Back to Top
#TAGS Αιγιάλεια Κορωνοϊός 200 Χρόνια Από Την Ελληνική Επανάσταση Νάσος Νασόπουλος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Οι θέσεις του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας για τη αντιδρόμηση της Κανακάρη

Οι θέσεις του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας για τη...

Το ζήτημα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση

Σε ανακοίνωση προέβη το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδος σχετικά με την αντιδρόμηση της οδού Κανακάρη, αναφέροντας τις θέσεις του σχετικά με το κυκλοφοριακό θέμα της Πάτρας, την αντιδρόμηση της οδού Κανακάρη καθώς και το κάλεσμα στον Δήμο Πατρέων προκειμένου να αναλάβει πρωτοβουλίες για την διοργάνωση ημερίδας.

Και όπως αναφέρουν σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί την ημερίδα θα αναλάβει να την πραγματοποιήσει το ΤΕΕ/ ΤΔΕ.

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση:

«Η συνύπαρξη κίνησης ανθρώπων και οχημάτων σε μια πόλη είναι μια ιδιαίτερα σημαντική διαδικασία. Πολλές φορές είναι αυτή η οποία καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την τοπική χωρική ανάπτυξη της περιοχής, αλλά και αντίστροφα, καθορίζεται από αυτή. Γενικότερα ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται η κυκλοφορία σε μια πόλη είναι κομβικής σημασίας. Έτσι, η κάθε πόλη καθορίζει τον κυκλοφοριακό της σχεδιασμό μέσα από μια γενικότερη αντίληψη για τη ζωή και την επιθυμητή ποιότητά της εντός του αστικού ιστού, αλλά και γύρω από τον επιθυμητό τρόπο ανάπτυξής της. Είναι επομένως φυσικό η όποια μεταβολή  συμβαίνει στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μιας πόλης να αποτελεί θέμα συζήτησης και πολιτών και Φορέων.

Συνεπώς ο κυκλοφοριακός σχεδιασμός μιας πόλης δεν είναι κάτι το οποίο σχεδιάζεται, μελετάται και υλοποιείται αποσπασματικά, αλλά εντάσσεται σε μια γενικότερη πολιτικό-τεχνικό-οικονομική αντίληψη περί ορθού και επιθυμητού τρόπου ανάπτυξής της.

Από την άλλη πλευρά από τις πιο σημαντικές παραμέτρους που σταθμίζουν την ποιότητα ζωής μιας πόλης είναι η ύπαρξη ή μη ελεύθερων χώρων. Η χωροθέτηση αλλά και η διαμόρφωσή τους με την ταυτόχρονη συνεπικούρηση βέλτιστης αξιοποίησης του μη δομημένου αστικού περιβάλλοντος, δημιουργούν όλες εκείνες τις συνθήκες για την ανάπτυξη και για την ανάπλαση του περιβάλλοντος στα κέντρα των πόλεων με γνώμονα τις αρχές της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και την προαγωγή της ποιότητας ζωής του πολίτη.

Ακολούθως, με τη λογική αυτή επιτυγχάνεται η μέγιστη εκμετάλλευση των ελεύθερων χώρων για τη δημιουργία πλατειών κλπ, ενώ παράλληλα προωθείται, κατά το δυνατό, η επέκταση  των πεζοδρόμων και των δρόμων ήπιας κυκλοφορίας.

Στα πλαίσια της αύξησης των πεζοδρόμων ή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας στην πόλη της Πάτρας έρχεται η παρούσα Δημοτική Αρχή να συνεχίσει την υλοποίηση ενός κυκλοφοριακού σχεδιασμού ο οποίος ξεκίνησε το 1965 με την Μελέτη Σκιαδαρέση και την σκέψη της διάνοιξης της Κανακάρη αλλά και τη σύμφωνη γνώμη μιας μεγάλης σειράς δημοτικών αρχών της πόλης της Πάτρας έως σήμερα.

