Columns

  • http://cdn.thebest.gr/media/images/magMain/faptrumeii4c1f64accaa69.jpg

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΟΖΙΔΙΑ ΣΥΧΝΑ & ΠΑΡΕΞΗΓΗΜΕΝΑ

ΥΓΕΙΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΓΚΙΚΑΣ Ιούνιος 2010ΣΕΛ.128

Τ ι είναι τα οζίδια θυρεοειδούς;
Ο θυρεοειδής αδένας βρίσκεται στη βάση του λαιμού κάτωθεν του «μήλου του Αδάμ», παράγει τις αντίστοιχες σπουδαίες ορμόνες που ρυθμίζουν το μεταβολισμό μας. Το 4 - 7% του γενικού πληθυσμού στις ΗΠΑ φέρει ογκίδια ή οζίδια στο θυρεοειδή αντιληπτά στην εξέταση. Όπως και άλλα όργανά μας, έτσι και ο θυρεοειδής δημιουργεί «ογκίδια» που απαντώνται συχνότερα προϊούσης της ηλικίας. Πράγματι υπερηχογραφικές μελέτες αποκάλυψαν ότι μία στις τρεις γυναίκες φέρουν τουλάχιστον ένα οζίδιο στο θυρεοειδή τους, έστω διαμέτρου λίγων χιλιοστών (συνήθως ένα οζίδιο γίνεται αισθητό στη διάμετρο των 10 χιλ. και πλέον).
Οι γιατροί πάντοτε αισθάνονται κάποιο βαθμό ανησυχίας για οποιονδήποτε νεοσχηματισμό που ανακαλύπτουν στο σώμα μας, σε συνάρτηση και της θέσεως του ιστού. Η ανησυχία αφορά στη σκέψη εάν το οζίδιο είναι κακόηθες. Ευτυχώς, το ποσοστό κακοηθείας των οζιδίων θυρεοειδούς είναι περίπου 5% και τα πλείστα είναι αβλαβή. Έστω και αν τα καρκινικά οζίδια θυρεοειδούς είναι ασυνήθη, ο γιατρός οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να βεβαιωθεί γι’ αυτά.
Ποια είναι η πρώτη εκτίμηση ενός οζιδίου θυρεοειδούς;
Ασθενείς με όζο θα πρέπει να υποβάλλονται σε πλήρες ιατρικό ιστορικό και φυσική εξέταση. Η συνέντευξη περιλαμβάνει το χρόνο εφόδου, σχετικό πόνο ή ενόχληση, παραλληλισμό γενικής συμπτωματολογίας παθήσεων θυρεοειδούς με συσχετισμό επιπρόσθετων άλλων παθήσεων και οικογενειακό ιστορικό. Λαμβάνεται υπ’ όψιν η ηλικία και το φύλο ώστε να αξιολογηθεί ο βαθμός επικινδυνότητας πιθανής κακοηθείας. Ασθενείς με ιστορικό έκθεσης σε ακτινοβολία κεφαλής - τραχήλου, θεωρούνται υψηλού κινδύνου. Τα κακοήθη οζίδια είναι συχνότερα στους άνδρες. Γίνεται εκτίμηση μεγέθους και επιμέρους χαρακτήρων του οζιδίου. Είναι μαλακό ή σκληρό; Κινητό που συμπιέζεται ή σταθερό; Ένα ή περισσότερα; Επώδυνα στην πίεση; Υπάρχουν ψηλαφητοί επιχώριοι λεμφαδένες; Οι απαντήσεις στα ερωτήματα βοηθούν το γιατρό για αξιολόγηση περαιτέρω απαραίτητων εξετάσεων.
Παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNAB) θυρεοειδούς, γιατί γίνεται;
Μια βιοψία που λαμβάνει ιστό για έλεγχο είναι ο πλέον αξιόπιστος τρόπος προς επιβεβαίωση ή αποκλεισμό παρουσίας καρκίνου. Για χρόνια η σφηνοειδής βιοψία θυρεοειδούς υπήρξε η διαδικασία εκλογής. Αυτή η διαδικασία απαιτούσε μεγάλο τεμάχιο με συχνή δυσχέρεια για τον ασθενή. Σήμερα αυτή αντικαταστάθηκε από την FNA ως μέθοδο εκλογής για επίτευξη κυτταρολογικού, σπανίως και ιστολογικού, δείγματος θυρεοειδούς. Τεχνικά είναι εντελώς απλή. Εάν γίνεται κατάλληλα, έχει ποσοστό ψευδώς αρνητικών δειγμάτων λιγότερο του 5%, δηλ. ένα θετικό αποτέλεσμα, όπως ο καρκίνος μπορεί να ξεφύγει κάτω από 5 στις 100 φορές (αξιοπιστία 95% ). Εάν το δείγμα είναι ανεπαρκές, η FNA επαναλαμβάνεται.
