ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Νέα πλατεία ετοιμάζεται στην περιοχή του Αγίου Αλεξίου

Πάτρα: Νέα πλατεία ετοιμάζεται στην περιοχή του Αγίου Αλεξίου

Στον κοινόχρηστο χώρο του Δήμου Πατρέων που περιβάλλεται από τις οδούς Αγ. Σοφία και Ιωαννίνων, και Θράκης

Μια νέα πλατεία αποκτά η περιοχή του Αγίου Αλεξίου. Όλοι θυμόμαστε το  αλσάκι της Αγίας Σοφίας το οποίο κατατμήθηκε και σε τμήμα του ανεγέρθηκε κτίριο για τη στέγαση και λειτουργία super market. Στην έκταση που απέμεινε στο Δήμο η Δημοτική Αρχή προχωρά τις διαδικασίες απόδοσης του μετά από παρεμβάσεις στους πολίτες. Πρόκειται για τη διαμόρφωση πλατείας και πεζόδρομων σε αυτόν τον κοινόχρηστο χώρο του Δήμου Πατρέων που περιβάλλεται από τις οδούς Αγ. Σοφία και Ιωαννίνων, και Θράκης.

Η μελέτη περιλαμβάνει :

•Εκσκαφές και επιχώσεις για τη διαμόρφωση των κλίσεων και την προετοιμασία των τελικών επιπέδων του εδάφους

•Εργασίες μικρών τεχνικών έργων (θεμέλια χυτό κρασπέδων και άλλων μικροκατασκευών από σκυρόδεμα)

•Κατασκευή πεζοδρόμων με τελική επιφάνεια επίστρωσης με τσιμεντοκυβόλιθους διαστάσεων 10 x10 εκ., 10×20 εκ. και 20 x20 εκ. σε γκρι χρώμα

•Εργασίες επίστρωσης της πλατείας και των διαδρόμων με βοτσαλόπλακες 40 x 40 εκ. χρώματος γκρι και λευκό •Εξοπλισμό πλατείας με παγκάκια, καλάθια απορριμμάτων, και όργανα παιδικής χαράς (κούνιες, σύνθετα παιχνίδια, στίβο μάχης, κλπ.)

•Εργασίες πρασίνου (φύτευσης δένδρων, θάμνων, καλλωπιστικών, κλπ)

•Εργασίες ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης, και αποχέτευσης ομβρίων

•Τη δημιουργία ραμπών πρόσβασης στους πεζόδρομους περιμετρικά της πλατείας για την εξυπηρέτηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Σχόλια

Ειδήσεις