Εν συνεχεία με την κυκλοφοριακή μελέτη του Γραφείου Δοξιάδη για την Πάτρα προτείνονται σημαντικές μεταβολές στις κυκλοφορικές ρυθμίσεις της πόλης και ένα ευρύ δίκτυο πεζοδρομήσεων  στο κέντρο της. Η μελέτη αυτή, εκτός των άλλων, περιλαμβάνει την πεζοδρόμηση της Ρήγα Φεραίου αλλά και την πεζοδρόμηση της Μαιζώνος, δημιουργώντας έτσι με τις παράπλευρες πεζοδρομήσεις όπως αυτές που ήδη έχουν συμβεί έως σήμερα, δηλαδή της Γεροκωστοπούλου και της Παντανάσσης, ένα μεγάλο μήκος πεζοδρόμων στο κέντρο της πόλης. Ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό το επίπεδο της ποιότητας ζωής τόσο του κάθε πολίτη που διαμένει στο ιστορικό κέντρο της πόλης όσο και του συμπολίτη που διέρχεται από αυτό προκειμένου να πραγματοποιήσει την εργασία του, τις καθημερινές υποχρεώσεις του, ακόμη και τον περίπατό του στο ιστορικό κέντρο της Πάτρας.

Προφανώς δραστηριότητες εμπορικού ή ψυχαγωγικού χαρακτήρα ενισχύονται σαφώς από την ύπαρξη πεζοδρόμων και γενικότερα δρόμων ήπιας κυκλοφορίας στα κέντρα των πόλεων δημιουργώντας ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης του κέντρου τους με περισσότερο ελεύθερο περιβάλλον, μακριά από το σύνηθες ασφυκτικό πρότυπο του παρελθόντος. Κάτι το οποίο προβλέπεται μάλιστα μέσα από το ίδιο το Γ.Π.Σ. της πόλης και τις χρήσεις γης τις οποίες αυτό καθορίζει. Πιο συγκεκριμένα ορίζεται σαφώς το κέντρο της Πάτρας ως κέντρο εμπορικού χαρακτήρα, κάτι που μέχρι σήμερα επιτυγχάνεται μερικώς αλλά δύναται να επιτευχθεί πλήρως με την ύπαρξη και την ανάπτυξη ενός ευρύτερου δικτύου πεζοδρόμων.

Συνεπώς η διαχρονική πολιτική βούληση της πόλης για την ανάπτυξη δικτύου πεζοδρόμων στο κέντρο της με παράλληλη προώθηση συγκεκριμένων χρήσεων έχει αποτυπωθεί σε μία μεγάλη σειρά από μελέτες και έγγραφα της διοίκησης και  εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό της πόλης της Πάτρας που ο λαός της, μέσω των εδώ και 40 χρόνια εκπροσώπων του στα Δημοτικά πράγματα, υλοποιεί.

Παράλληλα όμως, και πλέον των ανωτέρω διαχρονικών θέσεων και επιθυμών, θα πρέπει η πόλη να είναι πλήρως και από κάθε πλευρά λειτουργική. Με αυτό το δεδομένο εκτός των πεζοδρομήσεων πρέπει να υπάρξουν όλες εκείνες οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οι οποίες θα εξασφαλίζουν τη σωστή κυκλοφοριακή λειτουργία της πόλης για το σύνολο των πολιτών της.

Αυτό σημαίνει ότι στην περίπτωση της πεζοδρόμησης μιας εκ των κεντρικών οδικών αρτηριών μιας πόλης θα πρέπει να υπάρξουν όλες εκείνες οι διευθετήσεις του κυκλοφοριακού φόρτου στις υπόλοιπες, εναλλακτικές οδούς. Παράλληλα δε να υπάρξουν και όλες εκείνες οι υποδομές οι οποίες θα εξασφαλίζουν ελεύθερη πρόσβαση για το σύνολο των ατόμων (ΑΜΕΑ κ.λ.π.) σε όλο το δίκτυο πεζοδρομήσεων στην πόλη. Όλα αυτά όμως καθορίζονται μέσα από συγκεκριμένες κυκλοφοριακές μελέτες, οι οποίες έχουν ήδη εκπονηθεί.

