφέρεται.

Η συγκεκριμένη επιβράβευση θα παρέχεται ως ένα είδος «μπόνους» που θα διανέμεται από τη Διοίκηση κάθε Φορέα στους υπαλλήλους της είτε με την μορφή πρόσθετης αμοιβής, είτε ως συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα από φορείς διεθνούς κύρους.

Στο πρόγραμμα προβλέπεται πιλοτική παρέμβαση με επίκεντρο τις τεχνικές υπηρεσίες των δήμων (για έως 6.000 υπαλλήλους), η οποία θα επεκταθεί ευρύτερα, μετά την αξιολόγηση του έργου, με στόχο τη σύνδεση με την αξιολόγηση της απόδοσης και το πλαίσιο καθορισμού στόχων. Η διαχείριση ανταμοιβής δεν αφορά μόνο τις αμοιβές και οφέλη του οργανισμού, αλλά επίσης ασχολείται με μη οικονομικές ανταμοιβές όπως η αναγνώριση, η εκπαίδευση, η ανάπτυξη και η αυξημένη εργασιακή ευθύνη.

Όσο θα «τρέχει», πάντως, το συγκεκριμένο έργο, οι πρώτοι 6.000 υπάλληλοι αναμένεται να δουν το μπόνους παραγωγικότητας έως τον Μάρτιο του 2023. Το μπόνους θα αντιστοιχεί σε περίπου ένα μισθό το χρόνο και όπως έχει ήδη ανακοινώσει ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης θα αφορά όσους έχουν ήδη αξιολογηθεί.

Σήμερα το σύνολο των απασχολούμενων στο Δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση ανέρχονται σε 720.000 με 750.000 υπάλληλους.

Ποιους αφορά το σύστημα ανταμοιβής

Υπενθυμίζεται ότι το σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής υπαλλήλων αφορά τους πολιτικούς υπαλλήλους και το ένστολο προσωπικό του δημόσιου τομέα, οι οποίοι, λόγω αρμοδιότητας, υλοποιούν συγκεκριμένους στόχους του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής, όπου εντάσσονται τα Ετήσια Σχέδια Δράσης των υπουργείων, και το οποίο εγκρίνεται κάθε Δεκέμβριο από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Οι υπηρεσίες κάθε υπουργείου και του εποπτευόμενου φορέα του, καθώς και οι συγκεκριμένοι ποσοτικοί στόχοι ανά υπηρεσία, καθορίζονται με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, αφού προηγηθεί διαβούλευση με τα συναρμόδια υπουργεία.

Ο προϊστάμενος κάθε διεύθυνσης των υπηρεσιών προβλέπεται ότι θα ορίζει τους υπαλλήλους, οι οποίοι εμπλέκονται άμεσα στην υλοποίηση των ανωτέρω στόχων και είναι επιλέξιμοι για την καταβολή της επιπλέον ανταμοιβής. Η ως άνω επιλογή τελεί υπό την έγκριση του οικείου αμέσως ανώτερου ιεραρχικά αρμόδιου οργάνου, ενώ η ανταμοιβή υπολογίζεται επί του βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης, δεν συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά και δεν μπορεί να υπερβαίνει, ανά έτος, το 15% του αθροίσματος του ετήσιου βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης κάθε υπαλλήλου και υπόκειται στις ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές κρατήσεις των πρόσθετων αποδοχών.

Η συνολική δαπάνη για τις ανταμοιβές της συγκεκριμένης κατηγορίας υπαλλήλων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 20 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος.

Επίσης, αφορά τους υπαλλήλους που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Η διαδικασία που ακολουθείται και σε αυτήν την περίπτωση είναι παρόμοια, ενώ η συνολική δαπάνη για αυτές τις ανταμοιβές δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος.

Η τρίτη κατηγορία υπαλλήλων που αφορά είναι οι πολιτικοί υπάλληλοι και το ένστολο προσωπικό των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών των υπουργείων, των Οικονομικών Υπηρεσιών της Προεδρίας της Δημοκρατίας και της Προεδρίας της Κυβέρνησης, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καθώς και άλλων υπηρεσιών και φορέων που εποπτεύονται ή υπάγονται στο υπουργείο Οικονομικών. Η συνολική δαπάνη στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος.