Τα ψευδώς (+) αποτελέσματα συνήθως δείχνουν θυρ. Hashimoto’s.
Η FNA πρέπει να εφαρμόζεται για όλα τα οζίδια θυρεοειδούς;
Κάποιες φορές πρέπει να μην επιλέγεται από τον γιατρό η FNA βιοψία σε οζίδιο, π.χ. στον υπερθυρεοειδικό ασθενή, η πιθανότητα ενός οζίδιου να είναι κακόηθες είναι εξαιρετικά μικρή, ιδιαιτέρως εάν το σπινθηρογράφημα απεικονίζει «θερμό» όζο.
Ο γιατρός οφείλει να ξέρει ότι η FNA ακολουθείται:
-Εάν επιθυμούμε μια διάγνωση του οζιδίου.
-Εάν χρειάζεται να επιλέξουμε θεραπεία για ένα οζίδιο.
-Εάν επιθυμούμε να «αδειάσουμε» μία κύστη που προκαλεί πόνο.
-Εάν επείγει θεραπεία για συρρίκνωση υποτροπιάζουσας κύστης.
Πώς γίνεται η FNA;
Εκτελείται στο χώρο του ιατρείου μας, απαιτείται μικρή προετοιμασία από τον ασθενή (αποχή από φάρμακα και αιμοδοσία). Αφού επισκοπείται ο αδένας και προσδιορίζεται ψηλαφούμενος ο όζος ανάμεσα σε δείκτη - μεσαίο δάκτυλο, ο ασθενής ξαπλώνει σε ύπτια θέση με το λαιμό σε υπερέκταση. Απολυμαίνεται η υπερκείμενη, στον όζο, επιδερμίδα με ιωδίνη ή αιθυλ. αλκοόλη 95o. Σπανίως και προαιρετικά χορηγείται τοπική αναισθησία σε σπρέι (εάν ο ασθενής είναι νευρικός και αγχώδης).
Χρησιμοποιείται σύριγγα των 10 ή 20 cc με λεπτή βελόνη 22-25 gauge προσαρμοσμένη σε ειδικό εργαλείο (χειρολαβή προσαρμογής της σύριγγας) - (mechanical syringe holder), έτσι ώστε εισερχόμενη (η βελόνη) στον όζο να διευκολύνεται η δυναμική της αρνητικής πιέσεως που ασκείται μετακινούμενο (το εργαλείο) μπρός - πίσω και κυκλικά προς λήψη αντιπροσωπευτικού κυτταρολογικού υλικού. Το υλικό επιστρώνεται (μονοστιβαδοποιημένο), μονιμοποιείται κατάλληλα (άμεση τοποθέτηση σε διάλ. αιθ. αλκοόλης 95o - για χρώση Παπανικολάου ή στέγνωμα στον αέρα - για χρώση MGGiemsa), αποστέλλεται στο εργαστήριο και επεξεργαζόμενο μελετάται. Η FNA σήμερα είναι πια αποδεκτή σαν η πλέον ανώδυνη, χαμηλού κόστους σε σχέση με την ανοικτή βιοψία, εύκολη, ανεκτή από τον ασθενή, τραυματίζοντας ελάχιστα και με σπανιότατες επιπλοκές (αιμορραγία, οίδημα και φλεγμονή). Ο δείκτης ευαισθησίας της ξεπερνάει το 95%, ενώ η εξειδίκευση είναι πάνω από 90% συσχετιζόμενη με την ιστολογική διάγνωση.
Τα αποτελέσματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν τους όρους: 1) αρνητική για κακοήθεια (καλόηθες οζίδιο που αποτελεί το πλέον συχνό αποτέλεσμα της παρακέντησης), 2) ύποπτη ή 3) ακαθόριστη (όχι απολύτως καλόηθες ή όχι απολύτως κακόηθες οζίδιο που αυξάνει το ποσοστό κακοήθειας σε 20%, γι’ αυτό γίνεται θυρεοειδεκτομή ή τουλάχιστον ο/ή ασθενής υποβάλλεται σε σπινθηρογράφημα αποσαφηνίζοντας τη λειτουργικότητα του όζου, προκειμένου να αποφύγει τη θυρεοειδεκτομή) και 4) θετική (κακόηθες οζίδιο που παραπέμπει άμεσα σε θυρεοειδεκτομή για ακριβέστερη ιστολογική ταυτοποίηση). Μη διαγνωστικό υλικό σημαίνει ανεπαρκές και θα πρέπει να επαναλαμβάνεται η παρακέντηση. Οι κυτταρολογικές διαγνώσεις δίδονται σε 1-2 μέρες.
Συμπερασματικά η FNA στο θυρεοειδή αδένα είναι αποτελεσματική μέθοδος που καθορίζει εάν ένα οζίδιο είναι καρκίνος ή όχι, για περαιτέρω διερεύνηση και κλινικο-απεικονιστική παρακολούθηση (follow-up).
Web site: www.gikasistopap.gr

