Back to Top

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Τι πρέπει να προσέξετε στην συμπλήρωση των φορολογικών σας δηλώσεων -Οι φοροπαγίδες που προβληματίζουν

Τι πρέπει να προσέξετε στην συμπλήρωση των φορολογικών σας δηλώσεων -Οι φοροπαγίδες που προβληματίζουν

Οδηγίες για όσους δεν θα καταφύγουν σε λογιστές

Άνοιξε την περασμένη εβδομάδα η ηλεκτρονική πλατφόρμα του taxisnet για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για το έτος 2017 με τις «παγίδες», όπως τις χαρακτηρίζουν οι φοροτεχνικοί να είναι αρκετές. Επειδή αρκετός κόσμος πλέον συμπληρώνει μόνο του τις δηλώσεις απαιτείται προσοχή γιατί ένα και μόνο, μικρό λαθάκι μπορεί να έχει δυσάρεστα αποτελέσματα και να σας κάνει να πληρώσετε φόρο ή να χάσετε προνόμια που θα μπορούσατε να απολαμβάνετε όπως επιδόματα, κοινωνικό μέρισμα κ.α.

Οι δύο νέοι κωδικοί που κάνουν τη διαφορά φέτος είναι αυτοί για τις δαπάνες με κάρτες του υπόχρεου (και συζύγου εάν υπάρχει, ή του άλλου προσώπου σε ένα Σύμφωνο Συμβίωσης).

Εάν επαγγελματίες δεν έχουν δηλώσει επαγγελματικό λογαριασμό, τα ποσά που κατατέθηκαν εκεί δεν θα εμφανιστούν ηλεκτρονικά στη δήλωση. Θα μπορούν ωστόσο οι φορολογούμενοι, παρότι είναι προσυμπληρωμένος ο κωδικός των αποδείξεων, να τον αλλάζουν, βλέποντας και έχοντας στα αρχεία τους τα στοιχεία για τις δαπάνες που πράγματι έχουν κάνει με ηλεκτρονικό τρόπο. Έτσι, δεν θα αδικηθεί κάποιος, θα μπορεί να βάλει το πραγματικό ποσό.

Επίσης, θα μπορούν να μεταφερθούν δαπάνες μεταξύ των συζύγων. Εάν οι ηλεκτρονικές δαπάνες έχουν πραγματοποιηθεί από τον έναν, που δεν έχει πλέον ανάγκη το συνολικό ποσό για να χτίσει αφορολόγητο, ενώ το έχει ο άλλος, τότε θα μεταφέρεται. Δεν θα πηγαίνουν χαμένες οι αποδείξεις.

Σημαντικό είναι επίσης ότι κατατέθηκε στη Βουλή ρύθμιση προ ημερών που διευθετεί το πρόβλημα φορολογούμενων με εισόδημα ως και 6.000 ευρώ και έχουν τεκμήρια ως 9.500 ευρώ. Αυτοί και φέτος θα φορολογούνται ως μισθωτοί, με το ίδιο αφορολόγητο, των 9.500 ευρώ. Προϋπόθεση είναι ότι δεν έχουν κάνει έναρξη ατομικής επιχείρησης, δηλαδή είναι είτε άνεργοι είτε περιστασιακά απασχολούμενοι.

Μερικές κατηγορίες υπόχρεων δεν χρειάζονται ηλεκτρονικές συναλλαγές για να θεμελιώσουν το δικαίωμα στο αφορολόγητο ποσό, αλλά θα χρησιμοποιείται ο παραδοσιακός τρόπος. Πρόκειται για:

-Άτομα άνω των 70 ετών

-Άτομα με αναπηρία 80% και άνω

-Δικαιούχους ΚΕΑ

-Όσους δεν έχουν καθόλου εισόδημα (εκτός από εισόδημα από κεφάλαιο, δηλαδή τόκους, εισόδημα από πώληση ακινήτου, από υπεραξία μεταβίβασης ακινήτου, κτλ.) και τεκμήρια ως 9.500 ευρώ

-Όσους κατοικούν σε χωριά με πληθυσμό ως 500 κατοίκους ή σε νησιά ως 3.100 κατοίκων

Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δείξουν όσοι ήδη στην ΑΑΔΕ έχουν υποβληθεί οι βεβαιώσεις αποδοχών για τα εισοδήματα και τους φόρους που έχουν παρακρατηθεί από μισθούς και συντάξεις κατά τη διάρκεια του έτους.

Επιπλέον έχουν ήδη φτάσει τα στοιχεία από τις τράπεζες για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που έγιναν το 2017 ενώ ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής από τις τράπεζες των στοιχείων για τους τόκους των καταθέσεων και τις τοκοχρεολυτικές δόσεις που κατέβαλλαν το 2017 οι φορολογούμενοι.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δείξουν οι φορολογούμενοι στην συμπλήρωση του εντύπου Ε1 σε ό,τι αφορά το αφορολόγητο που χτίζεται με πλαστικό χρήμα. Στο φετινό Ε1 δίπλα στον κωδικό 049 έχει προστεθεί και ο κωδικός 050, ο οποίος αφορά τις δαπάνες με ηλεκτρονικό χρήμα που πραγματοποίησε το 2017 η σύζυγος ή το μέλος του συμφώνου συμβίωσης.