Ο κυκλοφοριακός σχεδιασμός δε, γίνεται ιδιαίτερα πολύπλοκος αν πλέον των υφιστάμενων οδών που υπάρχουν για την εξασφάλιση της (ομαλής) κυκλοφορίας, μετά την πεζοδρόμηση της βασικής οδικής αρτηρίας, έχει υπάρξει μέριμνα και έχει διανοιχτεί παράλληλη οδός για την διευθέτηση του κυκλοφοριακού φόρτου, κάτι που προφανώς προέβλεπε η μελέτη που είχε προηγηθεί και πλέον εφαρμόζεται. Επιπροσθέτως δεν πρέπει να διαφεύγει την προσοχή μας ότι στον οποιοδήποτε κυκλοφοριακό σχεδιασμό μιας πόλης οφείλουν να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι εθνικοί κανόνες οδικής κυκλοφορίας (αλλά και η οδήγηση στα δεξιά). Για την Πάτρα αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία μιας και το κέντρο της πόλης κατά βάση εκτείνεται σε διεύθυνση ανατολής – δύσης και διασχίζεται κατά μήκος από τις βασικές οδούς της πόλης.

Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ολοκλήρωση και λειτουργία της μίνι Περιμετρικής θα συμβάλει σημαντικά στην μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου, έτσι όπως το ζούμε σήμερα,  από το κέντρο της πόλης  αφού αναμένεται να απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος της διαμπερούς κίνησης καθώς και των βαρέων οχημάτων.

Από το σύνολο των ανωτέρω προκύπτει σαφώς ότι μια σειρά από έργα που λαμβάνουν χώρα στο κέντρο της πόλης της Πάτρας δεν σχετίζονται με την κατά το δοκούν θέληση της εκάστοτε δημοτικής αρχής, αλλά αποτελούν τμηματικά έργα ενός ολοκληρωμένου και διαχρονικής ισχύος σχεδιασμού, που υλοποιείται στη βάση μελετών που έχουν εκπονηθεί στο παρελθόν για το συγκεκριμένο σκοπό. Αποτελούν σωρευτικά μια σειρά από μελέτες και εκ των υστέρων έργα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων τα οποία υιοθετούν τις αρχές της βιώσιμής αστικής κινητικότητας και αποσκοπούν στην απόδοση του κέντρου της πόλης στον πεζό, διοχετεύοντας την διαχείριση του κυκλοφοριακού φόρτου των οχημάτων με οδεύσεις περιμετρικά, επιτρέποντας τη διέλευση του ιστορικού κέντρου των πεζοδρόμων μόνο από οχήματα εκτάκτου ανάγκης.

Σε όλες αυτές τις μελέτες αρχικώς και έργα εκ των υστέρων εγκολπώνονται πολιτικές επιλογές με συγκεκριμένη κατεύθυνση για μια ολοκληρωμένη ανάπτυξη της πόλης μας, και οι οποίες επιβεβαιώνονται και με άλλες (μεταγενέστερες) μελέτες ή και διοικητικές πράξεις. Τέτοιες μελέτες και διοικητικές πράξεις οι οποίες αναφέρονται σαφώς στην ανωτέρω λογική αλλά και υιοθετώντας συγκεκριμένες προτάσεις είναι οι:

●          Μελέτη Σκιαδαρέση (1965)

●          Μελέτη Γραφείου Δοξιάδη
(Γενική Μελέτη Μεταφορών και Κυκλοφορίας για την Πόλη της Πάτρας Οριστικό Στάδιο ΙΙΙ, 1999)

●          Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Πάτρας (2011)

●          Μελέτη ΕΡΑΣΜΟΣ

(Μελέτη Προσαρμογής Σηματοδότησης Κατακόρυφης και Οριζόντιας Σήμανσης, 2014).

 

Έτσι, η διάνοιξη της Κανακάρη, η Μίνι Περιμετρική, οι πεζοδρομήσεις της Αγ. Νικολάου, Ρήγα Φεραίου, Παντανάσσης, Μαιζώνος κ.ο.κ. αποτελούν τμηματικά κυκλοφοριακά έργα ενός ολοκληρωμένου κυκλοφοριακού σχεδιασμού, ο οποίος στην διάρκεια των ετών υλοποιείται.