*Ο Χρήστος Γκίκας είναι Κυτταρολόγος - Παθολογοανατόμος
Ειδικευμένος στην παρακέντηση (FNAB)
Ιατρείο: Κορίνθου 270, Τηλ.:2610-224895

Bookmark and Share

ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

City ReportΙούλιος 2012
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΡΑΛΛΗ - MADE in STARΟκτώβριος 2011
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ: ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΧΩΡΙΣ (;) ΛΥΣΗ Απρίλιος 2011
ΑΡΧΙΣΑΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΟΙ ΚΟΥΤΑΜΑΡΕΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣΦεβρουάριος 2011
Αθηνά Ανδρεάδη - Ρeeling ΑpplesΔεκέμβριος 2010
Το μόνιμο χαμόγελο του Πρωθυπουργού δεν κολλάει στην περίστασηΔεκέμβριος 2010
Οι πειρατές του διαδικτύου Σεπτέμβριος 2010
City ReportΣεπτέμβριος 2010
22 χρόνια Κίνηση ΠΡΟΤΑΣΗ Ιούλιος 2010
Vijay Iyer TrioΙούνιος 2010
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΤΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΑΜΕΣΩΣ,ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ «ΤΡΕΧΑ ΓΥΡΕΥΕ»…Ιούνιος 2010
Το τέλος της τηλεόρασης όπως την ξέραμεΜάϊος 2010
ΓΕΝΕΤΙΚΗ: ΕΝΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣΜάϊος 2010
Τι έκανε ο Γιώργος και νιώθει ήρωας;Μάϊος 2010
Internet… ένα σκληρό ναρκωτικόΜάρτιος 2010
Ας βάλουμε τέλος στην εισαγωγή αίματος από την ΕλβετίαΜάρτιος 2010
Να πληρώσουν τη ζημιά αυτοί που την προκάλεσανΜάρτιος 2010
Μια «πρόταση» για εφηβεία χωρίς αλκοόλΦεβρουάριος 2010
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ ΚΛΕΙΔΙ Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΦεβρουάριος 2010
Τι εστί facebook;Φεβρουάριος 2010
2 1

news

Ανήλικοι έκλεψαν αυτοκίνητο στη Ναύπακτο, τράκαραν, τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται σε νοσοκομείο της Πάτρας!

Έκλεψαν αυτοκίνητο στη Ναύπακτο και στη συνέχεια τράκαραν επιβαίνοντας σε αυτό και μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι σε νοσοκομειο της Πάτρας. Ο λόγος για τρεις ανήλικους Έλληνες 17 και 15 ετών οι οποίοι ... "συνεργάστηκαν" αργά το βράδυ της Τετάρτης και έκλεψαν αυτοκίνητο μιας κατοίκου της Ναυπάκτου.Τα ξημερώματα της Πέμπτης οι τρεις δράστες επιβαίνοντας στο κλεμμένο αυτοκίνητο, ενεπλάκησαν σε τροχαίο ατ...

περισσότερα
Οκτώβριος 2012

Οκτώμβιος 2012
Εσείς είστε το thebest.gr!

Στείλτε την εκδήλωσή σας στο www.thebest.gr κι εμείς...

Αποστολή εκδήλωσης!