ΠΟΛΙΤΙΚΗ

/

Καινοτόμες ιδέες για τον Αγροδιατροφικό τομέα του ευρωπαϊκού έργου AGROINNOECO στο Patras IQ

Καινοτόμες ιδέες για τον Αγροδιατροφικό τομέα του ευρωπαϊκού έργου AGROINNOECO στο Patras IQ

Την Κυριακή 14 Απριλίου, στο Royal

 

Το Επιμελητήριο Αχαΐα ςσας προσκαλεί την Κυριακή 14 Απριλίου, στην παρουσίαση καινοτόμων ιδεών για τον Αγροδιατροφικό τομέα του ευρωπαϊκού έργου AGROINNOECO, στο Royal Theater στα πλαίσια της έκθεσης Patras IQ 2019. (Επισυνάπτεται προσχέδιο προγράμματος)
Οι καινοτομικές ιδέες που θα παρουσιαστούν προέρχονται από ομάδες και των 4 χωρών οι οποίες έχουν παρακολουθήσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιχειρηματικής υποστήριξης με εκπαίδευση, mentoring, συμβουλευτική και δικτύωση.
Η συμμετοχή του “The People’s Trust” στην παρουσίαση των καινοτόμων ιδεών θα συμβάλλει σημαντικά στην επιτυχημένη ανάπτυξή τους ως βιώσιμη επιχείρηση.
-Το ευρωπαϊκό έργο AGROINNOECO-
Το AGROINNOECO – Διαπεριφερειακό Οικοσύστημα Καινοτομίας , συνδυάζει την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και τον αγροδιατροφικό τομέα για την ωρίμανση και ενσωμάτωση καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών στον αγροδιατροφικό τομέα. Εντάσσεται στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Balkan Med» (INTERREG Balkan-Mediterranean 2014-2020).
Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη και την απασχόληση, καθώς και η ενίσχυση της ελκυστικότητας της περιοχής για τους καινοτόμους επιχειρηματίες.
Συντονιστής έχει οριστεί το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενώ συμμετέχουν: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Βουλγαρίας, Εμπορικό, Βιομηχανικό Επιμελητήριο Τιράνων, Πανεπιστήμιο Τιράνων και το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας παρουσιάζει την Κυριακή 14 Απριλίου, καινοτόμες ιδέες για τον Αγροδιατροφικό τομέα του ευρωπαϊκού έργου AGROINNOECO, στο Royal Theater στο πλαίσιο της έκθεσης Patras IQ 2019. 

Οι καινοτομικές ιδέες που θα παρουσιαστούν προέρχονται από ομάδες και των 4 χωρών οι οποίες έχουν παρακολουθήσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιχειρηματικής υποστήριξης με εκπαίδευση, mentoring, συμβουλευτική και δικτύωση. Η συμμετοχή του “The People’s Trust” στην παρουσίαση των καινοτόμων ιδεών θα συμβάλλει σημαντικά στην επιτυχημένη ανάπτυξή τους ως βιώσιμη επιχείρηση.

Το ευρωπαϊκό έργο AGROINNOECO

Το AGROINNOECO – Διαπεριφερειακό Οικοσύστημα Καινοτομίας , συνδυάζει την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και τον αγροδιατροφικό τομέα για την ωρίμανση και ενσωμάτωση καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών στον αγροδιατροφικό τομέα. Εντάσσεται στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Balkan Med» (INTERREG Balkan-Mediterranean 2014-2020).

Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη και την απασχόληση, καθώς και η ενίσχυση της ελκυστικότητας της περιοχής για τους καινοτόμους επιχειρηματίες.

Συντονιστής έχει οριστεί το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενώ συμμετέχουν: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Βουλγαρίας, Εμπορικό, Βιομηχανικό Επιμελητήριο Τιράνων, Πανεπιστήμιο Τιράνων και το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών.

 

Σχόλια

Κοινωνία