Στα πλαίσια του σχεδιασμού αυτού και των έργων που έχουν ήδη υλοποιηθεί μέχρι σήμερα, ιδιαίτερα στην είσοδο της πόλης, είναι προφανής η απαίτηση αντιδρόμησης των οδών Κανακάρη και Κορίνθου, μιας και η είσοδος του ρεύματος κυκλοφοριακής ροής της πόλης είναι στη βόρεια πλευρά της στον άξονα της ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών  (δεξιά) και η έξοδος από την πόλη στη νότια πλευρά (αριστερά). Κατ’ αντιστοιχία στην προέκταση του ρεύματος εισόδου με κατεύθυνση προς Πύργο είναι η οδός Κορίνθου, ενώ στην προέκταση του ρεύματος εξόδου προς Αθήνα είναι η οδός Κανακάρη. Οι αντιδρομήσεις αυτές πρέπει να γίνουν, όχι κατά συνθήκη διότι «έτσι» δημιουργήθηκε ο κόμβος “Κουρτέση” αλλά λόγω του ότι αυτός είναι ο σωστότερος κυκλοφοριακός σχεδιασμός με τα συγκεκριμένα δεδομένα. Έτσι με τον τρόπο αυτό δεν θα προκαλείται και το κυκλοφοριακό «δίπλωμα» κατεύθυνσης της κυκλοφορίας, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα μετά την ολοκλήρωση κατασκευής των έργων στην είσοδο της πόλης της Πάτρας.

Από την άλλη πλευρά η γεωμετρία της οδού Κανακάρη και η ιδιομορφία της με τις κατά τόπους μεγάλες υψομετρικές διαφορές και τις έντονες κλίσεις της, είναι πράγματι παράγοντες που κατ’ αρχάς προβληματίζουν σοβαρά. Προφανώς η μορφολογία του εδάφους στην περιοχή, αλλά και το ήδη διαμορφωμένο δομημένο περιβάλλον εκατέρωθεν της οδού παράλληλα με τα οικονομικά δεδομένα της εποχής δεν αφήσαν αρκετούς βαθμούς ελευθερίας στο σχεδιασμό και την κατασκευή, έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί κατασκευή της οδού με τεχνικές οι οποίες θα ελαχιστοποιούσαν στο μέγιστο επίπεδο τουλάχιστον τις κλίσεις της. Σε κάθε περίπτωση όμως η διάνοιξη της οδού που αποτέλεσε όνειρο πολλών ετών για πολλούς από τους πολίτες αυτής της πόλης έγινε πραγματικότητα. Έτσι θα πρέπει κάτω από ευρεία συναίνεση να γίνουν όλες εκείνες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ενεργοποιηθεί πλήρως η συγκεκριμένη οδός και να αλλάξει η μορφή της πόλης.

Η λειτουργική ολοκλήρωση του δρόμου αυτού δύναται να σημάνει την έναρξη πεζοδρόμησης της οδού Μαιζώνος, σύμφωνα με τον κυκλοφοριακό σχεδιασμό. Πριν όμως συμβεί αυτό θα πρέπει να ολοκληρωθούν μια σειρά απαραίτητων παρεμβάσεων που θα επιτρέψουν την αντιδρομήση των οδών Κορίνθου και Κανακάρη. Αυτό σημαίνει ότι πριν λάβουν χώρα οι αντιδρομήσεις θα πρέπει να εξεταστούν μια σειρά από παράγοντες προκειμένου να αμβλυνθούν οι προβληματισμοί που υπάρχουν και να εξευρεθούν οι απαραίτητες εκείνες λύσεις οι οποίες θα εξυπηρετούν το σύνολο των πολιτών. Με τον τρόπο αυτό να υπάρξει μια ικανοποιητική και ομαλή μετάβαση στα νέα κυκλοφοριακά δεδομένα.