Ο κωδικός αυτός δεν είναι κλειδωμένος. Οι φορολογούμενοι θα μπορούν να παρέμβουν για να προσθέσουν δαπάνες, οι οποίες ενδεχομένως δεν εμφανίζονται από τα στοιχεία των τραπεζών. Στην περίπτωση αυτή οι φορολογούμενοι μπορεί να επικαλεστούν τα ενημερωτικά σημειώματα των τραπεζών.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για τα ετήσια εισοδήματα έως 20.000 ευρώ από μισθούς, συντάξεις ή από αγροτικές δραστηριότητες προβλέπεται έκπτωση φόρου ως εξής:

1.900 ευρώ, για φορολογούμενους χωρίς προστατευόμενα τέκνα

1.950 ευρώ, για φορολογούμενους με 1 προστατευόμενο τέκνο

2.000 ευρώ, για φορολογούμενους με 2 προστατευόμενα τέκνα

2.100 ευρώ για φορολογούμενους με 3 ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα

Όσοι δεν κατάφεραν να καλύψουν το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό των δαπανών με πλαστικό χρήμα θα κληθούν να πληρώσουν έξτρα φόρο, ο οποίος προσαυξάνεται κατά το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού, πολλαπλασιαζόμενης με συντελεστή 22%.

Σημειώνεται ότι ο επιπλέον φόρος που τυχόν προκύψει από την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης θα εξοφληθεί σε τρεις ίσες διμηνιαίες δόσεις ως εξής: έως 31 Ιουλίου, 28 Σεπτεμβρίου και 30 Νοεμβρίου.

Στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος αναγράφεται υποχρεωτικά ο ΑΜΚΑ του υπόχρεου και της συζύγου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που δεν υποχρεούνται σε απόκτηση ΑΜΚΑ. Υποχρεωτική είναι επίσης και η αναγραφή ΑΜΚΑ των εξαρτώμενων μελών, στον Πίνακα 8.

Περαιτέρω, εξαιρούνται από την αναγραφή του ΑΜΚΑ στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και οι φορολογούμενοι οι οποίοι για λόγους που άπτονται ευαίσθητων προσωπικών τους δεδομένων, δεν επιθυμούν να γνωστοποιήσουν τον ΑΜΚΑ, ούτε για τους ίδιους, ούτε για τα εξαρτώμενα μέλη τους, καθώς και οι υπάλληλοι της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης Εύξεινου Πόντου.

Είναι υποχρεωτική η αναγραφή όλων των εισοδημάτων των υπόχρεων, ανεξάρτητα από το αν φορολογούνται ή όχι, καθώς και ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής τους. Για τα αυτοτελώς ή με ειδικό τρόπο φορολογούμενα εισοδήματα αναγράφεται και ο παρακρατηθείς ή αποδοθείς, κατά περίπτωση, φόρος.

Με βάση τα ηλεκτρονικά αρχεία που αποστέλλονται στη Δ.ΗΛΕ.Δ, με τις Αποφάσεις ΠΟΛ. 1045/2018 και ΠΟΛ. 1033/2014 όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις ΠΟΛ. 1054/2015 και 1260/2015 Αποφάσεις, είτε προσυμπληρώνονται ορισμένες κατηγορίες εισοδημάτων (όπως από μισθωτές υπηρεσίες, συντάξεις, κ.λπ.) και οι παρακρατηθέντες φόροι στους αντίστοιχους κωδικούς των πινάκων της δήλωσης, είτε οι φορολογούμενοι ενημερώνονται μέσω πίνακα για τα ποσά των εισοδημάτων τους και των παρακρατηθέντων φόρων, καθώς και λοιπών στοιχείων της δήλωσης (πχ. δόσεις δανείων).

Στις περιπτώσεις κοινών τραπεζικών λογαριασμών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (κάθε μορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) υπάρχει υποχρέωση δήλωσης των ποσών των τόκων καταθέσεων που αναλογούν στους πραγματικούς δικαιούχους, οι οποίοι καθορίζονται με βάση τις πραγματικές περιστάσεις. Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. έχει, σε κάθε περίπτωση, τη διακριτική ευχέρεια να κρίνει αιτιολογημένα διαφορετικά.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις καταβολής του τέλους επιτηδεύματος, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, οι εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητα τους σε χωριά με πληθυσμό έως πεντακόσιους (500) κατοίκους και σε νησιά κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους.

Για τη διαπίστωση των πληθυσμιακών εξαιρέσεων από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος ή την επιβολή μειωμένου τέλους, λαμβάνεται υπόψη η τελευταία επίσημη Απογραφή Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας. Στην περίπτωση που η δραστηριότητα δεν ασκείται ολόκληρο το φορολογικό έτος σε περιοχή που απαλλάσσεται, αλλά λόγω μεταφοράς έδρας ασκείται κάποιους μήνες και σε περιοχή που δεν υπάρχει η πληθυσμιακή εξαίρεση, το τέλος επιτηδεύματος επιβάλλεται αναλογικά για τους μήνες λειτουργίας στη μη απαλλασσόμενη περιοχή.

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4484/2017 τροποποιήθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 31 του ν. 3986/2011, ως προς την έννοια του υποκαταστήματος για την εφαρμογή των διατάξεων επιβολής του τέλους επιτηδεύματος και δόθηκαν σχετικές οδηγίες με την ΠΟΛ. 1156/2017 εγκύκλιο. Συνεπώς, για τις εγκαταστάσεις που δεν νοούνται ως υποκαταστήματα για τις ανάγκες επιβολής του τέλους επιτηδεύματος και οι οποίες δηλώνονται στον κωδικό 008 του εντύπου Ε3, δεν υπολογίζεται τέλος επιτηδεύματος.

 

Με πληροφορίες από: newsit.gr, stokokkino.gr, newsbomb.gr

 

 

 

 

 

 

Σχόλια

Ειδήσεις