ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

ΕΤΣΙ θα γίνει η μείωση στον ΕΝΦΙΑ- ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ πίνακες και παραδείγματα

ΕΤΣΙ θα γίνει η μείωση στον ΕΝΦΙΑ- ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ πίνακες και παραδείγματα

Αφορά περίπου 3,5εκ. πολίτες

Περίπου 3,5 εκατομμύρια πολίτες με μικρή περιουσία θα δουν μείωση στον ΕΝΦΙΑ κατά 30%, μέσα στο 2019 και από εκεί και πάνω, το ποσοστό μείωσης θα φθίνει όσο αυξάνεται η συνολική περιουσία, σύμφωνα με τα σενάρια που επεξεργάζονται στην κυβέρνηση. Στόχος είναι η μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 50% στις χαμηλές ιδιοκτησίες και κατά 30% μεσοσταθμικά σε δύο φάσεις, το 2019 και το 2020.

Η μείωση του ΕΝΦΙΑ σε αυτή την πρώτη φάση θα είναι ως εξής:

Για το 2019

Πίνακας

 

Σύνολο

Περιουσίας

Φορολογούμενοι Βεβαίωση

Αρχικού

Φόρου

Μείωση

Βεβαίωσης

Φόρου

Τελική

Βεβαίωση

Φόρου

Ποσοστό

Μείωσης

Από

 

Έως
0,01 60.000 3.488.820 639.852.840 -191.955.852 447.896.988 -30,00%
60.000,01 100.000 1.050.319 437.637.844 -92.234.595 345.403.249 -21,08%
100.000,01 150.000 588.611 350.586.715 -33.461.302 317.125.413 -9,54%
150.000,01 200.000 281.077 221.122.926 -6.014.492 215.108.434 -2,72%
200.000,01 500.000 393.390 527.406.545 0 527.406.545 0,00%
500.000,01 1.000.000 63.693 283.737.541 0 283.737.541 0,00%
1.000.000,01 14.706 261.090.931 0 261.090.931 0,00%

Μείωση

Συνολικής

Βεβαίωσης

-11,89%

 

Για το 2020:

Αντίστοιχος αριθμός πολιτών με μικρή περιουσία θα δει μείωση του ΕΝΦΙΑ έως 50%.

Πίνακας

Σύνολο

Περιουσίας

Φορολογούμενοι Βεβαίωση

Αρχικού

Φόρου

Μείωση

Βεβαίωσης

Φόρου

Τελική

Βεβαίωση

Φόρου

Ποσοστό

Μείωσης

Από

 

Έως
0,01 60.000 3.488.820 639.852.840 -319.926.420 319.926.420 -50,00%
60.000,01 100.000 1.050.319 437.637.844 -178.554.230 259.083.614 -40,80%
100.000,01 150.000 588.611 350.586.715 -99.656.348 250.930.367 -28,43%
150.000,01 200.000 281.077 221.122.926 -46.313.379 174.809.546 -20,94%
200.000,01 500.000 393.390 527.406.545 -60094163,26 467.312.382 -11,39%
500.000,01 1.000.000 63.693 283.737.541 -7380489,662 276.357.051 -2,60%
1.000.000,01 14.706 261.090.931 -623569,9391 260.467.361 -0,24%

Μείωση

Συνολικής

Βεβαίωσης

-26,18%

Παραδείγματα

 

Με τις ανωτέρω ρυθμίσεις, υπολογίζεται ότι με την ολοκλήρωση και της δεύτερης φάσης, δηλαδή το 2020, η συντριπτική πλειοψηφία των ιδιοκτητών ακινήτων θα δουν το εκκαθαριστικό τους μειωμένο.

Εκτιμάται ότι ακόμα και μετά την εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων, απομένει δημοσιονομικός χώρος ύψους περίπου 200 εκατ. ευρώ που θα χρησιμοποιηθεί για διόρθωση στρεβλώσεων στη δομή του φόρου, με σκοπό να γίνει αναλογικότερος και δικαιότερος. Έτσι, μετά την κατανομή και των επιπλέον 200 εκατ. ευρώ η συνολική μεσοσταθμική μείωση στον ΕΝΦΙΑ από το 26,18% (της μείωσης στη Β Φάση) θα φτάσει το 30% σε σχέση με τη σημερινή επιβάρυνση.

 

Σχόλια

Ειδήσεις