 

Προκειμένου να καλυφθούν όλες εκείνες οι παράμετροι που επηρεάζουν τους πολίτες αλλά και επηρεάζονται από αυτούς, το Τεχνικό Επιμελητήριο προτίθεται να συμμετέχει σε μία ευρεία σύσκεψη που θα προκαλέσει ο Δήμος Πατρέων με την συμμετοχή της Τεχνικής του Υπηρεσίας του, της Τεχνικής Υπηρεσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΔΕΠΙΝ, της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τους μελετητές του έργου Προσαρμογής Σηματοδότησης Κατακόρυφης και Οριζόντιας Σήμανσης, τους ενεργούς πολίτες της Πάτρας, το Αστικό ΚΤΕΛ Πάτρας και όποιους άλλους ο Δήμος Πατρέων επιθυμεί σε μια ανοιχτή ημερίδα-συζήτηση Θεσμών και αρμοδίων Φορέων. Θεωρούμε ότι σκοπός της ημερίδας θα πρέπει να είναι ο εντοπισμός και η αποτύπωση του συνόλου των προβλημάτων που είναι πιθανό να προκύψουν από την υλοποίηση του έργου της αντιδρόμησης των προρρηθέντων οδών αλλά και του ευρύτερου κυκλοφοριακού σχεδιασμού στο ιστορικό κέντρο της Πάτρας που θα παρουσιαστεί από τον Δήμο Πατρέων, ενώ παράλληλα να αναφερθούν και οι πιθανοί τρόποι αντιμετώπισής τους που έχουν να προτείνουν οι αντίστοιχες τεχνικές υπηρεσίες.

Το σύνολο των προβλημάτων που θα εκτεθούν από τους Φορείς στην ημερίδα, θα δώσει την δυνατότητα πρωτίστως στις τεχνικές υπηρεσίες αλλά και στο Τεχνικό Επιμελητήριο να τα καταγράψουν και σε εύλογο χρονικό διάστημα να τα εξετάσουν και να προτείνουν εκείνες τις ενδεδειγμένες λύσεις οι οποίες θα πρέπει να ακολουθηθούν προκειμένου να επιτευχθεί με τον καλύτερο τρόπο η ολοκλήρωση της υλοποίησης των κυκλοφοριακών έργων στο κέντρο της πόλης μας.

 

Σύμφωνα με το ανωτέρω πλαίσιο το Τεχνικό Επιμελητήριο μετά από ενδελεχή μελέτη έχει διαπιστώσει μια σειρά από σημεία που χρήζουν άμεσων απαντήσεων, λύσεων και παρεμβάσεων πριν την ολοκλήρωση των αντιδρομήσεων των προαναφερθέντων οδών και πάντα με γνώμονα την ομαλότερη μετάβαση στα νέα κυκλοφοριακά δεδομένα. Τα σημαντικότερα από αυτά είναι:

 

  1. Σε κάθε περίπτωση οι αντιδρομήσεις των οδών Κορίνθου και Κανακάρη να πραγματοποιηθούν, μετά από ένα μικρό αλλά ικανοποιητικό διάστημα, μετά την ολοκλήρωση και απόδοση σε πλήρη λειτουργία της Μίνι Περιμετρικής Πατρών.

Είναι δεδομένο μελετητικά και μένει να φανεί και στην πράξη ότι η Μίνι Περιμετρική αποτελεί έναν θύλακα οξυγόνου για την κυκλοφορία στο κέντρο της Πάτρας. Είναι μάλιστα αυτή που θα απορροφήσει σε μεγάλο βαθμό τον κυκλοφοριακό φόρτο του κέντρου. Προφανώς η λειτουργία της Μίνι Περιμετρικής δεν μεταβάλει τον αρχικό κυκλοφοριακό σχεδιασμό στο κέντρο της πόλης, αλλά σε κάθε περίπτωση θα βοηθήσει προκειμένου να υπάρξουν νέες κυκλοφοριακές συνθήκες που θα αποφορτίσουν το κέντρο της πόλης από διερχόμενα οχήματα που σήμερα υποχρεούνται να το διασχίσουν, μην έχοντας εναλλακτικές λύσεις προκειμένου να πάνε στον προορισμό τους. Παράλληλα δε η λειτουργία της θα εξασφαλίσει και καλύτερη διαχείριση του κόμβου Κουρτέση στην πράξη προκειμένου να λάβουν χώρα τα οποιαδήποτε έργα βελτίωσης (αν αυτό απαιτηθεί).

