Προτεινόμενα θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων 2017


Σε συνεργασία με το Φροντιστήριο ανοδος, Γούναρη 57 Πάτρα
www.anodospatras.gr

Φυσική (Θετ. Κατεύθυνσης) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μαθηματικά (Θετ. και Τεχνολ. Κατεύθυνσης) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας) ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ ΕΠΑΛ Δενδροκομία (ΕΠΑΛ) ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ ΕΠΑΛ Γεωργικές Επιχειρήσεις (ΕΠΑΛ) ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ Στοιχεία ανατομίας - φυσιολογίας ΙΙ (ΕΠΑΛ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ ΕΠΑΛ Υγιεινή (ΕΠΑΛ) ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΠΑΛ Στοιχεία Μηχανών Στοιχεία Μηχανών ΕΠΑΛ Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων (ΕΠΑΛ) ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΑΛ Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον (Σπουδές Οικονομίας - Πληροφορικής) Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας) NEOEΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Δίκτυα υπολογιστών ΙΙ (ΕΠΑΛ) Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΑΛ Χημεία (Θετ. Κατεύθυνσης) ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Αρχαία ελληνικά (Θεωρ. Κατεύθυνσης) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Φυσική (Θετ. Κατεύθυνσης) ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ Βιολογία (Θετ. Κατεύθυνσης) ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ Λατινικά (Θεωρ. Κατεύθυνσης) ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ιστορία (Θεωρ. Κατεύθυνσης) ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έκθεση (ΕΠΑΛ) ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΑΛ Μαθηματικά Ι (ΕΠΑΛ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΛ
1 2
Εγγραφές 1 - 20
Συνολικά 23