Back to Top
#TAGS Αιγιάλεια Δελτίο Ειδήσεων Κορωνοϊός Η Επόμενη Μέρα ΧΑΡΤΗΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Η Εταιρεία Αχαϊκών Σπουδών την Κυριακή στο 21ο Forum Ανάπτυξης 2018

Η  Εταιρεία Αχαϊκών Σπουδών την Κυριακή ...

Με θέμα «Μουσείο Πόλης Πατρών»

Η Εταιρεία Αχαϊκών Σπουδών το κοινό σε εκδήλωση - συζήτηση, στο πλαίσιο του Ελευθέρου Βήματος του 21ου Forum Ανάπτυξης 2018, την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2918 και ώρες 17.00-19.00, στο ξενοδοχείο Αστήρ, με θέμα: «Μουσείο Πόλης Πατρών».

Η «Εταιρεία Αχαϊκών Σπουδών» είναι σωματείο πνευματικού, πολιτιστικού και κοινωφελούς σκοπού που επιδιώκει τη διαφύλαξη, μελέτη, ανάδειξη της ιστορικής κληρονομιάς του αχαϊκού χώρου και τη συμβολή στη γενικότερη πνευματική, πολιτιστική κίνηση, δημιουργία και ανάπτυξη.

Την πραγματοποίηση του γενικού αυτού σκοπού η «Εταιρεία Αχαϊκών Σπουδών» επιδιώκει:

Με την αναζήτηση, καταγραφή ή και συγκέντρωση στοιχείων, εκδόσεων, μελετών και κειμηλίων από όλη τη διάρκεια του ιστορικού βίου του χώρου, με ιδιαίτερη έμφαση στη νεότερη ιστορία της Πάτρας και της Αχαΐας. Τη δημιουργία ειδικού Αρχείου, τη συμβολή για την ίδρυση σχετικού Μουσείου της Πόλης και τη διαχρονική στήριξή του.

Με την έκδοση ή δημοσίευση σχετικών επιστημονικών εργασιών και μεταφράσεων, την επανέκδοση παλαιότερων, την έκδοση πνευματικού-επιστημονικού περιοδικού, την ηθική και υλική ενίσχυση ερευνητών και των εργασιών τους. Με την προώθηση ονοματοθεσίας οδών και αναμνηστικών πλακών για προσωπικότητες, τόπους και κτίρια που συνδέονται με την ιστορική και πνευματική μνήμη της Αχαΐας.

Με την οργάνωση επιστημονικών, πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που συνδέονται με τους στόχους της, όπως συνέδρια, διαλέξεις, ημερίδες, δημόσιες συζητήσεις, εκθέσεις, κ.λπ. Με τη συνεργασία του Δήμου Πατρέων και των λοιπών της Αχαΐας, φορέων και σωματείων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο για δραστηριότητες σχετικές με τους σκοπούς της εταιρείας.

Με την υποβοήθηση και παροχή στοιχείων και πληροφοριών σε συγγραφείς εργαζόμενους σε θέματα που περιλαμβάνονται στους σκοπούς της εταιρείας. Με κάθε γενικά νόμιμο μέσο, που κρίνεται ότι συντελεί στην επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας.

Ο βασικός στόχος της «Εταιρείας Αχαϊκών Σπουδών»

Στρατηγικό στόχο αποτελεί η λειτουργία «Μουσείου της Πόλης», που αποτελεί μία πρόκληση.

Βέβαια, προϋποτίθενται υποδομές και εμπειρίες από λοιπές δραστηριότητες της Πόλης και των δυνάμεών της:

Πυρήνας του προγραμματισμού και των συνεργασιών των επόμενων χρόνων είναι: α) η αξιοποίηση του υλικού που έχει συγκεντρωθεί για την προβολή της φυσιογνωμίας της πόλης και της περιοχής, β) η περαιτέρω ανάπτυξη των εργαλείων έρευνας και πρόσβασης στις συλλογές (ψηφιοποίηση μέρους του υλικού και σύνδεσή του με βάσεις δεδομένων, δημιουργία κοινών θεματικών ευρετηρίων, διασύνδεση των βάσεων δεδομένων),

γ) η ενθάρρυνση και υποστήριξη μεταπτυχιακού επιπέδου ερευνητικών προγραμμάτων, δ) η συγκρότηση αρχείου δημιουργών που έχουν σχέση με την περιοχή και η προβολή του έργου τους, δ) η δρομολόγηση πρωτοβουλιών για τη δικτύωση των Μουσείων και των ιστορικών μνημείων της πόλης.

Η λειτουργία «Μουσείου της Πόλης», ως αφετηριακός τόπος αρχικής συγκέντρωσης κι ανάπτυξης, ως εκκολαπτήριο δηλαδή, όσων χαρακτηριστικών κι αποκλειστικών θεμάτων και δημιουργημάτων της πόλης δεν έχουν μέχρι σήμερα ανάλογα προβληθεί, θα δώσει τη δυνατότητα να παρουσιασθούν, αλλά και να ερευνηθούν συστηματικά, θέματα από την ιστορία της που έχουν ιδιαίτερο ιστορικό, γνωστικό, διδακτικό και ψυχαγωγικό ενδιαφέρον για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της.

Ως παράδειγμα αναφέρονται:

Εισαγωγική παρουσίαση της ιστορίας της πόλης από τους μυκηναϊκούς χρόνους έως το 1800 (Μυκηναϊκό νεκροταφείο Βούντενης, Αρχαιολογικό Μουσείο, Κάστρο, Ωδείο). Η Πάτρα και ο απελευθερωτικός αγώνας του 1821 (Ιστορικό και Εθνολογικό Μουσείο).

Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική της πάνω πόλης και η πολεοδόμηση και αρχιτεκτονική στην κάτω πόλη (Πανεπιστήμιο, ΤΕΕ, Δήμος, κ.ά.). Ο εξαγωγικός ρόλος του λιμανιού της ( και η καλλιέργεια της σταφίδας) ως άξονας της οικονομικής της ανάπτυξης και της κοινωνικής της διαμόρφωσης. Η Πάτρα ως βιομηχανικό κέντρο και η αποβιομηχάνιση (Λαογραφικό Μουσείο, μελλοντικό Οίνου και αμπέλου, Βιομηχανικό)

Η μεταναστευτική ( προς Η.Π.Α.) περίοδος του λιμανιού. Η Πάτρα και τα μεγάλα γεγονότα της ιστορίας του τόπου μας σε αυτή την περίοδο (διχασμός, εγκατάσταση μικρασιατικού ελληνισμού, οικονομικές και πολιτικές περιπέτειες του μεσοπολέμου, ο βομβαρδισμός της πόλης το 1940, η κατοχή και η εθνική αντίσταση, ο εμφύλιος, η μετεμφυλιακή περίοδος, η δικτατορία, οι προσωπικότητες της Πάτρας και Αχαΐας, οι συλλογικές οργανώσεις, τα κοινωνικά και ιδεολογικά ρεύματα, κ.α) (Ιδιωτικές Συλλογές, Συνεργασίες κ.λπ.).

Ο Απόστολος Ανδρέας και η πόλη (Ιερός Ναός, Ιστορικές Μονές, κ.α.).  Το καρναβάλι, ο Καραγκιόζης, κ.α. Ο προορισμός των παραπάνω είναι η αυτόνομη και σε συμπληρωματικούς χώρους ανάπτυξή τους, οπότε στο Μουσείο πόλης θα υπάρχει μια συνοπτική τους παρουσίαση.

Ειδήσεις