 

  1. Με δεδομένη την ύπαρξη του συγκροτήματος των σχολείων στη διασταύρωση, πλέον της Μίνι Περιμετρικής και της Κανακάρη, να εξεταστούν διεξοδικά από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου και να γίνουν άμεσα και πρίν την αντιδρόμηση της οδού όλα εκείνα τα απαραίτητα έργα τα οποία θα ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα οποιουδήποτε ατυχήματος μαθητή ο οποίος εισέρχεται ή εξέρχεται από το σχολικό συγκρότημα. Είτε πρόκειται για έργα κυκλοφοριακής διευθέτησης του φόρτου είτε για έργα δημιουργίας εναλλακτικού σημείου πρόσβασης (εισόδου-εξόδου) στο σχολείο.

 

  1. Πριν την κατασκευαστική φάση υλοποίησης της μελέτης σηματοδότησης της οδού Κανακάρη και πριν την έγκρισή της από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης θα πρέπει να καλυφθούν από τις αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου κάποιες διαπιστώσεις που έχουν ήδη παρατηρηθεί έτσι, ώστε να υπάρξει ένας άρτιος σχεδιασμός ο οποίος θα οδηγήσει μετά την κατασκευή του σε ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Έτσι πέραν των όσων προβλέπονται και προτείνονται στην Μελέτη Προσαρμογής Σηματοδότησης Κατακόρυφης και Οριζόντιας Σήμανσης των οδών Κανακάρη και Κορίνθου θα πρέπει επίσης:

●     να  υπάρξει κατάλληλη μέριμνα κατασκευών για την προσβασιμότητα ΑΜΕΑ στα πεζοδρόμια (ράμπες ΑμεΑ)  και

●     ύπαρξη αντίστοιχων θέσεων στάθμευσης για ΑμεΑ.

 

Επιπροσθέτως δε πρέπει να υπάρξει:

●     σαφής χωροθέτηση σημείων τοποθέτησης κάδων απορριμμάτων.

●     απαγόρευση στάθμευσης μπροστά από χώρους στάθμευσης και

●     θέση στάθμευσης μπροστά από φωτεινούς σηματοδότες.

 

Παράλληλα δε κρίνεται απαραίτητο, όπου λόγω ύπαρξης χώρου είναι δυνατό, να υπάρξει παρόδια δενδροφύτευση έτσι ώστε να μειωθεί τόσο η ρύπανση από τα καυσαέρια προς τις διπλανές πολυκατοικίες όσο και τα ίδια δένδρα να αποτελέσουν φυσικά ηχοπετάσματα.

Τέλος θα πρέπει να διευκρινιστεί σαφώς μέχρι πού θα επιτρέπεται στάθμευση οχημάτων σε μονή σειρά και πού αυτή θα απαγορεύεται πλήρως.

 

  1. Όπως προαναφέρθηκε, η ύπαρξη απότομων κλίσεων κατά μήκος της οδού Κανακάρη είναι γεγονός ότι δημιουργεί εύλογο προβληματισμό τόσο για τη διέλευση βαρέων οχημάτων, όσο, και πιο σημαντικό, για τη δρομολόγηση των λεωφορείων αστικής συγκοινωνίας κατά μήκος αυτής. Αυτό είναι ένα θέμα ζωτικής σημασίας για την εξυπηρέτηση των πολιτών που απαιτεί άμεση επίλυση. Γίνεται δε μείζονος σημασίας λόγω της ίδιας της πολιτικής που ακολουθείται εδώ και χρόνια στην προσπάθεια βελτιστοποίησης και παράλληλης προώθησης χρήσης των αστικών μέσων μαζικής μεταφοράς ενάντι στην χρήση του αυτοκίνητου στο κέντρο της πόλης.

Έτσι έχοντας πια ως δεδομένο ότι στην οδό Μαιζώνος, από ένα σημείο και μετά, δεν θα επιτρέπεται πλέον η διέλευση οποιουδήποτε οχήματος άρα και των αστικών λεωφορείων, όπως ακριβώς συμβαίνει και στην ήδη  πεζοδρομημένη Ρήγα Φεραίου, για τη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα διέλευσης των λεωφορείων αστικής συγκοινωνίας από και προς το κέντρο της Πάτρας και προφανώς όχι από μοναδικούς διαμήκεις άξονες (οδούς) της πόλης. Τρόποι και κυκλοφοριακές τεχνικές υπάρχουν, αρκεί να υπάρχει βούληση, σύμφωνη γνώμη και αποδοχή των παρεμβάσεων.