Σύστημα ανταμοιβής θα εφαρμοστεί και για τους δικαστικούς υπαλλήλους, οι οποίοι, στο πλαίσιο της εφαρμογής των προβλέψεων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» για την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης, υλοποιούν συγκεκριμένους στόχους των δικαστηρίων, των εισαγγελιών και των λοιπών υπηρεσιών στις οποίες απασχολούνται. Η ανταμοιβή αυτή μπορεί να καταβάλλεται από την 1η.1.2023 μέχρι την 31.12.2025 και η συνολική δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 11 εκατομμύρια ευρώ.

Πως θα αναπτυχθεί το σύστημα
 
Ο μηχανισμός υποστήριξης και παρακολούθησης θα δημιουργηθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών με στόχο να διασφαλίζει τη σύνδεση της ανταμοιβής και των κινήτρων (χρηματικών και άϋλων) με την αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού και τη στοχοθεσία των οργανικών μονάδων. Για την ανάπτυξη του μηχανισμού θα ληφθούν υπόψη βέλτιστες πρακτικές που ήδη εφαρμόζονται και θα καθοριστούν σαφώς οι εμπλεκόμενοι, τα κριτήρια, οι συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων, ο τρόπος απονομής ανταμοιβής, τα στάδια ελέγχου, κ.λπ.), η σύνδεσή της με το υφιστάμενο πλαίσιο για την αξιολόγηση του προσωπικού στο δημόσιο και την στοχοθεσία των οργανικών μονάδων.

Το σύστημα θα υποστηρίζεται από πλατφόρμα που θα σχεδιαστεί για τον σκοπό αυτό, ενώ οι δημόσιες υπηρεσίες που θα συμμετέχουν από την αρχή στο σύστημα ανταμοιβής θα κριθούν τόσο από τους ίδιους πολίτες – χρήστες, όσο και από τους συμμετέχοντες υπαλλήλους.

Το έργο προβλέπει την εκπόνηση ερευνών για τη λειτουργία του δημόσιου τομέα και την απόδοση των φορέων και υπαλλήλων στο νέο πλαίσιο κινήτρων και ανταμοιβής των δημοσίων υπαλλήλων που θα αναπτυχθεί. Μέσω της διεξαγωγής των εν λόγω ερευνών αναμένεται να εντοπιστούν τα δυνατά σημεία, όσο και τα σημεία που θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την ανάπτυξη ενός πιο παραγωγικού περιβάλλοντος για τους εργαζομένους.

Στο πλαίσιο αυτό θα μετρηθεί ο βαθμός ικανοποίησης των πολιτών από τις δημόσιες υπηρεσίες που συμμετέχουν στην επιβράβευση και παροχή ανταμοιβής. Η έρευνα ικανοποίησης πολιτών θα εξετάσει συγκεκριμένες παραμέτρους λειτουργίας των δημοσιών οργανώσεων, μεταξύ των οποίων το επίπεδο εξυπηρέτησης των πολιτών με αυτοπρόσωπη παρουσία ή απομακρυσμένα με χρήση ψηφιακών εργαλείων, τη δυνατότητα παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών, την τηλεφωνική εξυπηρέτηση και την ενημέρωση – πληροφόρηση.

Έρευνα θα διεξαχθεί όμως και σε εργαζομένους/οργανισμούς, προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός ικανοποίησης και των υπαλλήλων που συμμετέχουν στην επιβράβευση και παροχή ανταμοιβής, με στόχο, τόσο την αποτύπωση των παραμέτρων που επηρεάζουν το εργασιακό περιβάλλον, ώστε αυτό να βελτιωθεί, όσο και τη διατήρηση των υψηλών επιδόσεων μακροπρόθεσμα.

Ο χρόνος υλοποίησης του έργου ορίζεται σε 24 μήνες και έως την 31/12/2024 από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών στον διαγωνισμό είναι η 14η Νοεμβρίου 2022.

πηγη

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

Ειδήσεις