Προφανώς στην περίπτωση αυτή όποια μέθοδος ή τρόπος επιλεχθεί αυτό δεν θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μονοδιάστατα αλλά σε κάθε περίπτωση να σταθμιστούν αναλυτικά οι επιπτώσεις και μετά από μια swot ανάλυση να επιλεχθεί η βέλτιστη λύση για τους πολίτες της Πάτρας.

 

  1. Η δέουσα επίσης  προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο θέμα που σχετίζεται με τις θέσεις στάθμευσης. Η πόλη της Πάτρας στο εν λόγω ζήτημα αντιμετωπίζει ήδη μεγάλο πρόβλημα. Πρόβλημα το οποίο θα επιδεινωθεί με την προβλεπόμενη εκ νέου μείωση των διαθέσιμων θέσεων στάθμευσης που θα προκύψει από την απαγόρευση στάθμευσης σε πολλά σημεία της Κανακάρη στη μονή πλευρά, καθώς και σε άλλα σημεία και των δύο οδών. Το πρόβλημα δύναται να καταστεί αφόρητο στην περίπτωση επιλογής μερικής αντιδρόμησης της Κορίνθου προκειμένου να εξυπηρετηθεί η αστική συγκοινωνία. Έτσι, στο κομμάτι αυτό και ιδιαίτερα για την περιοχή της Κανακάρη θα πρέπει να υπάρξουν, να διατεθούν και να διαμορφωθούν εκείνοι οι χώροι για θέσεις στάθμευσης που θα αντισταθμίζουν έστω και μερικώς τις χαμένες θέσεις. Ο όποιος σχεδιασμός γίνεται, πάντα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του την εξυπηρέτηση των αναγκών του συνόλου των πολιτών. Αν πάλι από τις επιλογές αυτές κάποιοι συμπολίτες μας θίγονται περισσότερο να υπάρχουν τα αντίστοιχα αντισταθμιστικά οφέλη τα οποία θα εξασφαλίσουν την υλοποίηση των αποφάσεων για οιεσδήποτε μεταβολές είτε με συναίνεση είτε με ανοχή. Τέτοιοι χειρισμοί υπαγορεύονται πλέον κατ’ απαίτηση των πολιτών και το επιτάσσει ο πολιτισμός μας.

 

  1. Με δεδομένη την γεωμετρία της οδού Κανακάρη κατά μήκος της, ειδικότερα στα σημεία αυτά όπου παρουσιάζεται στένωση αυτής θα πρέπει να υπάρχει εκ των προτέρων στον κυκλοφοριακό σχεδιασμό εναλλακτικός τρόπος άμεσης διευθέτησης της κυκλοφορίας της οδού όταν δεν θα είναι δυνατόν να διεξάγεται ομαλώς από αυτήν λόγω παρακώλυσης συγκοινωνίας λόγω έκτακτου γεγονότος (π.χ. βλάβης στις υποδομές υπό της οδού, πυρκαγιά, κ.ο.κ.).

 

Όλα τα ανωτέρω είναι ήδη κάποιες από τις διαπιστώσεις του ΤΕΕ/ΤΔΕ οι οποίες χρήζουν άμεσες απαντήσεις και λύσεις πριν την ολοκλήρωση των αντιδρομήσεων των οδών Κανακάρη και Κορίνθου και τις οποίες θα θέσει το ΤΕΕ/ΤΔΕ στην ημερίδα που πρόκειται να πραγματοποιηθεί μαζί με μία σειρά από άλλες επισημάνσεις εξίσου σημαντικές. Παράλληλα δε το ΤΕΕ/ΤΔΕ θα βοηθήσει να υπάρξουν όλες εκείνες οι ενδεδειγμένες τεχνικές λύσεις προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια ολοκληρωμένη και όσο το δυνατόν πιο ομαλή μετάβαση στα νέα κυκλοφοριακά δεδομένα της πόλης μας, όπως αυτά δημιουργούνται από την υλοποίηση του πολυετούς κυκλοφοριακού σχεδιασμού της.

Εν αναμονή της πρόσκλησης της εν λόγω ημερίδας από τον πρωτίστως αρμόδιο, τον Δήμο Πατρέων.»

 

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

Ειδήσεις